Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

ajoneuvot
Viimeisin 24 tuntia
Kesämaisemia junan ikkunasta 1950-luvulla.

Ke­sä­mai­se­mia junan ik­ku­nas­ta 1950-lu­vul­la.

08.02.2023 10:46
Tilaajille
Vanhemmat
Liikenteessä olevien henkilöautojen määrä väheni viime vuonna ensimmäistä kertaa vuosiin – sähköautojen määrä miltei kaksinkertaistui

Lii­ken­tees­sä olevien hen­ki­lö­au­to­jen määrä väheni viime vuonna en­sim­mäis­tä kertaa vuosiin – ­säh­köau­to­jen määrä miltei kak­sin­ker­tais­tui

28.01.2023 15:00
Tilaajille
Ensikertalaiset vauhdin hurmassa

En­si­ker­ta­lai­set vauhdin hur­mas­sa

10.01.2023 15:00
Tilaajille
Tyrnäväläisen Marko Parttimaan kelkkaprojektit keskeytyivät, sillä nyt hän rakentaa Ukrainaan kamiinoita

Tyr­nä­vä­läi­sen Marko Part­ti­maan kelk­ka­pro­jek­tit kes­key­tyi­vät, sillä nyt hän ra­ken­taa Uk­rai­naan ka­mii­noi­ta

07.01.2023 18:00
Tilaajille
Piippola Ralli tuo jälleen pärinää latvapitäjien viikonloppuun

Piip­po­la Ralli tuo jälleen pärinää lat­va­pi­tä­jien vii­kon­lop­puun

03.01.2023 09:00
Tilaajille
Vain kahdessa Pohjois-Pohjanmaan kunnassa annettiin varoituksia – Siikalatvallakin annettu, mutta dokumentti puuttuu ja se kummastuttaa tutkijaa

Vain kah­des­sa Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nas­sa an­net­tiin va­roi­tuk­sia – ­Sii­ka­lat­val­la­kin an­net­tu, mutta do­ku­ment­ti puuttuu ja se kum­mas­tut­taa tut­ki­jaa

18.12.2022 06:00
Tilaajille
Erittäin törkeää touhua Piippolassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Erit­täin törkeää touhua Piip­po­las­sa

16.11.2022 09:00
Tilaajille
Valmisteilla kaivostoiminnan Rantsilassa käynnistämiseen liittyvä selvitys- ja tiedottamishanke

Val­mis­teil­la kai­vos­toi­min­nan Rant­si­las­sa käyn­nis­tä­mi­seen liit­ty­vä sel­vi­tys- ja tie­dot­ta­mis­han­ke

13.11.2022 15:00
Tilaajille
Oikein valittu lisävalo täydentää kaukovaloja – kuluttajan oltava tarkkana, jotta ei osta laitonta valoa

Oikein valittu li­sä­va­lo täy­den­tää kau­ko­va­lo­ja – ku­lut­ta­jan oltava tark­ka­na, jotta ei osta lai­ton­ta valoa

31.10.2022 06:00
Tilaajille
Renkaat kelin mukaan

Renkaat kelin mukaan

25.10.2022 15:00
Tilaajille
Kaasujalka talviaikaan

Kaa­su­jal­ka tal­vi­ai­kaan

25.10.2022 06:00
Tilaajille
Pelastajien riveihin kaivataan lisää väkeä –  “Varallaolon loputtua Kestilässä ei välttämättä ole ollut yhtään hälytykseen lähtijää hälytyksen tullen.”

Pe­las­ta­jien ri­vei­hin kai­va­taan lisää väkeä –  “Va­ral­lao­lon lo­put­tua Kes­ti­läs­sä ei vält­tä­mät­tä ole ollut yhtään hä­ly­tyk­seen läh­ti­jää hä­ly­tyk­sen tul­len.”

18.10.2022 06:00
Tilaajille
Lamujokivarren tulva-alueen rakennuskartoitus valmistui – uudet rakenteet nostaisivat rakennusten kastumisriskiä

La­mu­jo­ki­var­ren tul­va-alueen ra­ken­nus­kar­toi­tus val­mis­tui – uudet ra­ken­teet nos­tai­si­vat ra­ken­nus­ten kas­tu­mis­ris­kiä

05.10.2022 09:00
Tilaajille
Juuri nyt on tarvetta kesärenkaille
Kolumni

Juuri nyt on tar­vet­ta ke­sä­ren­kail­le

28.09.2022 06:00
Tilaajille
Linja-autojen talviaikataulut astuvat voimaan – liikennettä on enemmän talvella kuin kesällä

Lin­ja-au­to­jen tal­vi­ai­ka­tau­lut astuvat voimaan – lii­ken­net­tä on enemmän tal­vel­la kuin kesällä

11.08.2022 06:00
Tilaajille
Viljelijällä ei ole puutetta huolista

Vil­je­li­jäl­lä ei ole puu­tet­ta huo­lis­ta

10.08.2022 06:00
Tilaajille
Hukutetut muistot -musiikkinäytelmä vielä kerran –  esitetty jo seitsemän kertaa loppuunmyydylle salille

Hu­ku­te­tut muistot -mu­siik­ki­näy­tel­mä vielä kerran – esi­tet­ty jo seit­se­män kertaa lop­puun­myy­dyl­le salille

09.08.2022 15:00
Tilaajille
Pulkkilassa vältyttiin vakavalta onnettomuudelta – liimapuupalkkinipun pannat pettivät kesken kuljetuksen

Pulk­ki­las­sa väl­tyt­tiin va­ka­val­ta on­net­to­muu­del­ta – lii­ma­puu­palk­ki­ni­pun pannat pet­ti­vät kesken kul­je­tuk­sen

29.07.2022 09:00
Tilaajille
Talvirengaskaupoille täytyy suunnata nyt – Venäjän hyökkäyssota kurittaa myös rengasmarkkinoita

Tal­vi­ren­gas­kau­poil­le täytyy suun­na­ta nyt – Venäjän hyök­käys­so­ta ku­rit­taa myös ren­gas­mark­ki­noi­ta

27.07.2022 12:00
Tilaajille
Milla Mäkelä tuhdisti kiinni hopeassa

Milla Mäkelä tuh­dis­ti kiinni ho­peas­sa

18.07.2022 15:00
Tilaajille