Juuri nyt: RAS: Sii­ka­joen ko­ro­na­ta­pauk­ses­sa tois­tai­sek­si 3 po­si­tii­vis­ta ja 19 al­tis­tu­nut­ta

Mainos: Sii­ka­jo­ki­laak­so 55 vuotta, tilaa pai­kal­lis­me­dia­si juh­la­hin­taan: Digi 12 kk 55 €

Siikalatvan kunta
Kuukausi

Puo­lus­tus­voi­mien kau­pun­ki­ar­kis­to vaihtui kun­ta­py­kä­liä vi­li­se­väk­si maa­lais­mil­jöök­si

24.09.2021 09:00
Tilaajille

Oma­toi­mi­suu­del­la lisää kir­jas­to­ai­kaa

20.09.2021 12:00
Tilaajille

Matti Ko­no­las­ta Haa­pa­ve­den-Sii­ka­lat­van seudun seu­tu­hal­li­tuk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

17.09.2021 08:00
Tilaajille

Säh­köi­nen asioin­ti su­ju­voit­taa ra­ken­nus­lu­pa­pro­ses­sia

15.09.2021 06:01
Tilaajille

Tuore val­tuu­tet­tu ei kaipaa puo­luei­den välistä ki­nas­te­lua - ta­voit­tee­na sopuisa yh­teis­työ

02.09.2021 07:00
Tilaajille

Ma­te­riaa­li on kor­til­la ra­ken­nus­työ­mail­la - myös Sii­ka­lat­van kou­lu­ra­ken­nuk­sil­la ma­te­riaa­lin saan­ti­vai­keuk­sia

01.09.2021 12:21
Tilaajille
Vanhemmat

Tuo­hi­maan teol­li­suu­del­le ha­lu­taan lisää pin­ta-alaa

21.08.2021 08:00
Tilaajille

Uusi pu­heen­joh­ta­ja luottaa te­koi­hin enemmän kuin tyhjään sa­na­he­li­nään

18.08.2021 15:14
Tilaajille

Nais­pu­heen­joh­ta­jis­tol­la jat­ku­nee Sii­ka­lat­van tu­le­va­kin val­tuus­to­kau­si

02.08.2021 16:00
Tilaajille

Kes­kus­ta menetti paik­ko­ja, mutta pitää edel­leen valtaa Sii­ka­lat­val­la – pe­rus­suo­ma­lai­set ja va­sem­mis­to li­sä­si­vät kan­na­tus­ta

15.06.2021 12:28
Tilaajille

Ak­tii­vis­ta läs­nä­oloa Sii­ka­lat­val­la

26.05.2021 11:00
Tilaajille

Raitit siis­tik­si haravat heiluen

19.05.2021 11:03
Tilaajille

Kou­lu­muut­to pe­rut­tu!

29.04.2021 21:18
Tilaajille

Louet-Si­mi­län vaa­li­kel­poi­suus mie­tin­näs­sä

28.04.2021 15:00 2
Tilaajille

Vuok­ra­ta­lo­yh­tiön kon­kurs­si ai­heut­ti Sii­ka­lat­van kun­nal­le mit­ta­vat tappiot – ta­lou­den ter­veh­dyt­tä­mi­sek­si tiukka me­no­ku­ri ja jat­kos­sa lainaa vain in­ves­toin­tei­hin

13.04.2021 14:51
Tilaajille

Vi­ran­hal­ti­ja­pää­tös kes­kus­tel­ta­va­na kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa 15. maa­lis­kuu­ta – kun­ta­lais­ten ääni on kuultu

06.03.2021 07:07 1
Tilaajille

Jo­ki­pe­las­tuk­sen uudet mallit eivät kelpaa kun­nil­le – uu­dis­tuk­sen pitää taata toi­min­ta­val­mius eivätkä kus­tan­nuk­set saa nousta

28.02.2021 07:00
Tilaajille

An­sio­merk­ke­jä ja kuk­ka­kimp­pu­ja

23.02.2021 14:58
Tilaajille

Sii­ka­lat­val­la huoli, jat­kuu­ko yh­teis­työ Me­hi­läi­sen kanssa so­te-uu­dis­tuk­sen to­teu­tues­sa – esi­tyk­sen mukaan yk­si­tyi­nen ei voisi tuottaa neu­vo­la­pal­ve­lui­ta

09.02.2021 18:09
Tilaajille

Vaasan hal­lin­to-oi­keus kysyy kuntien ja kiin­teis­tön omis­ta­jien kanssa Sii­ka­joen ran­ta­syö­py­mien seu­ran­nas­ta – vastine on tapa vai­kut­taa

01.02.2021 05:46
Tilaajille