Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Tilaajille

Py­hän­nän Tai­pa­leen­ke­to­jen ase­ma­kaa­va-alueel­la käyn­nis­tyy kun­nal­lis­tek­nii­kan ra­ken­ta­mi­nen – ran­ta­ton­teil­le on mää­ri­tel­ty myös hinta

Pyhäntä

Pyhännällä, Pyhäntäjärven rannalla sijaitsevan Taipaleenketojen asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentamisesta on tehty urakkasopimus. Sopimus allekirjoitettiin perjantaina kunnantalolla.

Kunnallistekniikan rakentaa alueelle Siikalatvan LVI Oy. Rakennustöiden on määrä käynnistyä lokakuun loppuun mennessä.