Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Metso
Jokivarren kunnissa urosteeri ja -metso rauhoitettuja latvapyynniltä – alueen riistalintujen kannat silti hyvät

Jo­ki­var­ren kun­nis­sa uros­tee­ri ja -metso rau­hoi­tet­tu­ja lat­va­pyyn­nil­tä – alueen riis­ta­lin­tu­jen kannat silti hyvät

12.01.2024 12:00
Tilaajille
Metsähallitus tarkastaa vuosittain satoja metsojen soitimia – Myöhäinen kevät on vaikuttanut soidinmenojen ajankohtaan

Met­sä­hal­li­tus tar­kas­taa vuo­sit­tain satoja met­so­jen soi­ti­mia – Myö­häi­nen kevät on vai­kut­ta­nut soi­din­me­no­jen ajan­koh­taan

16.05.2023 06:00
Tilaajille
Pogostantaudin yleisyyttä selvitetään metsäkanalintujen avulla – Metsästäjien toivotaan ottavan saalislinnuilta verinäytteitä

Po­gos­tan­tau­din ylei­syyt­tä sel­vi­te­tään met­sä­ka­na­lin­tu­jen avulla – Met­säs­tä­jien toi­vo­taan ottavan saa­lis­lin­nuil­ta ve­ri­näyt­tei­tä

18.09.2022 10:00
Tilaajille