Liikenneonnettomuudet
Hirvikolaririski on taas tavallista suurempi – "Jokainen kuljettaja voi itse pienentää riskiä omalla ajokäyttäytymisellään"

Hir­vi­ko­la­ri­ris­ki on taas ta­val­lis­ta suu­rem­pi – "Jo­kai­nen kul­jet­ta­ja voi itse pie­nen­tää riskiä omalla ajo­käyt­täy­ty­mi­sel­lään"

01.10.2021 18:00
Tilaajille
Liikenteen alkuvuosi synkkä – onnettomuuksissa enemmän kuolonuhreja kuin vuosiin

Lii­ken­teen al­ku­vuo­si synkkä – on­net­to­muuk­sis­sa enemmän kuo­lon­uh­re­ja kuin vuosiin

14.08.2021 08:00
Tilaajille
Kuorma-auto kellahti ojaan keskiviikkona Mankilantiellä – pehmeä tien reuna petti auton alla

Kuor­ma-au­to kel­lah­ti ojaan kes­ki­viik­ko­na Man­ki­lan­tiel­lä – pehmeä tien reuna petti auton alla

11.06.2021 11:44
Tilaajille
Auto ajautui metsään Pyhännällä

Auto ajautui metsään Py­hän­näl­lä

03.05.2021 14:52
Poliisi: Henkilöauto ajoi ulos Temmestieltä Siikalatvalla, henkilövahingoilta vältyttiin

Po­lii­si: Hen­ki­lö­au­to ajoi ulos Tem­mes­tiel­tä Sii­ka­lat­val­la, hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

23.03.2021 13:35
Kuljettaja jäi jumiin henkilöauton suistuttua lumipenkkaan Siikajoella – metsäkone hinasi auton ojasta

Kul­jet­ta­ja jäi jumiin hen­ki­lö­au­ton suis­tut­tua lu­mi­penk­kaan Sii­ka­joel­la – met­sä­ko­ne hinasi auton ojasta

08.02.2021 15:58
Kestilän kuolonkolaria tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksina – poliisin mukaan henkilöauton kuskilla ei ollut ajo-oikeutta

Kes­ti­län kuo­lon­ko­la­ria tut­ki­taan lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­se­na ja kuo­le­man­tuot­ta­muk­si­na – po­lii­sin mukaan hen­ki­lö­au­ton kus­kil­la ei ollut ajo-oi­keut­ta

02.02.2021 11:01
Henkilöauto ja kuorma-auto kolaroivat Kestilässä – Vaalantien liikenne jouduttiin ohjaamaan kiertotielle tunneiksi

Hen­ki­lö­au­to ja kuor­ma-au­to ko­la­roi­vat Kes­ti­läs­sä – Vaa­lan­tien lii­ken­ne jou­dut­tiin oh­jaa­maan kier­to­tiel­le tun­neik­si

30.01.2021 15:52

Hu­ma­lai­nen moot­to­ri­kelk­kai­li­ja louk­kaan­tui lie­väs­ti Pulk­ki­las­sa

09.01.2021 10:07
Keskimäärin 43 nuorta kuolee tieliikenteessä vuosittain – onnettomuuspiikki juuri kortin saaneissa

Kes­ki­mää­rin 43 nuorta kuolee tie­lii­ken­tees­sä vuo­sit­tain – on­net­to­muus­piik­ki juuri kortin saa­neis­sa

28.12.2020 20:51
Tilaajille

Peltiä ryttyyn kahden hen­ki­lö­au­ton pe­rään­ajo­ko­la­ris­sa Ne­los­tiel­lä Rant­si­las­sa

20.12.2020 13:19
Henkilöauto suistui Kajaanintieltä ja pyöri katon kautta ympäri Siikalatvalla

Hen­ki­lö­au­to suistui Ka­jaa­nin­tiel­tä ja pyöri katon kautta ympäri Sii­ka­lat­val­la

20.12.2020 10:25