Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Tilaajille

Suden kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen la­ki­aloi­tet­ta esi­te­tään hy­lät­tä­väk­si, mutta poik­keus­lu­piin eh­do­te­taan täs­men­nyk­siä – kä­sit­te­lys­sä mukana myös Sii­ka­lat­van kunnan lau­sun­to

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa eduskunnalle suden kannanhoidollisen metsästyksen sallimista koskevan kansalaisaloitteen hylkäämistä. Valiokunta sai asiaa koskevan mietintönsä valmiiksi tiistaina.

Valiokunta kuitenkin ehdottaa, että valtioneuvosto ryhtyy valmistelemaan metsästyslain sääntelyä täsmentävää lainsäädäntöä. Ajatuksena on, että suden metsästys sallittaisiin poikkeusluvan perusteella, jos siitä ei ole haittaa lajin suotuisan suojelutason säilymiselle tai sen saavuttamiselle.