Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Fodelia
Sanna Kittelä on nimitetty muun muassa Real Snacks toimitusjohtajaksi

Sanna Kittelä on ni­mi­tet­ty muun muassa Real Snacks toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

01.07.2022 11:00
Tilaajille
Nuorta energiaa pörssiyhtiön paraatipaikalla

Nuorta ener­giaa pörs­si­yh­tiön pa­raa­ti­pai­kal­la

05.06.2022 06:00
Tilaajille
Feelia toimittaa yli 10 miljoonan euron edestä ruokaa Vantaalle – yhteistyö Vantaan tilapalveluiden kanssa käynnistyy kesällä

Feelia toi­mit­taa yli 10 mil­joo­nan euron edestä ruokaa Van­taal­le – yh­teis­työ Vantaan ti­la­pal­ve­lui­den kanssa käyn­nis­tyy kesällä

03.06.2022 09:00 1
Tilaajille
Real Snacks Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu

Real Snacks Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja vaihtuu

29.04.2022 14:00
Tilaajille
Fodelia Oyj jakaa osinkoa 0,04 euroa per osake – hallitukseen uutena jäsenenä Emma Tahkola

Fodelia Oyj jakaa osinkoa 0,04 euroa per osake – hal­li­tuk­seen uutena jä­se­ne­nä Emma Tahkola

15.04.2022 06:00
Tilaajille
Fodelia luottaa tulevaan - tavoitteena liikevaihdon kolminkertaistaminen

Fodelia luottaa tu­le­vaan - ta­voit­tee­na lii­ke­vaih­don kol­min­ker­tais­ta­mi­nen

11.02.2022 09:00
Tilaajille
Fodelia Oyj laskee tulosennustettaan – selvitystyö käyntiin siirtymisestä Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle

Fodelia Oyj laskee tu­los­en­nus­tet­taan – sel­vi­tys­työ käyn­tiin siir­ty­mi­ses­tä Nasdaq Hel­sin­ki Oy:n pörs­si­lis­tal­le

30.01.2022 06:00
Tilaajille
Nina Rokkila Fodelian ja Bravedon yhteisyritys Fodbar Oy:n toimitusjohtajaksi

Nina Rokkila Fo­de­lian ja Bra­ve­don yh­teis­yri­tys Fodbar Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

29.10.2021 16:55
Tilaajille
Sanna Kittelä Feelia ruokakaupan toimitusjohtajaksi

Sanna Kittelä Feelia ruo­ka­kau­pan toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

17.05.2021 15:00
Tilaajille
Feelialle 1,5 miljoonan euron suuruinen sopimus – tuottaa kuntayhtymän ruokahuollon Etevan kuntayhtymälle

Fee­lial­le 1,5 mil­joo­nan euron suu­rui­nen sopimus – tuottaa kun­ta­yh­ty­män ruo­ka­huol­lon Etevan kun­ta­yh­ty­mäl­le

06.04.2021 10:21
Tilaajille
Pyhäntäläisen konsernin Fodbar Oy:lle ensimmäinen kouluruokailu-ulkoistus – tuottaa kesäkuusta alkaen Kärsämäen ruoka- ja siivouspalvelut

Py­hän­tä­läi­sen kon­ser­nin Fodbar Oy:lle en­sim­mäi­nen kou­lu­ruo­kai­lu-ul­kois­tus – tuottaa ke­sä­kuus­ta alkaen Kär­sä­mäen ruoka- ja sii­vous­pal­ve­lut

28.03.2021 19:43
Tilaajille
Fodelia Oyj:n liikevaihto kasvoi koronavuonna – merkittäviä kauppoja, investointeja ja tunnustuksia

Fodelia Oyj:n lii­ke­vaih­to kasvoi ko­ro­na­vuon­na – mer­kit­tä­viä kaup­po­ja, in­ves­toin­te­ja ja tun­nus­tuk­sia

21.02.2021 17:01
Tilaajille
Muutoksia Fodelia-konsernin johdossa

Muu­tok­sia Fo­de­lia-kon­ser­nin joh­dos­sa

03.02.2021 11:22
Fodelia osti makkara- ja pitaleipätehtaat

Fodelia osti mak­ka­ra- ja pi­ta­lei­pä­teh­taat

17.12.2020 07:58
Tilaajille
Fodelia valmistelee makkara- ja pitaleipätehtaiden ostoa – kaupoista arvioidaan syntyvän noin 3,7 miljoonan euron liikevaihto

Fodelia val­mis­te­lee mak­ka­ra- ja pi­ta­lei­pä­teh­tai­den ostoa – kau­pois­ta ar­vioi­daan syn­ty­vän noin 3,7 mil­joo­nan euron lii­ke­vaih­to

25.11.2020 10:41
Tilaajille
Fodelia Oyj voittajaksi 20:nen eurooppalaisen pörssiyhtiön keskuudesta – tunnustus suorituskyvystä, kehittyvästä liiketoiminnasta ja kasvusta

Fodelia Oyj voit­ta­jak­si 20:nen eu­roop­pa­lai­sen pörs­si­yh­tiön kes­kuu­des­ta – tun­nus­tus suo­ri­tus­ky­vys­tä, ke­hit­ty­väs­tä lii­ke­toi­min­nas­ta ja kas­vus­ta

17.11.2020 11:15
Tilaajille
Pyhännällä toimiva Fodelia kansainvälisen kilpailun finaalissa – Euroopan komission perustaman kilpailun voittajat julkaistaan marraskuussa

Py­hän­näl­lä toimiva Fodelia kan­sain­vä­li­sen kil­pai­lun fi­naa­lis­sa – Eu­roo­pan ko­mis­sion pe­rus­ta­man kil­pai­lun voit­ta­jat jul­kais­taan mar­ras­kuus­sa

06.10.2020 10:57
Tilaajille