Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Presidentinvaalit 2024
Kuukausi
Kuninkaita, keisareita sekä presidenttejä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ku­nin­kai­ta, kei­sa­rei­ta sekä pre­si­dent­te­jä

20.02.2024 06:30
Tilaajille
Stubbia äänesti enemmistö Siikajokivarren äänioikeutetuista – äänestysinnokkuus laski selvästi vaaliviikkojen aikana

Stubbia äänesti enem­mis­tö Sii­ka­jo­ki­var­ren ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta – ää­nes­tys­in­nok­kuus laski sel­väs­ti vaa­li­viik­ko­jen aikana

12.02.2024 10:45
Tilaajille
Alexander Stubb voitti Oulun vaalipiirissä selvemmin kuin koko maassa

Ale­xan­der Stubb voitti Oulun vaa­li­pii­ris­sä sel­vem­min kuin koko maassa

12.02.2024 13:19
Tilaajille
Haavisto onnitteli Stubbia voitosta – löydät presidentinvaalien tulospalvelun tästä

Haa­vis­to on­nit­te­li Stubbia voi­tos­ta – löydät pre­si­den­tin­vaa­lien tu­los­pal­ve­lun tästä

11.02.2024 19:30
Ensimmäistä vihattiin ja halveksittiin, viides pantiin vankilaan – näin Suomen presidentit on valittu

En­sim­mäis­tä vi­hat­tiin ja hal­vek­sit­tiin, viides pantiin van­ki­laan – näin Suomen pre­si­den­tit on valittu

11.02.2024 18:00
Tilaajille
Pakkasen hellitettyä vaalihuoneen ovi kävi tiheään – Fanni ja Taneli Leinonen käyttivät ensimmäistä kertaa äänioikeuttaan presidentinvaaleissa

Pak­ka­sen hel­li­tet­tyä vaa­li­huo­neen ovi kävi tiheään – Fanni ja Taneli Lei­no­nen käyt­ti­vät en­sim­mäis­tä kertaa ää­ni­oi­keut­taan pre­si­den­tin­vaa­leis­sa

11.02.2024 16:38
Tilaajille
Vaalihuoneiden ovet avautuvat kello 9 – Siikajokivarren kunnissa käyttämättä vielä 5 390 ääntä

Vaa­li­huo­nei­den ovet avau­tu­vat kello 9 – ­Sii­ka­jo­ki­var­ren kun­nis­sa käyt­tä­mät­tä vielä 5 390 ääntä

11.02.2024 05:49
Tilaajille
Jokivarressa toisen kierroksen ennakkoäänestys ensimmäistä vaisumpaa – vielä 5 390 ääntä käyttämättä

Jo­ki­var­res­sa toisen kier­rok­sen en­nak­ko­ää­nes­tys en­sim­mäis­tä vai­sum­paa – vielä 5 390 ääntä käyt­tä­mät­tä

07.02.2024 12:00
Tilaajille
Presidentinvaalin kärkikaksikko jakaa äänestäjien mielipiteitä – sunnuntaina seurataan jännitysnäytelmää
Pääkirjoitus

Pre­si­den­tin­vaa­lin kär­ki­kak­sik­ko jakaa ää­nes­tä­jien mie­li­pi­tei­tä – sun­nun­tai­na seu­ra­taan jän­ni­tys­näy­tel­mää

06.02.2024 22:00
Tilaajille
Toisella kierroksella kohtaavat Haavisto ja Stubb – Näin he vastasivat Siikajokilaakson vaalikoneeseen

Toi­sel­la kier­rok­sel­la koh­taa­vat Haa­vis­to ja Stubb – Näin he vas­ta­si­vat Sii­ka­jo­ki­laak­son vaa­li­ko­nee­seen

02.02.2024 09:28
Presidentinvaalin toisen kierroksen ennakkoäänestys alkoi keskiviikkona– ensimmäisen päivän äänestysaktiivisuus alle 10 prosenttia

Pre­si­den­tin­vaa­lin toisen kier­rok­sen en­nak­ko­ää­nes­tys alkoi kes­ki­viik­ko­na– en­sim­mäi­sen päivän ää­nes­tys­ak­tii­vi­suus alle 10 pro­sent­tia

01.02.2024 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Näytetään sudenrohkeutta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Näy­te­tään su­den­roh­keut­ta

31.01.2024 07:00 3
Tilaajille
Presidentinvaalin toinen ennakkoäänestyskierros alkaa tänään – varsinainen vaalipäivä on 11. helmikuuta

Pre­si­den­tin­vaa­lin toinen en­nak­ko­ää­nes­tys­kier­ros alkaa tänään – ­var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on 11. hel­mi­kuu­ta

31.01.2024 06:00
Tilaajille
Siikajokivarressa Rehn nousi ykköseksi, Halla-aho vahva kakkonen – äänestämässä käytiin selkeästi innokkaammin kuin edellisissä presidentinvaaleissa

Sii­ka­jo­ki­var­res­sa Rehn nousi yk­kö­sek­si, Hal­la-aho vahva kak­ko­nen – ää­nes­tä­mäs­sä käytiin sel­keäs­ti in­nok­kaam­min kuin edel­li­sis­sä pre­si­den­tin­vaa­leis­sa

29.01.2024 13:06 1
Tilaajille
Oulun vaalipiirin ykköseksi nousi Olli Rehn, Halla-aho toiseksi vaalipäivän äänillä – Koko maan voittaja Stubb vasta neljäs

Oulun vaa­li­pii­rin yk­kö­sek­si nousi Olli Rehn, Hal­la-aho toi­sek­si vaa­li­päi­vän ää­nil­lä – ­Ko­ko maan voit­ta­ja Stubb vasta neljäs

28.01.2024 23:00
Tilaajille
Ennakkoäänten tulokset julki, Stubb ja Haavisto johdossa – Oulun vaalipiirissä ääniä kahmi eniten Olli Rehn

En­nak­ko­ään­ten tu­lok­set julki, Stubb ja Haa­vis­to joh­dos­sa – Oulun vaa­li­pii­ris­sä ääniä kahmi eniten Olli Rehn

28.01.2024 20:15
Presidentinvaalien 2024 ensimmäisen kierroksen tulospalvelu

Pre­si­den­tin­vaa­lien 2024 en­sim­mäi­sen kier­rok­sen tu­los­pal­ve­lu

28.01.2024 19:30
Vaalipäivän aamuna Paavolan monitoimitalolle muodostui jonoa  – äänestäjät ennakoivat tulossa olevan toisen äänestyskierroksen

Vaa­li­päi­vän aamuna Paa­vo­lan mo­ni­toi­mi­ta­lol­le muo­dos­tui jonoa  – ää­nes­tä­jät en­na­koi­vat tulossa olevan toisen ää­nes­tys­kier­rok­sen

29.01.2024 14:00
Tilaajille
Näiden avulla kansanvaali onnistuu – Kolmen millin vaneri tekee äänestämisestä helppoa

Näiden avulla kan­san­vaa­li on­nis­tuu – Kolmen millin vaneri tekee ää­nes­tä­mi­ses­tä helppoa

28.01.2024 11:15
Tilaajille
Piippolalainen Kalevi Kylmänen löysi ehdokkaan helposti – Kysyimme pohjoisen ihmisiltä, miksi he äänestävät

Piip­po­la­lai­nen Kalevi Kyl­mä­nen löysi eh­dok­kaan hel­pos­ti – Ky­syim­me poh­joi­sen ih­mi­sil­tä, miksi he ää­nes­tä­vät

27.01.2024 06:00
Tilaajille