Mainos: Isän­päi­vää juh­li­taan 14.11. On­nit­te­le isää Sii­ka­jo­ki­laak­sos­sa, tee il­moi­tus tästä.

Pulkkila
Kuukausi
Paikallinen veteraanityö on tehty – perinneyhdistyksen perustamiskokous Oulussa talvisodan alkamisen merkkipäivänä

Pai­kal­li­nen ve­te­raa­ni­työ on tehty – pe­rin­ne­yh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­mis­ko­kous Oulussa tal­vi­so­dan al­ka­mi­sen merk­ki­päi­vä­nä

22.10.2021 19:00
Tilaajille
Uljua-näytelmä saa ensi-iltansa heinäkuussa  – seuraava paikallisnäytelmä jo suunnitteilla

Ul­jua-näy­tel­mä saa en­si-il­tan­sa hei­nä­kuus­sa  – seu­raa­va pai­kal­lis­näy­tel­mä jo suun­nit­teil­la

20.10.2021 09:00
Tilaajille
Kakkukahvit, juhlaohjelma ja tuttavien seura saivat viihtymään – kunnanjohtajan syntymäpäivät järjestettiin talkoohengessä

Kak­ku­kah­vit, juh­la­oh­jel­ma ja tut­ta­vien seura saivat viih­ty­mään – kun­nan­joh­ta­jan syn­ty­mä­päi­vät jär­jes­tet­tiin tal­koo­hen­ges­sä

12.10.2021 15:00
Tilaajille
Iso-Junnojen jalostuslampolassa mittava vahinko – sudet kaivoivat itsensä petoaidan alitse laitumeen

Iso-Jun­no­jen ja­los­tus­lam­po­las­sa mittava vahinko – sudet kai­voi­vat itsensä pe­to­ai­dan alitse lai­tu­meen

09.10.2021 10:00
Tilaajille
Vanhemmat
Suuren kysynnän vuoksi vielä kolmas Siikalatvan kuntastrategiatyöpaja – ilta on avoin myös muille kuin Kestilässä asuville

Suuren ky­syn­nän vuoksi vielä kolmas Sii­ka­lat­van kun­ta­stra­te­gia­työ­pa­ja – ilta on avoin myös muille kuin Kes­ti­läs­sä asu­vil­le

27.09.2021 10:48
Tilaajille
Siikalatvan koulujen ensimmäinen yhteinen yleisurheilukilpailupäivä – “Täällä pääsee tutustumaan toisien koulujen oppilaisiin.”

Sii­ka­lat­van kou­lu­jen en­sim­mäi­nen yh­tei­nen yleis­ur­hei­lu­kil­pai­lu­päi­vä – “Täällä pääsee tu­tus­tu­maan toisien kou­lu­jen op­pi­lai­siin.”

16.09.2021 09:00
Tilaajille
Pulkkilan kirkossa vietettiin seurakuntaisille jo tutuksi tulleen kirkkoherran tulojuhlaa – Karppinen miettii, mitä on uusi normaali

Pulk­ki­lan kir­kos­sa vie­tet­tiin seu­ra­kun­tai­sil­le jo tutuksi tulleen kirk­ko­her­ran tu­lo­juh­laa – Karp­pi­nen miet­tii, mitä on uusi nor­maa­li

08.09.2021 12:57 1
Tilaajille
Siikalatvan uudessa kuntastrategiassa kuuluu kuntalaisten ääni – toiveesta järjestetään vielä kolmas työpaja kuntalaisille

Sii­ka­lat­van uudessa kun­ta­stra­te­gias­sa kuuluu kun­ta­lais­ten ääni – toi­vees­ta jär­jes­te­tään vielä kolmas työpaja kun­ta­lai­sil­le

08.09.2021 09:20
Tilaajille
Sudet tappoivat petoaidassa olleita lampaita – lammastilallinen huolissaan lammastalouden tulevaisuudesta

Sudet tap­poi­vat pe­to­ai­das­sa olleita lam­pai­ta – lam­mas­ti­lal­li­nen huo­lis­saan lam­mas­ta­lou­den tu­le­vai­suu­des­ta

