ajoneuvot
Moottoripyöräilevät farmarit aloittivat ajokautensa kuskien ruosteenpoistolla – "Ensin jännitti, sitten tuli se tuttu onnen ja vapauden tunne"

Moot­to­ri­pyö­räi­le­vät far­ma­rit aloit­ti­vat ajo­kau­ten­sa kuskien ruos­teen­pois­tol­la – "Ensin jän­nit­ti, sitten tuli se tuttu onnen ja va­pau­den tunne"

24.05.2022 06:00
Tilaajille
Uusi ohjeistus: Jos takaa tulee hälytysajoneuvo, kytke hätävilkut päälle

Uusi oh­jeis­tus: Jos takaa tulee hä­ly­ty­sa­jo­neu­vo, kytke hä­tä­vil­kut päälle

05.05.2022 14:00
Poliisin järjestämä löytötavaran huutokauppa

Po­lii­sin jär­jes­tä­mä löy­tö­ta­va­ran huu­to­kaup­pa

27.04.2022 08:51
Tilaajille
Päällystyksiä tulossa parille sadalle tiekilometrille – korjausvelka kasvaa kiihtyvällä tahdilla

Pääl­lys­tyk­siä tulossa parille sadalle tie­ki­lo­met­ril­le – kor­jaus­vel­ka kasvaa kiih­ty­väl­lä tah­dil­la

25.04.2022 15:00
Tilaajille
Osuuskauppa Arina avaa uusia sähköautojen ABC-latausasemia eri puolille Pohjois-Suomea – uusia asemia muun muassa Pulkkilaan ja Pyhännälle

Osuus­kaup­pa Arina avaa uusia säh­kö­au­to­jen ABC-la­taus­ase­mia eri puo­lil­le Poh­jois-Suo­mea – uusia asemia muun muassa Pulk­ki­laan ja Py­hän­näl­le

14.04.2022 12:00
Tilaajille
Poliisi valvoi turvalaitteiden käyttöä ja tarkkaamattomuutta liikenteessä – 92 henkilöä jäi kiinni turvavyön käyttämättömyydestä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Poliisi valvoi tur­va­lait­tei­den käyttöä ja tark­kaa­mat­to­muut­ta lii­ken­tees­sä – 92 hen­ki­löä jäi kiinni tur­va­vyön käyt­tä­mät­tö­myy­des­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa

12.04.2022 16:41
Merivartiosto varoittaa: "Autoilu ei ole enää suositeltavaa jääalueella, railot vaarana"

Me­ri­var­tios­to va­roit­taa: "Au­toi­lu ei ole enää suo­si­tel­ta­vaa jääa­lueel­la, railot vaa­ra­na"

06.04.2022 16:00
Tilaajille
Auton ostopäätös ei ole tällä hetkellä helpoimmasta päästä monesta eri syystä

Auton os­to­pää­tös ei ole tällä het­kel­lä hel­poim­mas­ta päästä monesta eri syystä

30.03.2022 06:00
Tilaajille
Polttoaineiden raju hinnan nousu uhkaa kaataa kuljetusalan yrityksiä – ahdingossa olevaa kuljetusalaa tulisi auttaa luopumalla väliaikaisesti jakeluvelvoitteesta

Polt­to­ai­nei­den raju hinnan nousu uhkaa kaataa kul­je­tus­alan yri­tyk­siä – ah­din­gos­sa olevaa kul­je­tus­alaa tulisi auttaa luo­pu­mal­la vä­li­ai­kai­ses­ti ja­ke­lu­vel­voit­tees­ta

19.03.2022 11:00
Tilaajille
Siikajoellakin mietitään, mistä eurot polttoaineelle – hintojen nousu kurittaa kuntia

Sii­ka­joel­la­kin mie­ti­tään, mistä eurot polt­to­ai­neel­le – hin­to­jen nousu ku­rit­taa kuntia

17.03.2022 09:00
Tilaajille
Kelirikosta tulossa ennusteiden mukaan tavanomainen, mutta alueellisia eroja on

Ke­li­ri­kos­ta tulossa en­nus­tei­den mukaan ta­va­no­mai­nen, mutta alueel­li­sia eroja on

17.03.2022 06:00
Tilaajille
Siikajoen Moottoriurheilijat

Sii­ka­joen Moot­to­ri­ur­hei­li­jat

19.02.2022 05:19
Tilaajille
Siikajoen Moottoriurheilijat

Sii­ka­joen Moot­to­ri­ur­hei­li­jat

19.02.2022 05:19
Tilaajille
Kullanarvoiset vanhat romut
Kolumni

Kul­lan­ar­voi­set vanhat romut

17.02.2022 06:00
Tilaajille
Kun veri vetää radalle on kutsuun vastattava

Kun veri vetää radalle on kutsuun vas­tat­ta­va

13.02.2022 12:00
Tilaajille
Turvetuotantokoneiden romutukseen saa nyt tukea – maksimituki hakijaa kohti on 200 000 euroa, vaikka romutettavien koneiden arvo olisi suurempi

Tur­ve­tuo­tan­to­ko­nei­den ro­mu­tuk­seen saa nyt tukea – mak­si­mi­tu­ki hakijaa kohti on 200 000 euroa, vaikka ro­mu­tet­ta­vien ko­nei­den arvo olisi suu­rem­pi

08.02.2022 15:00
Tilaajille
Kelkanomistajat huollattavat silmäteränsä hyvissä ajoin ennen ajokautta – traktoreita pyörähtää huollossa jopa 300 vuosittain

Kel­kan­omis­ta­jat huol­lat­ta­vat sil­mä­te­rän­sä hyvissä ajoin ennen ajo­kaut­ta – trak­to­rei­ta pyö­räh­tää huol­los­sa jopa 300 vuo­sit­tain

03.02.2022 12:00
Tilaajille
Piippolan jälkeen rallia ajetaan Tikkakoskella – jälleen ilman yleisöä

Piip­po­lan jälkeen rallia ajetaan Tik­ka­kos­kel­la – jälleen ilman yleisöä

28.01.2022 15:00
Tilaajille
Samuli Aalto nappasi Shell Piippola Rallin yleiskisan voittopokaalin

Samuli Aalto nappasi Shell Piip­po­la Rallin yleis­ki­san voit­to­po­kaa­lin

12.01.2022 12:56
Tilaajille
Ensihoidon järjestämisestä vastaa nyt sairaanhoitopiiri: Asukkaille muutos ei juurikaan näy

En­si­hoi­don jär­jes­tä­mi­ses­tä vastaa nyt sai­raan­hoi­to­pii­ri: Asuk­kail­le muutos ei juu­ri­kaan näy

07.01.2022 06:00
Tilaajille