Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pulkkila
Mielenterveysviikon vietto alkoi kynttilätapahtumalla – Siikalatvalla tapahtuma viikon jokaisena päivänä

Mie­len­ter­veys­vii­kon vietto alkoi kynt­ti­lä­ta­pah­tu­mal­la – Sii­ka­lat­val­la ta­pah­tu­ma viikon jo­kai­se­na päivänä

21.11.2022 09:24
Tilaajille
Pikku Bakkala viimeistä vetoa vaille valmis

Pikku Bakkala vii­meis­tä vetoa vaille valmis

05.11.2022 06:00
Tilaajille
Tukien maksun aikataulumuutos voi tuoda maatalousyrittäjille harmia – ensi vuonna starttaa peltolohkojen ilmasta käsin tarkkailu

Tukien maksun ai­ka­tau­lu­muu­tos voi tuoda maa­ta­lous­yrit­tä­jil­le harmia – ensi vuonna start­taa pel­to­loh­ko­jen ilmasta käsin tark­kai­lu

26.10.2022 09:00
Tilaajille
Erityisesti MM-ennätyksen rikkominen lämmittää Joonaksen mieltä

Eri­tyi­ses­ti MM-en­nä­tyk­sen rik­ko­mi­nen läm­mit­tää Joo­nak­sen mieltä

25.10.2022 18:00
Tilaajille
Yhteinen huoli maatalouslomittajatilanteesta – Pohjois-Suomen lomituspalveluyksiköllä säilyy palvelupiste Kestilässä

Yh­tei­nen huoli maa­ta­lous­lo­mit­ta­ja­ti­lan­tees­ta – Poh­jois-Suo­men lo­mi­tus­pal­ve­lu­yk­si­köl­lä säilyy pal­ve­lu­pis­te Kes­ti­läs­sä

25.10.2022 12:00
Tilaajille
Pulkkilan liikuntasalin remonttia suunnitellaan – kirjaston tuleva paikka vielä avoin

Pulk­ki­lan lii­kun­ta­sa­lin re­mont­tia suun­ni­tel­laan – kir­jas­ton tuleva paikka vielä avoin

15.10.2022 06:00
Tilaajille
Vastuunkantajien joukko on harventunut – Junnonojan rukoushuoneelle etsitään uutta omistajaa

Vas­tuun­kan­ta­jien joukko on har­ven­tu­nut – Jun­no­no­jan ru­kous­huo­neel­le et­si­tään uutta omis­ta­jaa

08.10.2022 12:00
Tilaajille
Liikekeskus liikahtelee eteenpäin Pulkkilassa: "Voi tulla kaasua, sähköä ja muita matkailua palvelevia ratkaisuja"

Lii­ke­kes­kus lii­kah­te­lee eteen­päin Pulk­ki­las­sa: "Voi tulla kaasua, sähköä ja muita mat­kai­lua pal­ve­le­via rat­kai­su­ja"

07.10.2022 06:00 1
Tilaajille
Vanhustenviikkoa juhlitaan Siikalatvalla – laatuaan ensimmäinen juhla vanhus- ja vammaisneuvoston järjestämänä

Van­hus­ten­viik­koa juh­li­taan Sii­ka­lat­val­la – laa­tuaan en­sim­mäi­nen juhla vanhus- ja vam­mais­neu­vos­ton jär­jes­tä­mä­nä

06.10.2022 10:00
Tilaajille
Liikuntasalin korjauksesta teetetään suunnitelma Pulkkilassa

Lii­kun­ta­sa­lin kor­jauk­ses­ta tee­te­tään suun­ni­tel­ma Pulk­ki­las­sa

20.09.2022 18:00
Tilaajille
Kärsämäeltä ei saada sammuttajia liikkeelle, ja naapuriasemat kuten Pulkkila paikkaavat tilanteita – pelastuslaitos painii toimintavalmiusongelman kanssa

Kär­sä­mäel­tä ei saada sam­mut­ta­jia liik­keel­le, ja naa­pu­ri­ase­mat kuten Pulk­ki­la paik­kaa­vat ti­lan­tei­ta – pe­las­tus­lai­tos painii toi­min­ta­val­mius­on­gel­man kanssa

03.09.2022 16:11 2
Tilaajille
Pulkkilan kirjasto ei muutakaan, vaan jatkaa toistaiseksi nykyisissä tiloissa

Pulk­ki­lan kir­jas­to ei muu­ta­kaan, vaan jatkaa tois­tai­sek­si ny­kyi­sis­sä ti­lois­sa

29.08.2022 18:00
Tilaajille
Laakkolassa juhlittiin satavuotiasta Junnonojan rukoushuonetta – nuoremmista tarvitaan pian vastuunkantajia

Laak­ko­las­sa juh­lit­tiin sa­ta­vuo­tias­ta Jun­no­no­jan ru­kous­huo­net­ta – nuo­rem­mis­ta tar­vi­taan pian vas­tuun­kan­ta­jia

28.08.2022 20:35
Tilaajille
Seitsemässä vuodessa reilun 90 lampaan susivahingot – Riistakeskus myönsi Pulkkilaan ensimmäisen poikkeusluvan suden kaatamiseen

Seit­se­mäs­sä vuo­des­sa reilun 90 lampaan su­si­va­hin­got – Riis­ta­kes­kus myönsi Pulk­ki­laan en­sim­mäi­sen poik­keus­lu­van suden kaa­ta­mi­seen

20.08.2022 07:02
Tilaajille
PuPon Teija Aholle kaksi SM-mitalia

PuPon Teija Aholle kaksi SM-mi­ta­lia

18.08.2022 12:00
Tilaajille
Alpo nappasi hopeaa pienoismallillaan

Alpo nappasi hopeaa pie­nois­mal­lil­laan

16.08.2022 18:00
Tilaajille
Koulutyö alkoi Rantakankaan koulussa – älytaulu on hittijuttu, äänieristystä ja tilojen valoisuutta kiitellään

Kou­lu­työ alkoi Ran­ta­kan­kaan kou­lus­sa – äly­tau­lu on hit­ti­jut­tu, ää­ni­eris­tys­tä ja tilojen va­loi­suut­ta kii­tel­lään

12.08.2022 18:00
Tilaajille
Koulutyö alkoi Pulkkilassa Rantakankaan koululla. Videolla esittelyä koulutiloista.

Kou­lu­työ alkoi Pulk­ki­las­sa Ran­ta­kan­kaan kou­lul­la. Vi­deol­la esit­te­lyä kou­lu­ti­lois­ta.

12.08.2022 14:07
Tilaajille
Pulkkilan taposta epäilty vangittiin

Pulk­ki­lan taposta epäilty van­git­tiin

10.08.2022 07:38
Tilaajille
Hukutetut muistot -musiikkinäytelmä vielä kerran –  esitetty jo seitsemän kertaa loppuunmyydylle salille

Hu­ku­te­tut muistot -mu­siik­ki­näy­tel­mä vielä kerran – esi­tet­ty jo seit­se­män kertaa lop­puun­myy­dyl­le salille

09.08.2022 15:00
Tilaajille