Joululahjakeräys
Joululahjakeräykseen osallistuen hyvää mieltä vähävaraisille – Siikalatvan  yrittäjien järjestämään rahalahjakeräykseen voivat osallistua myös muut  kuin yrittäjät

Jou­lu­lah­ja­ke­räyk­seen osal­lis­tuen hyvää mieltä vä­hä­va­rai­sil­le – Sii­ka­lat­van yrit­tä­jien jär­jes­tä­mään ra­ha­lah­ja­ke­räyk­seen voivat osal­lis­tua myös muut kuin yrit­tä­jät

26.11.2021 09:00