07.09.2021 06:29
Tilaajille
Toimenpideselvitys Valtatie neljän kehittämisestä Pulkkila–Haurukylä välillä valmistui – Nelostien linjaus muuttuisi Pulkkilan ja Rantsilan taajamissa

Toi­men­pi­de­sel­vi­tys Val­ta­tie neljän ke­hit­tä­mi­ses­tä Pulk­ki­la–­Hau­ru­ky­lä välillä val­mis­tui – Ne­los­tien linjaus muut­tui­si Pulk­ki­lan ja Rant­si­lan taa­ja­mis­sa

31.08.2021 14:28
Tilaajille
Sinikka Rauman sydän sykkii eläimille, ja kesähelteellä hän elää öisin, jotta hänen koiransa saisi ulkoilla viileämmissä olosuhteissa – lähellä asustavat siilit ovat saaneet osansa Rauman eläinrakkaudesta

Sinikka Rauman sydän sykkii eläi­mil­le, ja ke­sä­hel­teel­lä hän elää öisin, jotta hänen koi­ran­sa saisi ul­koil­la vii­leäm­mis­sä olo­suh­teis­sa – lähellä asus­ta­vat siilit ovat saaneet osansa Rauman eläin­rak­kau­des­ta

15.08.2021 15:45
Tilaajille
Pallosalama on mystinen ja harvinainen vieras, johon on törmätty Pulkkilassa jo kahteen otteeseen samassa talossa – pallosalama matkasi savupiipun kautta televisioon

Pal­lo­sa­la­ma on mys­ti­nen ja har­vi­nai­nen vieras, johon on tör­mät­ty Pulk­ki­las­sa jo kahteen ot­tee­seen samassa talossa – pal­lo­sa­la­ma matkasi sa­vu­pii­pun kautta te­le­vi­sioon

10.08.2021 07:56 1
Tilaajille
Pulkkilan PVPK järjesti autopalonäytöksen – palo sammui nopeasti vaahdolla

Pulk­ki­lan PVPK jär­jes­ti au­to­pa­lo­näy­tök­sen – palo sammui no­peas­ti vaah­dol­la

25.07.2021 06:41
Tilaajille
Liikennevälinepalon sammutusnäytös

Lii­ken­ne­vä­li­ne­pa­lon sam­mu­tus­näy­tös

25.07.2021 06:03
Tilaajille
Sää oli mitä parhain Pulkkilan toritapahtumassa – Tapio-taikuri sekä Maltti ja Valtti houkuttivat väkeä kauempaakin

Sää oli mitä parhain Pulk­ki­lan to­ri­ta­pah­tu­mas­sa – Ta­pio-tai­ku­ri sekä Maltti ja Valtti hou­kut­ti­vat väkeä kauem­paa­kin

24.07.2021 20:08
Tilaajille
Piharakennuksessa syttyi tulipalo Siikalatvan Pulkkilassa – talon asukkaat saivat estettyä palon leviämisen

Pi­ha­ra­ken­nuk­ses­sa syttyi tu­li­pa­lo Sii­ka­lat­van Pulk­ki­las­sa – talon asuk­kaat saivat es­tet­tyä palon le­viä­mi­sen

14.07.2021 10:12
Kestilän ja Pulkkilan koulutyömaat käynnistyneet

Kes­ti­län ja Pulk­ki­lan kou­lu­työ­maat käyn­nis­ty­neet

09.07.2021 14:48
Tilaajille
Stellojen levyn julkaisujuhlassa maailman kantaesitys – katso videolta makupalat upeasta konsertista

Stel­lo­jen levyn jul­kai­su­juh­las­sa maail­man kan­ta­esi­tys – katso vi­deol­ta ma­ku­pa­lat upeasta kon­ser­tis­ta

07.07.2021 10:01
Tilaajille
Pulkkilan Ponsi järjesti jälleen yleisurheilukoulun

Pulk­ki­lan Ponsi jär­jes­ti jälleen yleis­ur­hei­lu­kou­lun

01.07.2021 14:41
Tilaajille
Kesäkukat tuovat iloa Pulkkilan raitille

Ke­sä­ku­kat tuovat iloa Pulk­ki­lan rai­til­le

26.06.2021 12:00
Tilaajille