Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Sii­ka­jo­ki­laak­so Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Pulkkila
Viimeisin 12 tuntia
PuPon kesäkerho sai jälleen lapset liikkeelle

PuPon ke­sä­ker­ho sai jälleen lapset liik­keel­le

09:00
Kuukausi
Uljuan vetokilpailun pääpalkinto Ouluun – katso linkin kautta kaikki tulokset

Uljuan ve­to­kil­pai­lun pää­pal­kin­to Ouluun – katso linkin kautta kaikki tu­lok­set

22.06.2022 15:00
Tilaajille
Uljuan venesatama täyttyy elämästä tänäänkin – Tauski ja Sini Sax ihastuivat esiintymispuitteisiin

Uljuan ve­ne­sa­ta­ma täyttyy elä­mäs­tä tä­nään­kin – Tauski ja Sini Sax ihas­tui­vat esiin­ty­mis­puit­tei­siin

18.06.2022 13:00
Tilaajille
Maisemat muuttuvat Rantakankaan koulun pihapiirissä – kirjasto muuttaa syksyllä väliaikaistiloihin

Mai­se­mat muut­tu­vat Ran­ta­kan­kaan koulun pi­ha­pii­ris­sä – kir­jas­to muuttaa syk­syl­lä vä­li­ai­kais­ti­loi­hin

14.06.2022 06:00
Tilaajille
Pulkkilan putkitehtaaseen voi luottaa epävakaassa maailmantilanteessakin – 40-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistiin historiikki ja juhlavideo

Pulk­ki­lan put­ki­teh­taa­seen voi luottaa epä­va­kaas­sa maail­man­ti­lan­tees­sa­kin – 40-vuo­tis­juh­lan kun­niak­si jul­kais­tiin his­to­riik­ki ja juh­la­vi­deo

11.06.2022 08:23
Tilaajille
Vanhemmat
Pulkkilaan valmistuu Rantakankaan koulu – Pulkkilan alakoulun pitkä moduulikouluvaihe viimein ohi

Pulk­ki­laan val­mis­tuu Ran­ta­kan­kaan koulu – Pulk­ki­lan ala­kou­lun pitkä mo­duu­li­kou­lu­vai­he viimein ohi

06.06.2022 15:00
Tilaajille
Pulkkilan kirkko täyttyy motoristeista sunnuntaina – "Tämä on hieno tapa aloittaa ajokausi"

Pulk­ki­lan kirkko täyttyy mo­to­ris­teis­ta sun­nun­tai­na – "Tämä on hieno tapa aloit­taa ajo­kau­si"

27.05.2022 12:00
Tilaajille
Vuoden kuvaaja -palkinto pulkkilalaisen emännän työpäivästä kertovalle kuvasarjalle

Vuoden kuvaaja -pal­kin­to pulk­ki­la­lai­sen emännän työ­päi­väs­tä ker­to­val­le ku­va­sar­jal­le

21.05.2022 15:00
Tilaajille
Uljuan vetouistelukisat ja festarit viikkoa ennen juhannusta – lippujen ennakkomyynnille selkeä syy

Uljuan ve­to­uis­te­lu­ki­sat ja fes­ta­rit viikkoa ennen ju­han­nus­ta – ­lip­pu­jen en­nak­ko­myyn­nil­le selkeä syy

03.05.2022 20:19
Tilaajille
Siikalatvan kunta pyrkii eroon kiinteistökuormasta - myynnissä Pulkkilan koulun asuntola

Sii­ka­lat­van kunta pyrkii eroon kiin­teis­tö­kuor­mas­ta - myyn­nis­sä Pulk­ki­lan koulun asun­to­la

28.04.2022 10:53
Tilaajille
Neljän kylän vuokratalot Karppasille – Sakari Hankonen osti Piippolan vanhan terveystalon

Neljän kylän vuok­ra­ta­lot Karp­pa­sil­le – Sakari Han­ko­nen osti Piip­po­lan vanhan ter­veys­ta­lon

31.03.2022 06:00
Tilaajille
Osa Pulkkilan alkoulumoduulista päiväkotitilaksi – tontti löytyy päiväkoti Hiirenkorvan vierestä

Osa Pulk­ki­lan al­kou­lu­mo­duu­lis­ta päi­vä­ko­ti­ti­lak­si – tontti löytyy päi­vä­ko­ti Hii­ren­kor­van vie­res­tä

26.03.2022 15:00
Tilaajille
Murto Pulkkilan Kukkakauppaan

Murto Pulk­ki­lan Kuk­ka­kaup­paan

15.03.2022 10:25
Tilaajille
Kaikki jätteet omatoimisesti yhdelle pihalle

Kaikki jätteet oma­toi­mi­ses­ti yhdelle pihalle

05.03.2022 12:00
Tilaajille
Vestia Oy avaa automatisoidun lajittelupihan torstaina Pulkkilassa – Rantsilaan automatisoitu lajittelupiha vielä tänä vuonna

Vestia Oy avaa au­to­ma­ti­soi­dun la­jit­te­lu­pi­han tors­tai­na Pulk­ki­las­sa – ­Rant­si­laan au­to­ma­ti­soi­tu la­jit­te­lu­pi­ha vielä tänä vuonna

27.02.2022 09:00
Tilaajille
Hallinto-oikeus jätti poikkeuslupavalituksen tutkimatta – kunnanvaltuutettuihin katsottiin kohdistuvan kannanhoidollisissa susien kaatolupa-asioissa vain välillisiä vaikutuksia

Hal­lin­to-oi­keus jätti poik­keus­lu­pa­va­li­tuk­sen tut­ki­mat­ta – kun­nan­val­tuu­tet­tui­hin kat­sot­tiin koh­dis­tu­van kan­nan­hoi­dol­li­sis­sa susien kaa­to­lu­pa-asiois­sa vain vä­lil­li­siä vai­ku­tuk­sia

15.02.2022 18:00
Tilaajille
Kestilän ja Pulkkilan koulutyömailla on jo lämmöt päällä – rakentaminen on tapahtunut pitkälti säältä suojassa

Kes­ti­län ja Pulk­ki­lan kou­lu­työ­mail­la on jo lämmöt päällä – ­ra­ken­ta­mi­nen on ta­pah­tu­nut pit­käl­ti säältä suo­jas­sa

09.02.2022 15:00
Tilaajille
Kuudet uudet kasvot Siikalatvan nuorisovaltuustoon – kulunut kausi jäi koronan takia melkoisen tyngäksi

Kuudet uudet kasvot Sii­ka­lat­van nuo­ri­so­val­tuus­toon – kulunut kausi jäi koronan takia mel­koi­sen tyn­gäk­si

15.12.2021 13:30
Tilaajille
Elintärkeä sydäniskuri kotiutui ABC:lle

Elin­tär­keä sy­dän­is­ku­ri ko­tiu­tui ABC:lle

13.12.2021 06:00
Tilaajille
Nina ja Jani Äijälä siirtyvät kauppiaiksi Pihtiputaalle – Pulkkilan uuden K-kauppiaan valintauutista odotellaan

Nina ja Jani Äijälä siir­ty­vät kaup­piaik­si Pih­ti­pu­taal­le – Pulk­ki­lan uuden K-kaup­piaan va­lin­ta­uu­tis­ta odo­tel­laan

29.10.2021 13:00
Tilaajille