Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Oulu
Viikko
Viikon kylmin päivä on maanantai – Koillisesta puhaltava tuuli lisää pakkasen purevuutta jopa kymmenellä asteella Oulun seudulla

Viikon kylmin päivä on maa­nan­tai – ­Koil­li­ses­ta pu­hal­ta­va tuuli lisää pak­ka­sen pu­re­vuut­ta jopa kym­me­nel­lä as­teel­la Oulun seu­dul­la

27.11.2023 06:00
Tilaajille
Trai­le­rit ja kontit voivat kohta siir­tyä ku­mi­pyö­ril­tä rai­teil­le Oulun ja Hel­sin­gin välillä – muutos ei vähennä ainakaan ensivaiheessa nelostien liikennettä

Trai­le­rit ja kontit voivat kohta siirtyä ku­mi­pyö­ril­tä rai­teil­le Oulun ja Hel­sin­gin välillä – ­muu­tos ei vähennä ai­na­kaan en­si­vai­hees­sa ne­los­tien lii­ken­net­tä

26.11.2023 06:00
Tilaajille
Ruukkilaislähtöinen Ville Hautala on alalla, jolla toimii vain kaksi yritystä – Yli 140 uimapaikassa vesijumpataan hänen kehittämänsä laitteen ääressä

Ruuk­ki­lais­läh­töi­nen Ville Hautala on alalla, jolla toimii vain kaksi yri­tys­tä – Yli 140 ui­ma­pai­kas­sa ve­si­jum­pa­taan hänen ke­hit­tä­män­sä lait­teen ääressä

25.11.2023 15:00 1
Tilaajille
Pohteella edessä kolmen kierroksen yt-rumba – Ensimmäinen vaihe alkaa ensi viikolla

Poh­teel­la edessä kolmen kier­rok­sen yt-rum­ba – En­sim­mäi­nen vaihe alkaa ensi vii­kol­la

25.11.2023 06:00
Tilaajille
Pohteen Ilkka Luoma pitää urkintatapausta vakavana – Vaitiolovelvollisuus ja potilastietojen käytön perusteet kuuluvat jo koulutuksen perusasioihin

Pohteen Ilkka Luoma pitää ur­kin­ta­ta­paus­ta va­ka­va­na – Vai­ti­olo­vel­vol­li­suus ja po­ti­las­tie­to­jen käytön pe­rus­teet kuu­lu­vat jo kou­lu­tuk­sen pe­rus­asioi­hin

24.11.2023 12:00
Tilaajille
Sotainvalidien Pohjois-Pohjanmaan piiri lopettaa toimintansa, päätösjuhla viikon päästä

So­ta­in­va­li­dien Poh­jois-Poh­jan­maan piiri lo­pet­taa toi­min­tan­sa, pää­tös­juh­la viikon päästä

23.11.2023 15:53
Kuukausi
Lohjenneen hampaan voi pian hoidattaa Pohteen palvelusetelillä

Loh­jen­neen hampaan voi pian hoi­dat­taa Pohteen pal­ve­lusete­lil­lä

21.11.2023 06:00
Tilaajille
Pohteen aluevaltuusto urakoi aamusta iltaan – Noin 90 miljoonan euron säästöpaketti nuijittiin lopulta läpi vähäisin muutoksin

Pohteen alue­val­tuus­to urakoi aamusta iltaan – Noin 90 mil­joo­nan euron sääs­tö­pa­ket­ti nui­jit­tiin lopulta läpi vä­häi­sin muu­tok­sin

21.11.2023 05:49
Tilaajille
Viikko alkaa leudossa pakkasessa, puolen viikon maissa tulee lunta ja loppuviikosta kylmenee

Viikko alkaa leu­dos­sa pak­ka­ses­sa, puolen viikon maissa tulee lunta ja lop­pu­vii­kos­ta kyl­me­nee

20.11.2023 09:05
Tilaajille
Pohteella edessä laajat yhteistoimintaneuvottelut – Säästöjen takia toimintoihin, tehtäviin ja työpaikkoihin on tulossa muutoksia

