Juuri nyt: Kes­ti­lä-päi­vien tun­nel­mia

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Tilaajille

Py­hän­nän kunta kysyy lap­si­per­heil­tä – onko Py­hän­näl­lä tar­vet­ta lap­si­per­hei­tä aut­ta­val­le ko­din­hoi­ta­jal­le?

Pyhäntä

Pyhännän kunta toivoo kirjallisena nimettömiä vastauksia kyselyyn, jolla kartoitetaan, onko Pyhännällä tarvetta kunnan tuottamalle alle koulukäisten lasten perheisiin suunnatulle kodinhoitajapalvelulle.

Kunnanjohtaja Ismo Mäkeläisen mukaan ajatuksena olisi käyttää tuulipuistosta saatavia verotuloja perheiden ja lasten hyvinvointiin satsaamiseen.