Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kevättulva
Ely-keskus: Uljuan pinta lähellä ylärajaa – vettä juoksutetaan Siikajoen vanhaan uomaan

Ely-kes­kus: Uljuan pinta lähellä ylä­ra­jaa – vettä juok­su­te­taan Sii­ka­joen vanhaan uomaan

11.05.2023 15:06 2
Siikajoen vesistöalueen säännöstelyaltaat täyttyvät – virtaamaa lisätään jokiuomiin

Sii­ka­joen ve­sis­tö­alueen sään­nös­te­ly­al­taat täyt­ty­vät – vir­taa­maa li­sä­tään jo­ki­uo­miin

02.05.2023 12:00 2
Tilaajille
Vesi lähti Mankilassa sunnuntaina laskuun – Järvitie osittain poikki liikenteeltä. Vettä riittänyt Saarikoskenkin puolelle

Vesi lähti Man­ki­las­sa sun­nun­tai­na laskuun – Jär­vi­tie osit­tain poikki lii­ken­teel­tä. Vettä riit­tä­nyt Saa­ri­kos­ken­kin puo­lel­le

01.05.2023 18:01
Tilaajille
Siikajoen tulvahuippu kääntyi laskuun – voimakkaiden sateiden toteutuessa aloitetaan ohijuoksutukset

Sii­ka­joen tul­va­huip­pu kääntyi laskuun – voi­mak­kai­den sa­tei­den to­teu­tues­sa aloi­te­taan ohi­juok­su­tuk­set

01.05.2023 08:22
Siikajoen tulvahuipun ennustetaan olevan vappuaattona – Mankilassa vettä on jo pelloilla

Sii­ka­joen tul­va­hui­pun en­nus­te­taan olevan vap­pu­aat­to­na – Man­ki­las­sa vettä on jo pel­loil­la

28.04.2023 14:38
Tilaajille
Ely-keskus: Pohjois-Pohjanmaan jokivarsien asukkaiden kannattaa varautua odotettua suurempiin kevättulviin –

Ely-kes­kus: Poh­jois-Poh­jan­maan jo­ki­var­sien asuk­kai­den kan­nat­taa va­rau­tua odo­tet­tua suu­rem­piin ke­vät­tul­viin –

26.04.2023 06:00
Kevättulvien odotetaan alkavan Pohjois-Pohjanmaalla aikaisintaan huhtikuun puolenvälin jälkeen – jääsahaukset aloitetaan ensi viikolla

Ke­vät­tul­vien odo­te­taan alkavan Poh­jois-Poh­jan­maal­la ai­kai­sin­taan huh­ti­kuun puo­len­vä­lin jälkeen – jää­sa­hauk­set aloi­te­taan ensi vii­kol­la

06.04.2023 11:50
Kevään toinen tulvahuippu Siikajokeen tulossa – ely-keskus aloittaa Uljuan ohijuoksutuksen

Kevään toinen tul­va­huip­pu Sii­ka­jo­keen tulossa – ely-kes­kus aloit­taa Uljuan ohi­juok­su­tuk­sen

03.05.2022 15:36
Ensimmäinen tulvahuippu viikon sisällä Pohjois-Pohjanmaalla – jäät lähdössä liikkeelle loppuviikolla

En­sim­mäi­nen tul­va­huip­pu viikon sisällä Poh­jois-Poh­jan­maal­la – jäät läh­dös­sä liik­keel­le lop­pu­vii­kol­la

22.04.2022 06:00
Tilaajille
Siikajoki tulvii viikon vaihteessa – lumien sulaminen nostaa virtaamaa nopeasti

Sii­ka­jo­ki tulvii viikon vaih­tees­sa – lumien su­la­mi­nen nostaa vir­taa­maa no­peas­ti

20.04.2022 06:00
Tilaajille
Ely-keskus tiedottaa: Uljualta mahdollisesti juoksutettava vettä Siikajoen vanhaan uomaan

Ely-kes­kus tie­dot­taa: Ul­jual­ta mah­dol­li­ses­ti juok­su­tet­ta­va vettä Sii­ka­joen vanhaan uomaan

27.04.2021 09:34
Siikajoki pysynee uomassaan – tulva kääntyy laskuun viikonlopun aikana

Sii­ka­jo­ki pysynee uo­mas­saan – tulva kääntyy laskuun vii­kon­lo­pun aikana

23.04.2021 06:00
Tilaajille
Siikajoen virtaama asettunee pääsiäiseksi – tulvahuippua ennustetaan kuun puoliväliin

Sii­ka­joen vir­taa­ma aset­tu­nee pää­siäi­sek­si – tul­va­huip­pua en­nus­te­taan kuun puo­li­vä­liin

02.04.2021 07:00
Tilaajille