Pääkirjoitus

Luottoa löytyy ja hyvä niin

Erilaisia digitaalisia uutiskanavia on syntynyt viime aikoina paljon ja alan kilpailu on kovaa. Yksi asia kuitenkon on ja pysyy. Perintiseen sanomalehtimediaan luotetaan.

Sanomalehtien Liitto julkaisi tällä viikolla tutkimuksen, jonka tulokset ovat sanomalehtien kannalta hyvät. Sanomalehdet vahvistivat nimittäin entisestään asemaansa luotettavimpana mediana ja positiivisinta kehitys oli nuorten aikuisten keskuudessa, joista 88 prosenttia vastanneista pitää painettuja ja digitaalisia sanomalehtiä luotettavina.

Koko aikuisväestöstä kolme neljästä luottaa tutkimuksen mukaan painettuihin tai digitaalisiin sanomalehtiin. Seuraavaksi eniten luotetaan tv-kanaviin tai niiden verkkopalveluihin (58 prosenttia) ja radiokanaviin tai niiden verkkopalveluihin (43).

Verkossa olevien uutisportaalien, sosiaalisen median, blogien ynnä muiden luotettavuus on kaikkien aikuisten keskuudessa 2–6 prosentin ja nuorimpien osalta 3–15 prosentin tasolla.

Luotettavuuden merkitystä ei kannata vähätellä, sillä suomalaisten mielestä uutis- ja ajankohtaismedian tärkein ominaisuus. Näin ajattelee yhdeksän kymmenestä suomalaisesta.

Edellä mainitut tulokset ovat perinteisen sanomalehtimedian kannalta hyvät, mutta asiat voisivat olla myös paremmin. Vaikka noudatamme journalistin ohjeita ja olemme sitoutuneita median itsesääntelyelimenä tunnettuun Julkisen sanan neuvostoon, yksi neljästä aikuisesta ei vain jostain syystä luota. Me paikallislehden tekijät emme tietenkään voi tuputtaa kenellekään meille mieluisaa mielipidettä, mutta ainakin Siikajokilaaksossa lähdetään siitä, että sisällöt ovat nyt ja jatkossa 100 prosenttisesti luotettavia sekä paperisessa että digitaalisessa julkaisukanavassa.

Ja koska digitaalisuus tuli mainittua, todettakoon että Siikajokilaakson verkkolehti on uudistunut. Kannattaa siis kirjautua osoitteeseen www.siikajokilaakso.fi ja aktivoida omat Kaleva Media -tunnukset.