Poh­teel­la edessä laajat yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut – Sääs­tö­jen takia toi­min­toi­hin, teh­tä­viin ja työ­paik­koi­hin on tulossa muu­tok­sia

19.11.2023 06:00 2
Tilaajille
Pakkanen kiristyy Pohjois-Pohjanmaalla, mutta Lapin pakkaslukemat ovat omaa luokkaansa

Pak­ka­nen ki­ris­tyy Poh­jois-Poh­jan­maal­la, mutta Lapin pak­kas­lu­ke­mat ovat omaa luok­kaan­sa

13.11.2023 12:00
Tilaajille
Pohteen tulevaisuuslautakunta äänesti: sote-keskus säilyy kaikissa kunnissa – Raahen yöpäivystys loppumassa

Pohteen tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­ta ää­nes­ti: sote-kes­kus säilyy kai­kis­sa kun­nis­sa – Raahen yö­päi­vys­tys lop­pu­mas­sa

11.11.2023 09:00
Tilaajille
Pohteen tulevaisuuslautakunta evästää säilyttämään Oulaskankaan  toiminnan

Pohteen tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­ta evästää säi­lyt­tä­mään Ou­las­kan­kaan toi­min­nan

06.11.2023 15:49
Tilaajille
NordLab aloittaa yt-neuvottelut – ensi vuoden tulojen ja menojen välillä olisi kurottava umpeen 3,5 miljoonan euron kuilu

NordLab aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – ensi vuoden tulojen ja menojen välillä olisi ku­rot­ta­va umpeen 3,5 mil­joo­nan euron kuilu

06.11.2023 06:00
Koronatartuntojen määrä kasvaa Pohjois-Pohjanmaalla – osastohoidossa nyt noin 60 potilasta eri puolilla maakuntaa

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä kasvaa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – osas­to­hoi­dos­sa nyt noin 60 po­ti­las­ta eri puo­lil­la maa­kun­taa

03.11.2023 12:00
Tilaajille
Alkava viikko tuo Oulun seudulle pilvipoutaisia päiviä pikkupakkasessa

Alkava viikko tuo Oulun seu­dul­le pil­vi­pou­tai­sia päiviä pik­ku­pak­ka­ses­sa

30.10.2023 09:00
Tilaajille
Pohteen rajut säästövaatimukset tulivat poliitikoille järkytyksenä – Viiden suurimman puolueen ryhmäjohtajat kommentoivat ehdotettuja leikkauksia

Pohteen rajut sääs­tö­vaa­ti­muk­set tulivat po­lii­ti­koil­le jär­ky­tyk­se­nä – Viiden suu­rim­man puo­lueen ryh­mä­joh­ta­jat kom­men­toi­vat eh­do­tet­tu­ja leik­kauk­sia

30.10.2023 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Oululaisessa Pihalinnun hoitolassa on autettu satoja loukkaantuneita lintuja – Ari-Pekka Auvinen ja Pauliina Rautio pelastavat lintuja vapaaehtoistyönä

Ou­lu­lai­ses­sa Pi­ha­lin­nun hoi­to­las­sa on autettu satoja louk­kaan­tu­nei­ta lintuja – Ari-Pek­ka Auvinen ja Pau­lii­na Rautio pe­las­ta­vat lintuja va­paa­eh­tois­työ­nä

28.10.2023 15:00
Voimala 1889:n uudella yrittäjällä Heikki Haapalalla on suuria suunnitelmia Kasarmintien ravintolakorttelille

Voimala 1889:n uudella yrit­tä­jäl­lä Heikki Haa­pa­lal­la on suuria suun­ni­tel­mia Ka­sar­min­tien ra­vin­to­la­kort­te­lil­le

27.10.2023 18:00
Sää jatkuu tavanomaista kylmempänä, mutta lunta ei ole vielä luvassa

Sää jatkuu ta­van­omais­ta kyl­mem­pä­nä, mutta lunta ei ole vielä luvassa

23.10.2023 06:00
Tilaajille