Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Palokunta
Uusi veneenlaskupaikka helpottaa palokunnan työtä – Jokikioskilla pidettiin Pyhännän VPK:n harjoitukset

Uusi ve­neen­las­ku­paik­ka hel­pot­taa pa­lo­kun­nan työ­tä – ­Jo­ki­kios­kil­la pi­det­tiin Py­hän­nän VPK:n har­joi­tuk­set

25.08.2023 12:02
Tilaajille
Kiireellisen pelastustoiminnan varallaoloista luovutaan, mutta sopimushenkilöstöä tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessakin – Jokilaaksojen pelastuslaitoksen toimintavalmius voi muutosten ansiosta jopa parantua

Kii­reel­li­sen pe­las­tus­toi­min­nan va­ral­la­olois­ta luo­vu­taan, mutta so­pi­mus­hen­ki­lös­töä tullaan tar­vit­se­maan tu­le­vai­suu­des­sa­kin – Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen toi­min­ta­val­mius voi muu­tos­ten an­sios­ta jopa pa­ran­tua

05.05.2021 16:00
Tilaajille
Harjoitus pitää pelastajan pätevänä – savusukellusharjoituksissa opitaan hallitsemaan paloa ja tunnistamaan huoneistopalon vaaranpaikkoja

Har­joi­tus pitää pe­las­ta­jan pä­te­vä­nä – sa­vu­su­kel­lus­har­joi­tuk­sis­sa opitaan hal­lit­se­maan paloa ja tun­nis­ta­maan huo­neis­to­pa­lon vaa­ran­paik­ko­ja

08.04.2021 12:52
Tilaajille