Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Osuuskauppa Arina
Temmeksellä ABC:n kylmäasemalla lappu luukulle – tankkauspiste ollut monelle ranttiselle lähin asema

Tem­mek­sel­lä ABC:n kyl­mä­ase­mal­la lappu luu­kul­le – ­tank­kaus­pis­te ollut monelle rant­ti­sel­le lähin asema

03.07.2023 11:09 4
Tilaajille
Arina osti Raahen Portti Oy:n koko osakekannan – tavoitteena avata uusi Prisma-kauppakeskus jo ensi vuonna

Arina osti Raahen Portti Oy:n koko osa­ke­kan­nan – ta­voit­tee­na avata uusi Pris­ma-kaup­pa­kes­kus jo ensi vuonna

21.01.2023 10:00
Tilaajille
Sale Siikajoki meni kiinni – kauppaan on nyt matkaa yli 20 kilometriä

Sale Sii­ka­jo­ki meni kiinni – kaup­paan on nyt matkaa yli 20 ki­lo­met­riä

28.04.2022 16:10 2
Tilaajille
Arinan uusi edustajisto on valittu – äänestämässä kävi 32 prosenttia asiakasomistajista

Arinan uusi edus­ta­jis­to on valittu – ää­nes­tä­mäs­sä kävi 32 pro­sent­tia asia­kas­omis­ta­jis­ta

27.04.2022 12:00
Tilaajille
Uuden kaupan rakentaminen pohjautuu tuotto-odotuksiin – Siikajoenkylälle on tarjolla kaupan rakentamisesta kiinnostuneita

Uuden kaupan ra­ken­ta­mi­nen poh­jau­tuu tuot­to-odo­tuk­siin – Sii­ka­joen­ky­läl­le on tar­jol­la kaupan ra­ken­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­nei­ta

05.04.2022 12:00
Tilaajille
Arinan vaaleissa 8 ehdokasta Siikajokivarresta

Arinan vaa­leis­sa 8 eh­do­kas­ta Sii­ka­jo­ki­var­res­ta

29.03.2022 12:00
Tilaajille
Temmeksen Sale suljetaan sisäilmaongelmien vuoksi  – päätöstä remontista tai uudisrakentamisesta ei ole tehty. Huonokuntoisten Sale-kauppojen jatkoa mietitään myös Piippolassa ja Siikajoenkylällä

Tem­mek­sen Sale sul­je­taan si­sä­il­ma­on­gel­mien vuoksi – pää­tös­tä re­mon­tis­ta tai uu­dis­ra­ken­ta­mi­ses­ta ei ole tehty. Huo­no­kun­tois­ten Sa­le-kaup­po­jen jatkoa mie­ti­tään myös Piip­po­las­sa ja Sii­ka­joen­ky­läl­lä

15.10.2021 14:12 4
Tilaajille
Arina lopettaa Postin palvelupisteen Siikajoenkylältä – syynä pakettivarkaudet ja huoli työturvallisuudesta

Arina lo­pet­taa Postin pal­ve­lu­pis­teen Sii­ka­joen­ky­läl­tä – syynä pa­ket­ti­var­kau­det ja huoli työ­tur­val­li­suu­des­ta

21.04.2021 13:19 1
Tilaajille