Siikajokilaakson nro 1: Sii­ka­jo­ki­laak­soa jul­kais­tu 55 vuotta – ver­kos­sa luet­ta­vis­sa en­sim­mäi­nen Sii­ka­jo­ki­laak­so

Mainos: Sii­ka­jo­ki­laak­son jou­lu­tar­jous diginä tai pai­net­tu­na itselle tai lah­jak­si. Tilaa tästä.

ajoneuvot
Kuukausi
Hirvenpyytäjät parsivat talkoilla pikkuteitä – riitoja voi välttää, vahinkoja korjata ja asioista puhua

Hir­ven­pyy­tä­jät par­si­vat tal­koil­la pik­ku­tei­tä – riitoja voi vält­tää, va­hin­ko­ja korjata ja asiois­ta puhua

18.11.2021 06:02 1
Tilaajille
Huomattavan moni syyllistyy auton ratissa vain hiljentämään stop-merkin kohdalla – "Edelleen näyttää riittävän kuljettajia, jotka omasta mielestään voivat rikkoa liikennesääntöjä"

Huo­mat­ta­van moni syyl­lis­tyy auton ratissa vain hil­jen­tä­mään stop-mer­kin koh­dal­la – "E­del­leen näyttää riit­tä­vän kul­jet­ta­jia, jotka omasta mie­les­tään voivat rikkoa lii­ken­ne­sään­tö­jä"

16.11.2021 06:03 1
Tilaajille
Lakimuutos edellyttää hankkimaan kuntiin päästöttömiä autoja – käyttövoimaksi lasketaan vain sähkö ja vety sekä alkuun hybridi

La­ki­muu­tos edel­lyt­tää hank­ki­maan kuntiin pääs­töt­tö­miä autoja – käyt­tö­voi­mak­si las­ke­taan vain sähkö ja vety sekä alkuun hybridi

13.11.2021 06:00
Tilaajille
Hämärä ja pimiä on hyvä juuri nyt
Kolumni

Hämärä ja pimiä on hyvä juuri nyt

04.11.2021 09:41
Tilaajille
Vanhemmat
Auto ulos tieltä Pyhännällä – kuusi ihmistä kyydissä

Auto ulos tieltä Py­hän­näl­lä – kuusi ihmistä kyy­dis­sä

22.10.2021 00:01
Tilaajille
Riistaväki tietää, mihin tienposkeen vaaramerkit kannattaa laittaa – hirvivaroituksia jaetaan myös onnettomuustilastojen pohjalta

Riis­ta­vä­ki tietää, mihin tien­pos­keen vaa­ra­mer­kit kan­nat­taa laittaa – hir­vi­va­roi­tuk­sia jaetaan myös on­net­to­muus­ti­las­to­jen poh­jal­ta

14.10.2021 11:58
Tilaajille
Poliisilla tehostettu valvonta – kohteena tällä kertaa pyöräilijät ja jalankulkijat

Po­lii­sil­la te­hos­tet­tu val­von­ta – koh­tee­na tällä kertaa pyö­räi­li­jät ja ja­lan­kul­ki­jat

06.10.2021 06:02
Tilaajille
Ruukin asemarakennus puretaan.

Ruukin ase­ma­ra­ken­nus pu­re­taan.

04.10.2021 16:27
Tilaajille
Mopot, mönkijät ja peltoautotkin on vakuutettava – laiminlyönneistä voi tulla jopa tuhansien eurojen lasku

Mopot, mön­ki­jät ja pel­to­au­tot­kin on va­kuu­tet­ta­va – lai­min­lyön­neis­tä voi tulla jopa tu­han­sien eurojen lasku

04.10.2021 11:07
Tilaajille
On jälleen aika kiinnittää heijastimet ulkovaatteisiin – heijastin unohtuu turhan usein

On jälleen aika kiin­nit­tää hei­jas­ti­met ul­ko­vaat­tei­siin – hei­jas­tin unohtuu turhan usein

04.10.2021 06:00
Tilaajille
Mika Karppanen starttaa tänään Jyväskylässä – neljäs MM-rallireissu oli peruuntua Pohjanmaa-rallissa sattuneen haverin vuoksi

Mika Karp­pa­nen start­taa tänään Jy­väs­ky­läs­sä – neljäs MM-ral­li­reis­su oli pe­ruun­tua Poh­jan­maa-ral­lis­sa sat­tu­neen haverin vuoksi

01.10.2021 12:00
Tilaajille
Luohuantie on loppu, mutta niin ovat rahatkin – kukaan ei tiedä, milloin maaseudun tiet saavat rahoitusta

Luo­huan­tie on loppu, mutta niin ovat ra­hat­kin – kukaan ei tiedä, milloin maa­seu­dun tiet saavat ra­hoi­tus­ta

24.09.2021 07:32
Tilaajille
Kuka ottaa kunnian tieremontista?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka ottaa kunnian tie­re­mon­tis­ta?

16.09.2021 10:12
Tilaajille
Luohuantie halutaan kuntoon – kyläläiset järjestivät Paikan päälle -tempauksen

Luo­huan­tie ha­lu­taan kuntoon – ky­lä­läi­set jär­jes­ti­vät Paikan päälle -tem­pauk­sen

15.09.2021 15:01
Tilaajille
Nokkakolarista pahat vauriot Lumijoen ja Siikajoen rajalla, yksi ihminen viety sairaalaan – rekan nosto haittaa liikennettä vielä tiistaina illalla

Nok­ka­ko­la­ris­ta pahat vauriot Lu­mi­joen ja Sii­ka­joen ra­jal­la, yksi ihminen viety sai­raa­laan – rekan nosto haittaa lii­ken­net­tä vielä tiis­tai­na illalla

14.09.2021 14:02
Tilaajille
Koululaisilla monta vaaranpaikka: Kaahaavat autoilijat, kaatumiset pyörän kanssa, liukastumiset ja täpärät tilanteet tien ylityksissä

Kou­lu­lai­sil­la monta vaa­ran­paik­ka: Kaa­haa­vat au­toi­li­jat, kaa­tu­mi­set pyörän kanssa, liu­kas­tu­mi­set ja täpärät ti­lan­teet tien yli­tyk­sis­sä

13.09.2021 16:04
Poliisi jakelee yli 400 sakot ja virhemaksut renkaista joka ikinen syksy – kahden euron kolikolla testaat renkaiden kunnon helposti itse

Poliisi jakelee yli 400 sakot ja vir­he­mak­sut ren­kais­ta joka ikinen syksy – kahden euron ko­li­kol­la testaat ren­kai­den kunnon hel­pos­ti itse

13.09.2021 11:10
Iina Kaikkoselle SM-kultaa heti ensimmäisenä kisakesänä Tractor Pullingissa –  “Koneissa viehättää niiden viritystaso ja kohtuullinen vapaus koneiden rakenteluun”

Iina Kaik­ko­sel­le SM-kul­taa heti en­sim­mäi­se­nä ki­sa­ke­sä­nä Tractor Pul­lin­gis­sa –  “Ko­neis­sa vie­hät­tää niiden vi­ri­tys­ta­so ja koh­tuul­li­nen vapaus ko­nei­den ra­ken­te­luun”

09.09.2021 12:22
Tilaajille