6. jou­lu­kuu­ta Sii­ka­jo­ki­laak­so il­mes­tyi nä­köis­leh­te­nä – linkki uu­sim­paan lehteen löytyy myös täältä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Karjatalous
Maatilat vähenevät, mutta tuotannon määrä säilyy – lopettaneiden lypsykarjatilojen määrästä huolimatta keskilehmäluku tilaa kohti on noussut

Maa­ti­lat vä­he­ne­vät, mutta tuo­tan­non määrä säilyy – lo­pet­ta­nei­den lyp­sy­kar­ja­ti­lo­jen mää­räs­tä huo­li­mat­ta kes­ki­leh­mä­lu­ku tilaa kohti on noussut

08.11.2023 06:00
Tilaajille
Onko tässä mitään järkeä?
Pääkirjoitus

Onko tässä mitään järkeä?

21.06.2023 06:00 1
Tilaajille
Metsäkatoasetuksen vuoksi navettahankkeet jäissä toistaiseksi – Pohjois-Pohjanmaalla pankit ovat hylänneet lainahakemuksia

Met­sä­ka­to­ase­tuk­sen vuoksi na­vet­ta­hank­keet jäissä tois­tai­sek­si – Poh­jois-Poh­jan­maal­la pankit ovat hy­län­neet lai­na­ha­ke­muk­sia

20.06.2023 15:00 1
Tilaajille
Siikajoen keskusta jyrähti ennallistamisesta – kunnallisjärjestö huolissaan maatilojen tulevaisuudesta

Sii­ka­joen kes­kus­ta jyrähti en­nal­lis­ta­mi­ses­ta – kun­nal­lis­jär­jes­tö huo­lis­saan maa­ti­lo­jen tu­le­vai­suu­des­ta

26.11.2022 06:00
Tilaajille
Viljelijälle lehmänkakka on tärkeä hyötytuote – kaikki ravinteet halutaan saattaa kasvien käyttöön

Vil­je­li­jäl­le leh­män­kak­ka on tärkeä hyö­ty­tuo­te – kaikki ra­vin­teet ha­lu­taan saattaa kasvien käyt­töön

15.10.2021 12:00
Tilaajille
Lypsylehmätilojen väheneminen on uhka lihakarjatilan toiminnalle – Tilallinen: "Jos yksi lypsylehmä vähenee, on se vuodessa myös yksi vasikka vähemmän"

Lyp­sy­leh­mä­ti­lo­jen vä­he­ne­mi­nen on uhka li­ha­kar­ja­ti­lan toi­min­nal­le – Ti­lal­li­nen: "Jos yksi lyp­sy­leh­mä vä­he­nee, on se vuo­des­sa myös yksi vasikka vä­hem­män"

24.03.2021 13:05
Tilaajille
Raappanoiden lehmät jälleen tuottoisimpia – hyvinvoiva lehmä tuottaakin hyvin

Raap­pa­noi­den lehmät jälleen tuot­toi­sim­pia – hy­vin­voi­va lehmä tuot­taa­kin hyvin

22.03.2021 14:31
Tilaajille