Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Sii­ka­joen vanhan uoman kär­si­myk­set

Mitä jokiluonnolle tapahtuu, kun keskimääräisen 15 000 litran sijasta uomaan virtaa vettä 300 litraa sekunnissa? Se on jokisysteemin rakenteen ja toiminnan sekä ranta-asukkaittenkin kannalta lamauttava isku. Tämä on totta Siikajoen keskijuoksulla virtaavalla, 18 kilometrin pituisella vanhalla uomalla. Vesipulan aiheutti Uljuan tekoallas ja sen säännöstely.  Niiden seuraukset kyseiselle uomanosalle ovat olleet musertavat: maamme tuottavimpiin kuulunut rapukanta tuhottu, vaelluskalojen liikkuminen elinpiirissään estetty, rantojen ja uoman umpeenkasvu tosiasia ja virkistyskäyttöarvo romahtanut. Samalla sen virtavesiosuuksien pituus on kutistunut kuudesta yhteen kilometriin. Vaikka haitallista kuormaa laimentava vesimäärä on supistunut radikaalisti, se ei ole hillinnyt uomaan asti uurrettujen uomien kaivamista. Tuntuu kummalliselta, että tulvasuojelun nimissä rakennetaan Uljuan ja Kortteisen tekoaltaat, mutta samalla niitä pidättävät suoalueet poltetaan ja valuma-alueet ojitetaan. Kiihtyneen kiintoaine- ja ravinnekuorman myötä vanhan uoma on muuttunut lähes likaviemäriksi. Samalla koko Siikajoen kallis puhdistusvelka on pompannut tappiin.

Ristiriitaisten vesistöhankkeiden seurauksen Siikajoki on muutettu toisen luokan ja sen vanha uoma kolmannen luokan vesialueeksi. Vanhaa uomaa kutsutaankin vesienhoidossa voimakkaasti muutetuksi vesimuodostumaksi, jolle  asetetaan muista muodostumista poikkeavia kunnostustavoitteita. Vaikka kesäkauden vesimäärää lisättiinkin maksimissaan 3 000 sekuntilitraan, vanha uoman virkistysarvo ei ole enää hääppöinen. Vesienhoito edellyttää vanhalta uomalta parasta mahdollista saavutettavissa olevaa tavoitetilaa. Nyt tuo tila on tyydyttävä. Hyvään tilaan nousu vaatii etenkin Uljuan säännöstelyn muuttamista.