Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Kivinevan tuulivoimapuisto
Siikalatvan kunta seuraa loppuvuoden tuulivoimahankkeiden etenemistä –  Kivinevan kaavoitusaloite hyväksyttiin

Sii­ka­lat­van kunta seuraa lop­pu­vuo­den tuu­li­voi­ma­hank­kei­den ete­ne­mis­tä –  Ki­vi­ne­van kaa­voi­tus­aloi­te hy­väk­syt­tiin

20.03.2023 12:00
Tilaajille
Siikalatvan kunnanhallitus jätti pöydälle Kivinevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadintaa koskevan asian – valtuustolta haetaan ensin linjaus kunnan tuulivoimaan

Sii­ka­lat­van kun­nan­hal­li­tus jätti pöy­däl­le Ki­vi­ne­van tuu­li­voi­ma­puis­ton osa­yleis­kaa­van laa­din­taa kos­ke­van asian – ­val­tuus­tol­ta haetaan ensin linjaus kunnan tuu­li­voi­maan

05.02.2023 09:00
Tilaajille
Kivinevalle suunniteilla tuulivoimapuisto – osayleiskaavan laadinnan aloitus kunnanhallituksen päätettävänä

Ki­vi­ne­val­le suun­ni­teil­la tuu­li­voi­ma­puis­to – osa­yleis­kaa­van laa­din­nan aloitus kun­nan­hal­li­tuk­sen pää­tet­tä­vä­nä

31.01.2023 13:00
Tilaajille