Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos
Kuukausi
Pahin myrskyrintama meni Pyhännän ja Siikalatvan läpi –  Siikalatvalla edelleen useita talouksia ilman sähköä

Pahin myrs­ky­rin­ta­ma meni Py­hän­nän ja Sii­ka­lat­van läpi –  Sii­ka­lat­val­la edel­leen useita ta­louk­sia ilman sähköä

20.09.2023 07:31 1
Tilaajille
Pelastajien apua tarvittiin yöllä Siikajoenkylällä

Pe­las­ta­jien apua tar­vit­tiin yöllä Sii­ka­joen­ky­läl­lä

16.09.2023 06:59
Tilaajille
Uusvanha paloasema sai vihkiäisensä

Uus­van­ha pa­lo­ase­ma sai vih­kiäi­sen­sä

11.09.2023 17:04
Tilaajille
Pulkkilan paloaseman vihkiäiset 11.9.2023

Pulk­ki­lan pa­lo­ase­man vih­kiäi­set 11.9.2023

11.09.2023 16:47
Tilaajille
Rantsilassa ilotulitettiin kauppakiinteistön pihalla – pelastuslaitos oli antanut alueellisen luvan ilotulittaa taajamien ulkopuolella, vesistöjen äärellä

Rant­si­las­sa ilo­tu­li­tet­tiin kaup­pa­kiin­teis­tön pihalla – ­pe­las­tus­lai­tos oli antanut alueel­li­sen luvan ilo­tu­lit­taa taa­ja­mien ul­ko­puo­lel­la, ve­sis­tö­jen äärellä

27.08.2023 14:09
Tilaajille
Uusi veneenlaskupaikka helpottaa palokunnan työtä – Jokikioskilla pidettiin Pyhännän VPK:n harjoitukset

Uusi ve­neen­las­ku­paik­ka hel­pot­taa pa­lo­kun­nan työ­tä – ­Jo­ki­kios­kil­la pi­det­tiin Py­hän­nän VPK:n har­joi­tuk­set

25.08.2023 12:02
Tilaajille
Vanhemmat
Uimari pelastettiin Varessäikässä – rannalla ollut auttoi kohti rantaa

Uimari pe­las­tet­tiin Va­res­säi­käs­sä – ran­nal­la ollut auttoi kohti rantaa

09.08.2023 06:57
Tilaajille
Paikalla olleet sammuttivat ajoneuvopalon alun nelostiellä

Pai­kal­la olleet sam­mut­ti­vat ajo­neu­vo­pa­lon alun ne­los­tiel­lä

24.07.2023 07:33
Sähköautojen tulipaloriski painottuu maakunnassa Oulun alueelle – Sammutusmenetelmissä on vielä kehitettävää: "Paras olisi hukuttaa auto jonnekin"

Säh­kö­au­to­jen tu­li­pa­lo­ris­ki pai­not­tuu maa­kun­nas­sa Oulun alueel­le – Sam­mu­tus­me­ne­tel­mis­sä on vielä ke­hi­tet­tä­vää: "Paras olisi hu­kut­taa auto jon­ne­kin"

02.06.2023 09:00
Tilaajille
Meressä kelluikin merimerkki

Meressä kel­lui­kin me­ri­merk­ki

19.05.2023 05:30
Tilaajille
Lammesta löytyi ruumis Pyhännällä

Lam­mes­ta löytyi ruumis Py­hän­näl­lä

13.05.2023 17:51
Pelastustehtävä tulvivasta joesta vaati huolellisen suunnittelun – pelastajien on varmistettava sekä oma että pelastettavan turvallisuus

Pe­las­tus­teh­tä­vä tul­vi­vas­ta joesta vaati huo­lel­li­sen suun­nit­te­lun – pe­las­ta­jien on var­mis­tet­ta­va sekä oma että pe­las­tet­ta­van tur­val­li­suus

05.05.2023 18:00
Tilaajille
Kattilahuonepalo tuhosi taloa Rantsilassa

Kat­ti­la­huo­ne­pa­lo tuhosi taloa Rant­si­las­sa

07.03.2023 06:18
Tilaajille
Roskien poltto aiheutti lauantaina noin 20 pelastusyksikön hälytyksen – isomman avotulen teosta hyvä ilmoittaa etukäteen

Roskien poltto ai­heut­ti lauan­tai­na noin 20 pe­las­tus­yk­si­kön hä­ly­tyk­sen – isomman avo­tu­len teosta hyvä il­moit­taa etu­kä­teen

13.02.2023 11:19
Tilaajille
Pelastajapula on iso ongelma myös Pohjois-Pohjanmaalla – Oulussakin alueita, jonne paloauton tulo kestää

Pe­las­ta­ja­pu­la on iso ongelma myös Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Ou­lus­sa­kin aluei­ta, jonne pa­lo­au­ton tulo kestää

06.11.2022 06:00
Tilaajille