Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Fodelia
Fodelia Oyj:n yhteisyritys Fodbar Oy on voittanut useita hankintakilpailutuksia

Fodelia Oyj:n yh­teis­yri­tys Fodbar Oy on voit­ta­nut useita han­kin­ta­kil­pai­lu­tuk­sia

24.11.2022 06:15
Tilaajille
Fodelia Oyj:n yhteisyritys Fodbar Oy menestyi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintakilpailussa – kaupan vuosiarvo noin 3,7 miljoonaa

Fodelia Oyj:n yh­teis­yri­tys Fodbar Oy me­nes­tyi Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin han­kin­ta­kil­pai­lus­sa – kaupan vuo­si­ar­vo noin 3,7 mil­joo­naa

14.11.2022 12:00
Tilaajille
Fodbar Oy Siuntion kunnan ruokapalveluiden toimittajaksi – Feelian konsepti keskiössä ruokahävikin minimoinnissa

Fodbar Oy Siun­tion kunnan ruo­ka­pal­ve­lui­den toi­mit­ta­jak­si – Feelian kon­sep­ti kes­kiös­sä ruo­ka­hä­vi­kin mi­ni­moin­nis­sa

08.10.2022 06:00
Tilaajille
Matti Vanhanen analysoi Pyhännän elinkeinoelämän menestymistä – Pyhännällä otetaan vakavasti yritystoiminnalle suotuisat asiat

Matti Van­ha­nen ana­ly­soi Py­hän­nän elin­kei­no­elä­män me­nes­ty­mis­tä – Py­hän­näl­lä otetaan va­ka­vas­ti yri­tys­toi­min­nal­le suo­tui­sat asiat

30.09.2022 09:00
Tilaajille
Fodelia Oyj on hankkinut kuopiolaisen Marjavasu Oy:n koko osakekannan

Fodelia Oyj on hank­ki­nut kuo­pio­lai­sen Mar­ja­va­su Oy:n koko osa­ke­kan­nan

02.09.2022 06:00
Tilaajille
Yle: Pyhäntäläinen ruokakonserni Fodelia on kasvattanut liikevaihtoaan alkuvuonna, mutta verkkokauppatoiminnoissa haetaan säästöjä

Yle: Py­hän­tä­läi­nen ruo­ka­kon­ser­ni Fodelia on kas­vat­ta­nut lii­ke­vaih­toaan al­ku­vuon­na, mutta verk­ko­kaup­pa­toi­min­nois­sa haetaan sääs­tö­jä

11.08.2022 12:54
Sanna Kittelä on nimitetty muun muassa Real Snacks toimitusjohtajaksi

Sanna Kittelä on ni­mi­tet­ty muun muassa Real Snacks toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

01.07.2022 11:00
Tilaajille
Nuorta energiaa pörssiyhtiön paraatipaikalla

Nuorta ener­giaa pörs­si­yh­tiön pa­raa­ti­pai­kal­la

05.06.2022 06:00
Tilaajille
Feelia toimittaa yli 10 miljoonan euron edestä ruokaa Vantaalle – yhteistyö Vantaan tilapalveluiden kanssa käynnistyy kesällä

Feelia toi­mit­taa yli 10 mil­joo­nan euron edestä ruokaa Van­taal­le – yh­teis­työ Vantaan ti­la­pal­ve­lui­den kanssa käyn­nis­tyy kesällä

03.06.2022 09:00 1
Tilaajille
Real Snacks Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu

Real Snacks Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja vaihtuu

29.04.2022 14:00
Tilaajille
Fodelia Oyj jakaa osinkoa 0,04 euroa per osake – hallitukseen uutena jäsenenä Emma Tahkola

Fodelia Oyj jakaa osinkoa 0,04 euroa per osake – hal­li­tuk­seen uutena jä­se­ne­nä Emma Tahkola

15.04.2022 06:00
Tilaajille
Fodelia luottaa tulevaan - tavoitteena liikevaihdon kolminkertaistaminen

Fodelia luottaa tu­le­vaan - ta­voit­tee­na lii­ke­vaih­don kol­min­ker­tais­ta­mi­nen

11.02.2022 09:00
Tilaajille
Fodelia Oyj laskee tulosennustettaan – selvitystyö käyntiin siirtymisestä Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle

Fodelia Oyj laskee tu­los­en­nus­tet­taan – sel­vi­tys­työ käyn­tiin siir­ty­mi­ses­tä Nasdaq Hel­sin­ki Oy:n pörs­si­lis­tal­le

30.01.2022 06:00
Tilaajille
Nina Rokkila Fodelian ja Bravedon yhteisyritys Fodbar Oy:n toimitusjohtajaksi

Nina Rokkila Fo­de­lian ja Bra­ve­don yh­teis­yri­tys Fodbar Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

29.10.2021 16:55
Tilaajille
Sanna Kittelä Feelia ruokakaupan toimitusjohtajaksi

Sanna Kittelä Feelia ruo­ka­kau­pan toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

17.05.2021 15:00
Tilaajille
Feelialle 1,5 miljoonan euron suuruinen sopimus – tuottaa kuntayhtymän ruokahuollon Etevan kuntayhtymälle

Fee­lial­le 1,5 mil­joo­nan euron suu­rui­nen sopimus – tuottaa kun­ta­yh­ty­män ruo­ka­huol­lon Etevan kun­ta­yh­ty­mäl­le

06.04.2021 10:21
Tilaajille
Pyhäntäläisen konsernin Fodbar Oy:lle ensimmäinen kouluruokailu-ulkoistus – tuottaa kesäkuusta alkaen Kärsämäen ruoka- ja siivouspalvelut

Py­hän­tä­läi­sen kon­ser­nin Fodbar Oy:lle en­sim­mäi­nen kou­lu­ruo­kai­lu-ul­kois­tus – tuottaa ke­sä­kuus­ta alkaen Kär­sä­mäen ruoka- ja sii­vous­pal­ve­lut

28.03.2021 19:43
Tilaajille
Fodelia Oyj:n liikevaihto kasvoi koronavuonna – merkittäviä kauppoja, investointeja ja tunnustuksia

Fodelia Oyj:n lii­ke­vaih­to kasvoi ko­ro­na­vuon­na – mer­kit­tä­viä kaup­po­ja, in­ves­toin­te­ja ja tun­nus­tuk­sia

21.02.2021 17:01
Tilaajille
Muutoksia Fodelia-konsernin johdossa

Muu­tok­sia Fo­de­lia-kon­ser­nin joh­dos­sa

03.02.2021 11:22
Fodelia osti makkara- ja pitaleipätehtaat

Fodelia osti mak­ka­ra- ja pi­ta­lei­pä­teh­taat

17.12.2020 07:58
Tilaajille