Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Siikajoen vesistöalue
Siikajoen latvaosien koskien kunnostus alkaa – tavoitteena kunnostaa lokakuussa vähintään viisi koskea

Sii­ka­joen lat­va­osien koskien kun­nos­tus alkaa – ta­voit­tee­na kun­nos­taa lo­ka­kuus­sa vä­hin­tään viisi koskea

18.09.2023 12:00
Tilaajille
Siikajoen vesistökoordinaattoriksi saatiin Siikajokivarren alajuoksulla kasvanut Marja  – jokivartta tarkastellaan kokonaisuutena yläjuoksulta alajuoksulle saakka, sivu-uomia unohtamatta

Sii­ka­joen ve­sis­tö­koor­di­naat­to­rik­si saatiin Sii­ka­jo­ki­var­ren ala­juok­sul­la kas­va­nut Marja  – jo­ki­vart­ta tar­kas­tel­laan ko­ko­nai­suu­te­na ylä­juok­sul­ta ala­juok­sul­le saakka, si­vu-uo­mia unoh­ta­mat­ta

21.08.2023 06:00
Tilaajille
Siikajoki tulvii jo. Sadekuuroja on vielä tulossa – Pulkkilassa satoi perjantaina tunnin aikana kotimittariin 33 milliä vettä

Sii­ka­jo­ki tulvii jo. Sa­de­kuu­ro­ja on vielä tulossa – Pulk­ki­las­sa satoi per­jan­tai­na tunnin aikana ko­ti­mit­ta­riin 33 milliä vettä

29.07.2023 16:10
Tilaajille
Siikajoen vesistöalueen säännöstelyaltaat täyttyvät – virtaamaa lisätään jokiuomiin

Sii­ka­joen ve­sis­tö­alueen sään­nös­te­ly­al­taat täyt­ty­vät – vir­taa­maa li­sä­tään jo­ki­uo­miin

02.05.2023 12:00 2
Tilaajille
Vesi lähti Mankilassa sunnuntaina laskuun – Järvitie osittain poikki liikenteeltä. Vettä riittänyt Saarikoskenkin puolelle

Vesi lähti Man­ki­las­sa sun­nun­tai­na laskuun – Jär­vi­tie osit­tain poikki lii­ken­teel­tä. Vettä riit­tä­nyt Saa­ri­kos­ken­kin puo­lel­le

01.05.2023 18:01
Tilaajille
Siikajoen tulvahuippu kääntyi laskuun – voimakkaiden sateiden toteutuessa aloitetaan ohijuoksutukset

Sii­ka­joen tul­va­huip­pu kääntyi laskuun – voi­mak­kai­den sa­tei­den to­teu­tues­sa aloi­te­taan ohi­juok­su­tuk­set

01.05.2023 08:22
Siikajoen tulvahuipun ennustetaan olevan vappuaattona – Mankilassa vettä on jo pelloilla

Sii­ka­joen tul­va­hui­pun en­nus­te­taan olevan vap­pu­aat­to­na – Man­ki­las­sa vettä on jo pel­loil­la

28.04.2023 14:38
Tilaajille
Haussa yhteinen vesistökoordinaattori

Haussa yh­tei­nen ve­sis­tö­koor­di­naat­to­ri

25.04.2023 15:00 1
Tilaajille
Kelluvien turvelauttojen poistaminen ei ole halpaa - mutta mahdollista se on

Kel­lu­vien tur­ve­laut­to­jen pois­ta­mi­nen ei ole halpaa - mutta mah­dol­lis­ta se on

17.11.2022 06:00
Tilaajille
Uljuan altaaseen mahtuu vielä vettä – viikonlopun rajuimmat sateet tulivat alajuoksulle

Uljuan al­taa­seen mahtuu vielä vettä – vii­kon­lo­pun ra­juim­mat sateet tulivat ala­juok­sul­le

09.08.2022 06:00
Tilaajille
Siikajoen kevättulva saattoi jo mennä ohi – sään viileneminen vaikuttaa tulvatilanteeseen

Sii­ka­joen ke­vät­tul­va saattoi jo mennä ohi – sään vii­le­ne­mi­nen vai­kut­taa tul­va­ti­lan­tee­seen

26.04.2022 15:45
Tilaajille
Visio vapaana virtaavasta vaelluskalajoesta – kiinnostus on kova saada koko Siikajoen vesistöalue kuntoon

Visio vapaana vir­taa­vas­ta vael­lus­ka­la­joes­ta – kiin­nos­tus on kova saada koko Sii­ka­joen ve­sis­tö­alue kuntoon

05.04.2022 07:15
Tilaajille
Vesienhoitosuunnitelmat valmistuivat – Pohjois-Pohjanmaalla toimia toteutetaan yhteistyöllä

Ve­sien­hoi­to­suun­ni­tel­mat val­mis­tui­vat – Poh­jois-Poh­jan­maal­la toimia to­teu­te­taan yh­teis­työl­lä

14.03.2022 06:00
Tilaajille
Koko Siikajoen valuma-alue yksiin kansiin – tavoitteena edistää kalavarojen hoitoa koko alueella

Koko Sii­ka­joen va­lu­ma-alue yksiin kansiin – ta­voit­tee­na edistää ka­la­va­ro­jen hoitoa koko alueel­la

25.11.2021 06:00
Tilaajille
Siikajokilaakso on nimikkojoen puolella – Siikajoki vapaaksi ry toimii 275-metrisen Pöyryn padon purkamiseksi

Sii­ka­jo­ki­laak­so on ni­mik­ko­joen puo­lel­la – Sii­ka­jo­ki va­paak­si ry toimii 275-met­ri­sen Pöyryn padon pur­ka­mi­sek­si

17.11.2021 18:00
Tilaajille
Tulvat tulevat, ennustaa Anssi Eloranta mielipiteessään
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tulvat tu­le­vat, en­nus­taa Anssi Elo­ran­ta mie­li­pi­tees­sään

15.10.2021 07:29
Tilaajille