Tilaajille

Vaasan hal­lin­to-oi­keus kysyy kuntien ja kiin­teis­tön omis­ta­jien kanssa Sii­ka­joen ran­ta­syö­py­mien seu­ran­nas­ta – vastine on tapa vai­kut­taa

Siikalatva ja Siikajoki
Veden korkeuden vaihtelu on vähentynyt Siikajoessa säännöstelyohjeiden muutoksen jälkeen. Rantojen omistojen harkinnassa on, kuinka reagoi Vaasan hallinto-oikeuden lähettämään kuulutuskirjeeseen.
Veden korkeuden vaihtelu on vähentynyt Siikajoessa säännöstelyohjeiden muutoksen jälkeen. Rantojen omistojen harkinnassa on, kuinka reagoi Vaasan hallinto-oikeuden lähettämään kuulutuskirjeeseen.
Kuva: Sari Kihnula

Vaasan hallinto-oikeus on lähestynyt kuulutuskirjeellä Siikajokivarressa kiinteistöjä omistavia sekä alueen kuntia. Heille jotka katsovat olevansa asianosaisia, on annettu mahdollisuus antaa vastine Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen aluehallintoviraston päätöksestä tekemään valitukseen.

Siikajoen vesistöä on säännöstelty vuodesta 1970 vuoteen 2005  lyhytaikaissäännöstelynä, mikä on vauhdittanut rantojen syöpymistä Uljuan voimalaitokselta Ruukinkoskeen saakka. Rantasyöpymien etenemistä on seurattu ja vahinkoja korvattu sekä rahallisesti, että kiveämällä ranta-alueille.