Pulkkila
Viimeisin 24 tuntia
Jouluikkunatempauksesta iloa vielä joulun jälkeenkin – parhaasta ikkunasta palkittiin ja kaikki oppilaat saivat jäätelöt

Jou­lu­ik­ku­na­tem­pauk­ses­ta iloa vielä joulun jäl­keen­kin – par­haas­ta ik­ku­nas­ta pal­kit­tiin ja kaikki op­pi­laat saivat jää­te­löt

06:05
Tilaajille
Vanhemmat
Piispa Jukka Keskitalo asettaa tänään Siikalatvan kirkkoherran virkaan – messustriimaus Pulkkilan kirkosta alkaa kello 10

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo asettaa tänään Sii­ka­lat­van kirk­ko­her­ran virkaan – mes­sust­rii­maus Pulk­ki­lan kir­kos­ta alkaa kello 10

24.01.2021 09:11
Pulkkilassa altistuneita yksi koululuokka ja ehkä muutamia yksittäisiä oppilaita – turhia lähikontakteja tulee välttää

Pulk­ki­las­sa al­tis­tu­nei­ta yksi kou­lu­luok­ka ja ehkä muu­ta­mia yk­sit­täi­siä op­pi­lai­ta – turhia lä­hi­kon­tak­te­ja tulee välttää

21.01.2021 17:03
Tilaajille
Pulkkilan alakoululla koronavirustartunta ja joukkoaltistuminen – altistuneisiin on oltu yhteydessä ja jäävät etäopetukseen

Pulk­ki­lan ala­kou­lul­la ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta ja jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen – al­tis­tu­nei­siin on oltu yh­tey­des­sä ja jäävät etä­ope­tuk­seen

21.01.2021 15:37
Juhlaperinteitä vaalitaan Ojantakasen perhekodissa – päihteetön joulu voi olla nuorelle ainutlaatuinen kokemus

Juh­la­pe­rin­tei­tä vaa­li­taan Ojan­ta­ka­sen per­he­ko­dis­sa – päih­tee­tön joulu voi olla nuo­rel­le ai­nut­laa­tui­nen kokemus

25.12.2020 06:02
Tilaajille
Kukat kuuluvat jouluun – perinteinen jouluruusu on tehnyt paluun suosikkijoulukukaksi

Kukat kuu­lu­vat jouluun – pe­rin­tei­nen jou­lu­ruu­su on tehnyt paluun suo­sik­ki­jou­lu­ku­kak­si

21.12.2020 06:25
Tilaajille

Rans­teel Oy laa­jen­taa Pulk­ki­laan

04.12.2020 10:11
Tilaajille
Pulkkilan Seuran apurahahakemus läpi 122 hakemuksen joukosta – lasten perinnetyöpajoja luvassa koko heinäkuuksi

Pulk­ki­lan Seuran apu­ra­ha­ha­ke­mus läpi 122 ha­ke­muk­sen jou­kos­ta – lasten pe­rin­ne­työ­pa­jo­ja luvassa koko hei­nä­kuuk­si

09.11.2020 06:56
Tilaajille
Jari on Ainon, Otson, Ilmin ja Erkin isi – osittainen hoitovapaa helpottaa perheen arkea

Jari on Ainon, Otson, Ilmin ja Erkin isi – osit­tai­nen hoi­to­va­paa hel­pot­taa perheen arkea

08.11.2020 06:15
Tilaajille
Sohvasta alkanut tulipalo tuhosi omakotitaloa yöllä Pulkkilassa –asukas heräsi ajoissa savun hajuun

Soh­vas­ta alkanut tu­li­pa­lo tuhosi oma­ko­ti­ta­loa yöllä Pulk­ki­las­sa –asukas heräsi ajoissa savun hajuun

28.09.2020 12:54
Vanhempien mietteitä Pulkkilan koulun tilanteesta

Van­hem­pien miet­tei­tä Pulk­ki­lan koulun ti­lan­tees­ta

17.09.2020 14:00