6. jou­lu­kuu­ta Sii­ka­jo­ki­laak­so il­mes­tyi nä­köis­leh­te­nä – linkki uu­sim­paan lehteen löytyy myös täältä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Keskipiste-Leader ry
Siikalatvan kunnanhallitus esittää Selkäinahon Leader -hallitukseen edustajaksi

Sii­ka­lat­van kun­nan­hal­li­tus esittää Sel­käin­ahon Leader -hal­li­tuk­seen edus­ta­jak­si

12.11.2023 12:00
Tilaajille
Keskipiste-Leader myönsi rahoitusta yrityksille ja yhteisöille  – Piippolan haulikkoradan investointiin myönnettiin noin 75 000 euroa

Kes­ki­pis­te-Lea­der myönsi ra­hoi­tus­ta yri­tyk­sil­le ja yh­tei­söil­le  – ­Piip­po­lan hau­lik­ko­ra­dan in­ves­toin­tiin myön­net­tiin noin 75 000 euroa

10.11.2023 12:00
Tilaajille
Keskipiste-Leader myönsi tukia noin 325 000 euron edestä – Piippolan kyläyhdistykselle suurin summa

Kes­ki­pis­te-Lea­der myönsi tukia noin 325 000 euron edes­tä – ­Piip­po­lan ky­lä­yh­dis­tyk­sel­le suurin summa

23.09.2023 06:00 1
Tilaajille
Yritykset ja yhteisöt kehittävät toimintaansa Leadertukien avulla latvapitäjissä

Yri­tyk­set ja yh­tei­söt ke­hit­tä­vät toi­min­taan­sa Lea­der­tu­kien avulla lat­va­pi­tä­jis­sä

30.05.2023 06:00
Tilaajille
Keskipiste-Leaderille 7,3 miljoonaa alueen kehittämiseen

Kes­ki­pis­te-Lea­de­ril­le 7,3 mil­joo­naa alueen ke­hit­tä­mi­seen

31.01.2023 15:00
Tilaajille
Keskipiste-Leaderilta tukea jokilatvan yrityksille ja yhteisöille

Kes­ki­pis­te-Lea­de­ril­ta tukea jo­ki­lat­van yri­tyk­sil­le ja yh­tei­söil­le

21.12.2022 09:00
Tilaajille
Hollannissa jokainen viljelty neliö on arvokas

Hol­lan­nis­sa jo­kai­nen vil­jel­ty neliö on arvokas

19.05.2022 12:00
Tilaajille
Taran Tsufee -kesäkahvila Leskelästä palkittiin – hattaroistaan tunnettu kahvila avaa ovensa tänäkin kesänä

Taran Tsufee -ke­sä­kah­vi­la Les­ke­läs­tä pal­kit­tiin – hat­ta­rois­taan tun­net­tu kahvila avaa ovensa tänäkin kesänä

15.05.2022 10:00
Tilaajille
Piippolan Terävä ryhtyy kehittämään Paskokankaan virkistysaluetta – tarkoituksena laajentaa fisbeegolfkenttää, tehdä terasseja sekä kunnostaa sauna, kuivakäymälä ja tenniskenttä

Piip­po­lan Terävä ryhtyy ke­hit­tä­mään Pas­ko­kan­kaan vir­kis­tys­aluet­ta – tar­koi­tuk­se­na laa­jen­taa fis­bee­golf­kent­tää, tehdä te­ras­se­ja sekä kun­nos­taa sauna, kui­va­käy­mä­lä ja ten­nis­kent­tä

22.04.2022 18:00
Tilaajille
Maaseudun elinvoimaa edistävät hankkeet lähtevät asukkaiden tarpeista

Maa­seu­dun elin­voi­maa edis­tä­vät hank­keet läh­te­vät asuk­kai­den tar­peis­ta

17.04.2022 06:00
Tilaajille
Keskipiste-Leaderin tulevan ohjelmakauden suuntaviivoja työstetään Leskelässä torstaina

Kes­ki­pis­te-Lea­de­rin tulevan oh­jel­ma­kau­den suun­ta­vii­vo­ja työs­te­tään Les­ke­läs­sä tors­tai­na

06.04.2022 10:08
Leader-hallitus puoltaa Siikalatvan hankkeita

Lea­der-hal­li­tus puoltaa Sii­ka­lat­van hank­kei­ta

23.03.2022 06:17
Tilaajille
Leader-tukea useammalle taholle – seuraavat päätökset syyskuussa

Lea­der-tu­kea useam­mal­le taholle – seu­raa­vat pää­tök­set syys­kuus­sa

20.07.2021 06:06
Tilaajille
Vuoden Leader- ja Nuoriso Leader -hankkeiden palkinnot Pyhännälle – palkitut hankkeet esimerkillisiä yhteistyön lisääjiä ja uusien toimintatapoja luojia

Vuoden Leader- ja Nuoriso Leader -hank­kei­den pal­kin­not Py­hän­näl­le – pal­ki­tut hank­keet esi­mer­kil­li­siä yh­teis­työn li­sää­jiä ja uusien toi­min­ta­ta­po­ja luojia

06.05.2021 11:39
Tilaajille
Keskipiste-Leader ry esittää hanketukea Ahokylän kyläyhdistykselle – avustusta myös pieniin yritysten ja yhteisöjen hankintoihin

Kes­ki­pis­te-Lea­der ry esittää han­ke­tu­kea Aho­ky­län ky­lä­yh­dis­tyk­sel­le – avus­tus­ta myös pieniin yri­tys­ten ja yh­tei­sö­jen han­kin­toi­hin

06.04.2021 09:31
Tilaajille