6. jou­lu­kuu­ta Sii­ka­jo­ki­laak­so il­mes­tyi nä­köis­leh­te­nä – linkki uu­sim­paan lehteen löytyy myös täältä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

ajoneuvot
Voimistuvaa lumipyryä ja tuulenpuuskia luvassa keskiviikkoiltana

Voi­mis­tu­vaa lu­mi­py­ryä ja tuu­len­puus­kia luvassa kes­ki­viik­ko­il­ta­na

22.11.2023 15:00
Tarpeellinen kiusankappale
Kolumni

Tar­peel­li­nen kiu­san­kap­pa­le

15.11.2023 06:00
Tilaajille
Pyhännän tiestölle levitettiin epähuomiossa liian karkeaa hiekkaa – hiekoitushiekka poistettiin tiet harjaten

Py­hän­nän ties­töl­le le­vi­tet­tiin epä­huo­mios­sa liian karkeaa hiekkaa – ­hie­koi­tus­hiek­ka pois­tet­tiin tiet har­ja­ten

09.11.2023 12:00
Tilaajille
Ajokeli muuttuu huonoksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lumisateiden vuoksi keskiviikkona: "Toivottavasti on kaikilla talvirenkaat alla"

Ajokeli muuttuu huo­nok­si Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa lu­mi­sa­tei­den vuoksi kes­ki­viik­ko­na: "Toi­vot­ta­vas­ti on kai­kil­la tal­vi­ren­kaat alla"

01.11.2023 13:17
Kirsi on kävelevä ihme – sattumaa ei ole

Kirsi on kä­ve­le­vä ihme – ­sat­tu­maa ei ole

17.10.2023 18:00 1
Tilaajille
Etsintäkuulutus: Suomen maatalousmuseo Sarka etsii Valmet 502/700 -traktoria ja Sampo 10 -puimuria – löytyvätkö nämä lakeudelta

Et­sin­tä­kuu­lu­tus: Suomen maa­ta­lous­mu­seo Sarka etsii Valmet 502/700 -t­rak­to­ria ja Sampo 10 -pui­mu­ria – löy­ty­vät­kö nämä la­keu­del­ta

17.10.2023 14:44
Tilaajille
Talvirenkaat alle pikapuolin
Pääkirjoitus

Tal­vi­ren­kaat alle pi­ka­puo­lin

10.10.2023 23:00
Tilaajille
Rankisen Ford-kokoelma Euroopan laajin yksityinen – traktoriharrastajat vierailivat Saarikoskella jo toistamiseen

Ran­ki­sen Ford-ko­koel­ma Eu­roo­pan laajin yk­si­tyi­nen – t­rak­to­ri­har­ras­ta­jat vie­rai­li­vat Saa­ri­kos­kel­la jo tois­ta­mi­seen

09.10.2023 18:00
Tilaajille
Syksy hiljentää Ruukin vastaanottokeskuksen – asiakkaat toisten keskusten kirjoille syyskuun aikana

Syksy hil­jen­tää Ruukin vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen – asiak­kaat toisten kes­kus­ten kir­joil­le syys­kuun aikana

20.09.2023 09:00
Tilaajille
Hyvä neuvo hir­vi­ko­la­rin vält­tä­mi­seen: piilota pu­he­li­me­si pe­rä­kont­tiin – Kul­jet­ta­jat eivät suh­tau­du va­ka­vas­ti hir­vi­vaa­ra­merk­kei­hin

Hyvä neuvo hir­vi­ko­la­rin vält­tä­mi­seen: piilota pu­he­li­me­si pe­rä­kont­tiin – Kul­jet­ta­jat eivät suh­tau­du va­ka­vas­ti hir­vi­vaa­ra­merk­kei­hin

07.09.2023 06:32
Tilaajille
Ruukin Yrityspuistolle uusia teollisuustontteja – asemakaavan muutos on varautumista tulevaisuuteen

Ruukin Yri­tys­puis­tol­le uusia teol­li­suus­tont­te­ja – ase­ma­kaa­van muutos on va­rau­tu­mis­ta tu­le­vai­suu­teen

29.08.2023 12:00
Tilaajille
Sulkuviivan kohdalla ei saa ohittaa edes hitaita maatalouskoneita

Sul­ku­vii­van koh­dal­la ei saa ohittaa edes hitaita maa­ta­lous­ko­nei­ta

16.08.2023 09:00
Tilaajille
Karppanen antoisan testijakson jälkeen valmiina Lahden SM -ralliin

Karp­pa­nen an­toi­san tes­ti­jak­son jälkeen val­mii­na Lahden SM -ral­liin

11.08.2023 15:00
Tilaajille
Poliisi näkee vakuuttamattomia autoja liikenteessä päivittäin – Seurauksena virkavalta vie kilvet, maksettavaa voi tulla tuhansia euroja

Poliisi näkee va­kuut­ta­mat­to­mia autoja lii­ken­tees­sä päi­vit­täin – Seu­rauk­se­na vir­ka­val­ta vie kilvet, mak­set­ta­vaa voi tulla tu­han­sia euroja

06.08.2023 15:00
Tilaajille
Hirvikolaripaikan merkitseminen auttaa suurvirka-avun loukkaantuneen eläimen jäljille

Hir­vi­ko­la­ri­pai­kan mer­kit­se­mi­nen auttaa suur­vir­ka-avun louk­kaan­tu­neen eläimen jäl­jil­le

30.07.2023 06:00
Tilaajille
Kaikkiin autoihin ei löydy helposti varaosia – poikkeuksiakin löytyy. Pulkkilassa on havaittu pientä viivettä

Kaik­kiin au­toi­hin ei löydy hel­pos­ti va­ra­osia – ­poik­keuk­sia­kin löytyy. Pulk­ki­las­sa on ha­vait­tu pientä vii­vet­tä

27.07.2023 06:00
Tilaajille
Kiitos yhteisistä vuosista ja kyydeistä!
Kolumni

Kiitos yh­tei­sis­tä vuo­sis­ta ja kyy­deis­tä!

05.07.2023 08:00
Tilaajille
Pyhäntä vihreään siirtymään
Pääkirjoitus

Pyhäntä vih­reään siir­ty­mään

27.06.2023 23:00
Tilaajille
Frozen ja Harry Potter päätyivät Topi Niinimaan rekkaan: "Se on elämäntapa" – katso video ja kuvia miehen ateljeesta eli autotallista

Frozen ja Harry Potter pää­tyi­vät Topi Nii­ni­maan rek­kaan: "Se on elä­män­ta­pa" – katso video ja kuvia miehen atel­jees­ta eli au­to­tal­lis­ta

10.06.2023 18:00
Tilaajille
Kasitietä kehitetään jaksoittain usean vuoden aikana – tavoitetila ei salli uusia kiertoliittymiä

Ka­si­tie­tä ke­hi­te­tään jak­soit­tain usean vuoden aikana – ta­voi­te­ti­la ei salli uusia kier­to­liit­ty­miä

08.06.2023 09:00
Tilaajille