Sanomalehdet
Pääkirjoitus Juha Honkala

Luottoa löytyy ja hyvä niin

17.09.2020 08:28 0
Sanomalehtien ylivoimaisuus luotettavimpana mediana on kasvanut – erityisesti nuoret aikuiset luottavat painettuun sanaan

Sa­no­ma­leh­tien yli­voi­mai­suus luo­tet­ta­vim­pa­na mediana on kas­va­nut – eri­tyi­ses­ti nuoret ai­kui­set luot­ta­vat pai­net­tuun sanaan

15.09.2020 09:48 0