Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Fodelia
Fodelia aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Fodelia aloit­taa omien osak­kei­den han­kin­nan

28.02.2023 12:00
Tilaajille
Fodelia-konsernin liikevaihto kasvoi tammi–joulukuussa 23 prosenttia – kohonneet kustannukset laskivat kannattavuutta

Fo­de­lia-kon­ser­nin lii­ke­vaih­to kasvoi tam­mi–­jou­lu­kuus­sa 23 pro­sent­tia – ko­hon­neet kus­tan­nuk­set las­ki­vat kan­nat­ta­vuut­ta

12.02.2023 09:00
Tilaajille
Feelia Oy jatkaa Kangasalan kaupungin ruokatuotetoimittajana

Feelia Oy jatkaa Kan­gas­alan kau­pun­gin ruo­ka­tuo­te­toi­mit­ta­ja­na

31.01.2023 12:00
Tilaajille
Feelian tehdas myytiin ja takaisinvuokrattiin

Feelian tehdas myytiin ja ta­kai­sin­vuok­rat­tiin

19.12.2022 12:00
Tilaajille
Fodelia Oyj:n yhteisyritys Fodbar Oy on voittanut useita hankintakilpailutuksia

Fodelia Oyj:n yh­teis­yri­tys Fodbar Oy on voit­ta­nut useita han­kin­ta­kil­pai­lu­tuk­sia

24.11.2022 06:15
Tilaajille
Fodelia Oyj:n yhteisyritys Fodbar Oy menestyi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintakilpailussa – kaupan vuosiarvo noin 3,7 miljoonaa

Fodelia Oyj:n yh­teis­yri­tys Fodbar Oy me­nes­tyi Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin han­kin­ta­kil­pai­lus­sa – kaupan vuo­si­ar­vo noin 3,7 mil­joo­naa

14.11.2022 12:00
Tilaajille
Fodbar Oy Siuntion kunnan ruokapalveluiden toimittajaksi – Feelian konsepti keskiössä ruokahävikin minimoinnissa

Fodbar Oy Siun­tion kunnan ruo­ka­pal­ve­lui­den toi­mit­ta­jak­si – Feelian kon­sep­ti kes­kiös­sä ruo­ka­hä­vi­kin mi­ni­moin­nis­sa

08.10.2022 06:00
Tilaajille
Matti Vanhanen analysoi Pyhännän elinkeinoelämän menestymistä – Pyhännällä otetaan vakavasti yritystoiminnalle suotuisat asiat

Matti Van­ha­nen ana­ly­soi Py­hän­nän elin­kei­no­elä­män me­nes­ty­mis­tä – Py­hän­näl­lä otetaan va­ka­vas­ti yri­tys­toi­min­nal­le suo­tui­sat asiat

30.09.2022 09:00
Tilaajille
Fodelia Oyj on hankkinut kuopiolaisen Marjavasu Oy:n koko osakekannan

Fodelia Oyj on hank­ki­nut kuo­pio­lai­sen Mar­ja­va­su Oy:n koko osa­ke­kan­nan

02.09.2022 06:00
Tilaajille
Yle: Pyhäntäläinen ruokakonserni Fodelia on kasvattanut liikevaihtoaan alkuvuonna, mutta verkkokauppatoiminnoissa haetaan säästöjä

Yle: Py­hän­tä­läi­nen ruo­ka­kon­ser­ni Fodelia on kas­vat­ta­nut lii­ke­vaih­toaan al­ku­vuon­na, mutta verk­ko­kaup­pa­toi­min­nois­sa haetaan sääs­tö­jä

11.08.2022 12:54
Sanna Kittelä on nimitetty muun muassa Real Snacks toimitusjohtajaksi

Sanna Kittelä on ni­mi­tet­ty muun muassa Real Snacks toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

01.07.2022 11:00
Tilaajille
Nuorta energiaa pörssiyhtiön paraatipaikalla

Nuorta ener­giaa pörs­si­yh­tiön pa­raa­ti­pai­kal­la

05.06.2022 06:00
Tilaajille
Feelia toimittaa yli 10 miljoonan euron edestä ruokaa Vantaalle – yhteistyö Vantaan tilapalveluiden kanssa käynnistyy kesällä

Feelia toi­mit­taa yli 10 mil­joo­nan euron edestä ruokaa Van­taal­le – yh­teis­työ Vantaan ti­la­pal­ve­lui­den kanssa käyn­nis­tyy kesällä

03.06.2022 09:00 1
Tilaajille
Real Snacks Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu

Real Snacks Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja vaihtuu

29.04.2022 14:00
Tilaajille
Fodelia Oyj jakaa osinkoa 0,04 euroa per osake – hallitukseen uutena jäsenenä Emma Tahkola

Fodelia Oyj jakaa osinkoa 0,04 euroa per osake – hal­li­tuk­seen uutena jä­se­ne­nä Emma Tahkola

15.04.2022 06:00
Tilaajille
Fodelia luottaa tulevaan - tavoitteena liikevaihdon kolminkertaistaminen

Fodelia luottaa tu­le­vaan - ta­voit­tee­na lii­ke­vaih­don kol­min­ker­tais­ta­mi­nen

11.02.2022 09:00
Tilaajille
Fodelia Oyj laskee tulosennustettaan – selvitystyö käyntiin siirtymisestä Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle

Fodelia Oyj laskee tu­los­en­nus­tet­taan – sel­vi­tys­työ käyn­tiin siir­ty­mi­ses­tä Nasdaq Hel­sin­ki Oy:n pörs­si­lis­tal­le

30.01.2022 06:00
Tilaajille
Nina Rokkila Fodelian ja Bravedon yhteisyritys Fodbar Oy:n toimitusjohtajaksi

Nina Rokkila Fo­de­lian ja Bra­ve­don yh­teis­yri­tys Fodbar Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

29.10.2021 16:55
Tilaajille
Sanna Kittelä Feelia ruokakaupan toimitusjohtajaksi

Sanna Kittelä Feelia ruo­ka­kau­pan toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

17.05.2021 15:00
Tilaajille
Feelialle 1,5 miljoonan euron suuruinen sopimus – tuottaa kuntayhtymän ruokahuollon Etevan kuntayhtymälle

Fee­lial­le 1,5 mil­joo­nan euron suu­rui­nen sopimus – tuottaa kun­ta­yh­ty­män ruo­ka­huol­lon Etevan kun­ta­yh­ty­mäl­le

06.04.2021 10:21
Tilaajille