6. jou­lu­kuu­ta Sii­ka­jo­ki­laak­so il­mes­tyi nä­köis­leh­te­nä – linkki uu­sim­paan lehteen löytyy myös täältä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Maatalous
840 000 000 euroa viljelijätukia maksuun joulukuussa – Ruokavirasto aloittaa tukien maksamisen 8. joulukuuta

840 000 000 euroa vil­je­li­jä­tu­kia maksuun jou­lu­kuus­sa – Ruo­ka­vi­ras­to aloit­taa tukien mak­sa­mi­sen 8. jou­lu­kuu­ta

22.11.2023 18:00
Tilaajille
Ruukin lihanautatutkimuksen navetasta luovutaan vuoden 2028 lopulla – toimet osa Luonnonvarakeskuksen yt-neuvotteluja

Ruukin li­ha­nau­ta­tut­ki­muk­sen na­ve­tas­ta luo­vu­taan vuoden 2028 lopulla – toimet osa Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen yt-neu­vot­te­lu­ja

16.11.2023 14:43
Tilaajille
Nurmiviljely vähentää merkittävästi typen huuhtoutumista turvepelloilta

Nur­mi­vil­je­ly vä­hen­tää mer­kit­tä­väs­ti typen huuh­tou­tu­mis­ta tur­ve­pel­loil­ta

21.11.2023 07:21
Lisää nuoria tarvitaan maatalousyrittäjiksi, mutten miten se onnistuu? – Nuorten ideoiden pohjalta laadittiin kuusi politiikkasuositusta

Lisää nuoria tar­vi­taan maa­ta­lou­sy­rit­tä­jik­si, mutten miten se on­nis­tuu? – Nuorten ideoi­den poh­jal­ta laa­dit­tiin kuusi po­li­tiik­ka­suo­si­tus­ta

17.10.2023 09:00
Maatilat voivat hakea valtiontakausta maksuvalmiutta parantavalle lainalle – deadline marraskuussa

Maa­ti­lat voivat hakea val­tion­ta­kaus­ta mak­su­val­miut­ta pa­ran­ta­val­le lai­nal­le – dead­li­ne mar­ras­kuus­sa

16.10.2023 15:00
Tilaajille
Etsintäkuulutus: Suomen maatalousmuseo Sarka etsii Valmet 502/700 -traktoria ja Sampo 10 -puimuria – löytyvätkö nämä lakeudelta

Et­sin­tä­kuu­lu­tus: Suomen maa­ta­lous­mu­seo Sarka etsii Valmet 502/700 -t­rak­to­ria ja Sampo 10 -pui­mu­ria – löy­ty­vät­kö nämä la­keu­del­ta

17.10.2023 14:44
Tilaajille
Pelastuslaitos avusti lehmän ylös lietekuilusta Siikajoella

Pe­las­tus­lai­tos avusti lehmän ylös lie­te­kui­lus­ta Sii­ka­joel­la

03.10.2023 11:17
Tilaajille
Pohjoisen ruoka on saanut oman tuotemerkin –  Arctic Food Lab -leima on myös kahdeksan siikajokisen tuottajan pakkauksissa

Poh­joi­sen ruoka on saanut oman tuo­te­mer­kin – Arctic Food Lab -leima on myös kah­dek­san sii­ka­jo­ki­sen tuot­ta­jan pak­kauk­sis­sa

07.09.2023 18:00
Tilaajille
"Susien suojelussa leikitään tulella" – Siikajoen petotulilla vaadittiin oikeutta puolustaa kotieläimiä

"Susien suo­je­lus­sa lei­ki­tään tu­lel­la" – Sii­ka­joen pe­to­tu­lil­la vaa­dit­tiin oi­keut­ta puo­lus­taa ko­ti­eläi­miä

05.09.2023 08:09 2
Tilaajille
Peltotukien hakemusta ehtii vielä korjata ja täydentää – osalla maatiloista tukia vielä hakematta

Pel­to­tu­kien ha­ke­mus­ta ehtii vielä korjata ja täy­den­tää – osalla maa­ti­lois­ta tukia vielä ha­ke­mat­ta

29.08.2023 06:00
Tilaajille
ProAgria: Puinnit alkuvaiheessa – jälkiversonta kiusaa sadonkorjuuta

ProAg­ria: Puinnit al­ku­vai­hees­sa – jäl­ki­ver­son­ta kiusaa sa­don­kor­juu­ta

23.08.2023 12:00
Tilaajille
Lomittamista ja näyttelemistä – Antilla alkaa olla jo tulevaisuuden suunnitelmat selvät

Lo­mit­ta­mis­ta ja näyt­te­le­mis­tä – An­til­la alkaa olla jo tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­mat selvät

16.08.2023 18:00
Tilaajille
Kuivaheinän jalostuslaitos Rantsilaan? Viljelijöiden kiinnostusta kartoitetaan

Kui­va­hei­nän ja­los­tus­lai­tos Rant­si­laan? Vil­je­li­jöi­den kiin­nos­tus­ta kar­toi­te­taan

16.08.2023 06:59
Tilaajille
Loppukesän satonäkymä näyttää jo hyvältä

Lop­pu­ke­sän sa­to­nä­ky­mä näyttää jo hyvältä

09.08.2023 06:00
Tilaajille
Onko tässä mitään järkeä?
Pääkirjoitus

Onko tässä mitään järkeä?

21.06.2023 06:00 1
Tilaajille
Metsäkatoasetuksen vuoksi navettahankkeet jäissä toistaiseksi – Pohjois-Pohjanmaalla pankit ovat hylänneet lainahakemuksia

Met­sä­ka­to­ase­tuk­sen vuoksi na­vet­ta­hank­keet jäissä tois­tai­sek­si – Poh­jois-Poh­jan­maal­la pankit ovat hy­län­neet lai­na­ha­ke­muk­sia

20.06.2023 15:00 1
Tilaajille
Viileänä alkanut kevät on viivästyttänyt kevättöitä vajaan viikon verran – mutta nyt pelloilla käy kova kylvön kuhina

Vii­leä­nä alkanut kevät on vii­väs­tyt­tä­nyt ke­vät­töi­tä vajaan viikon verran – mutta nyt pel­loil­la käy kova kylvön kuhina

29.05.2023 12:00
Tilaajille
Näin EU tarkkailee tukiaisia saaneita peltoja satelliiteista –  "Tarkastuspyyntö tulee suoraan kännykkään. Ellei viestiin reagoi, viljelijän tulkitaan hyväksyvän satelliittiin näkyvän tiedon"

Näin EU tark­kai­lee tu­kiai­sia saa­nei­ta peltoja sa­tel­lii­teis­ta –  "Tar­kas­tus­pyyn­tö tulee suoraan kän­nyk­kään. Ellei vies­tiin reagoi, vil­je­li­jän tul­ki­taan hy­väk­sy­vän sa­tel­liit­tiin näkyvän tiedon"

01.05.2023 06:00
Tilaajille
Vuoden ensimmäisten maataloustukien maksaminen on kohta käsillä

Vuoden en­sim­mäis­ten maa­ta­lous­tu­kien mak­sa­mi­nen on kohta käsillä

16.04.2023 06:00
Tilaajille
Maatilojen lomituspalvelut ovat pelanneet Siikajoella – sairauslomittajankin tilallinen sai yhdellä soitolla

Maa­ti­lo­jen lo­mi­tus­pal­ve­lut ovat pe­lan­neet Sii­ka­joel­la – sai­raus­lo­mit­ta­jan­kin ti­lal­li­nen sai yhdellä soi­tol­la

29.03.2023 12:00
Tilaajille