6. jou­lu­kuu­ta Sii­ka­jo­ki­laak­so il­mes­tyi nä­köis­leh­te­nä – linkki uu­sim­paan lehteen löytyy myös täältä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Seurakuntavaalit 2022
Äänestysinto yhä vähäisempää, Siikalatvakin jäi nipin napin alle 20 prosentin – siikajokisista ehdokkaista Eila Kangastalo äänikuningatar

Ää­nes­tys­in­to yhä vä­häi­sem­pää, Sii­ka­lat­va­kin jäi nipin napin alle 20 pro­sen­tin – sii­ka­jo­ki­sis­ta eh­dok­kais­ta Eila Kan­gas­ta­lo ää­ni­ku­nin­ga­tar

21.11.2022 18:00
Tilaajille
Siikalatvalla seurakunnan ääniharavaksi nousi ensikertalainen – valtuuston kokenein 75- ja nuorin 24-vuotias

Sii­ka­lat­val­la seu­ra­kun­nan ää­ni­ha­ra­vak­si nousi en­si­ker­ta­lai­nen – val­tuus­ton ko­ke­nein 75- ja nuorin 24-vuo­tias

21.11.2022 15:37
Tilaajille
Raahen seurakunnan kirkkovaltuutettujen nimet selvillä

Raahen seu­ra­kun­nan kirk­ko­val­tuu­tet­tu­jen nimet sel­vil­lä

20.11.2022 23:18
Tilaajille
Siikalatvan seurakunnan kirkkovaltuustoon 12 uutta valtuutettua

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan kirk­ko­val­tuus­toon 12 uutta val­tuu­tet­tua

20.11.2022 22:22
Tilaajille
Seurakuntavaalien vaalipäivä tänään – äänestäen voit vaikuttaa, kuka päättää seurakuntasi henkilövalinnoista ja tilojen käytöstä

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien vaa­li­päi­vä tänään – ää­nes­täen voit vai­kut­taa, kuka päättää seu­ra­kun­ta­si hen­ki­lö­va­lin­nois­ta ja tilojen käy­tös­tä

20.11.2022 08:45
Siikajokivarressa annettiin ennakkoon 1 107 ääntä

Sii­ka­jo­ki­var­res­sa an­net­tiin en­nak­koon 1 107 ääntä

14.11.2022 15:00
Tilaajille
Seurakunnan äänestysauto toi vaaliuurnan lähelle – Revonlahdella oli vilkasta torstaina

Seu­ra­kun­nan ää­nes­tys­au­to toi vaa­li­uur­nan lähelle – Re­von­lah­del­la oli vil­kas­ta tors­tai­na

10.11.2022 16:00
Tilaajille
Ennakkoon ehtii vielä äänestää – tarkista, mistä löytyy lähin ennakkoäänestyspaikkasi

En­nak­koon ehtii vielä ää­nes­tää – tar­kis­ta, mistä löytyy lähin en­nak­ko­ää­nes­tys­paik­ka­si

09.11.2022 17:37
Tilaajille
Valoa ja iloa!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valoa ja iloa!

09.11.2022 09:01
Tilaajille
Marco on ensimmäistä kertaa ehdokkaana seurakuntavaaleissa – paluumuuttaja katselee kotiseutuaan juuri isäksi tulleen silmin

Marco on en­sim­mäis­tä kertaa eh­dok­kaa­na seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa – pa­luu­muut­ta­ja kat­se­lee ko­ti­seu­tuaan juuri isäksi tulleen silmin

04.11.2022 18:00
Tilaajille
Nuori perheenäiti ehdolla kirkkovaltuustoon – haluaa olla lasten, nuorten ja ikääntyneiden kohtauttaja

Nuori per­heen­äi­ti ehdolla kirk­ko­val­tuus­toon – haluaa olla lasten, nuorten ja ikään­ty­nei­den koh­taut­ta­ja

03.11.2022 18:00
Tilaajille
Äänestä autossa: Raahen seurakunnan äänestysauto kiertää kyliä –Katso Siikajoen kyläpysähdyspaikat täältä

Äänestä au­tos­sa: Raahen seu­ra­kun­nan ää­nes­tys­au­to kiertää kyliä –Katso Sii­ka­joen ky­lä­py­säh­dys­pai­kat täältä

03.11.2022 12:00
Tilaajille
Seurakuntavaalit lähestyvät - Millaiseen työhön ehdolle asettuneiden tulee olla valmiita?

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit lä­hes­ty­vät - Mil­lai­seen työhön ehdolle aset­tu­nei­den tulee olla val­mii­ta?

02.11.2022 12:00
Tilaajille
Seurakuntavaalien vaalikone avoinna – ennakkoäänestys alkaa 8. marraskuuta

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien vaa­li­ko­ne avoinna – en­nak­ko­ää­nes­tys alkaa 8. mar­ras­kuu­ta

28.10.2022 12:00
Tilaajille
Siikajoelta yhdeksän ehdolla kirkkovaltuustoon – Raahen seurakunnassa kaikkiaan 49 ehdokasta

Sii­ka­joel­ta yh­dek­sän ehdolla kirk­ko­val­tuus­toon – Raahen seu­ra­kun­nas­sa kaik­kiaan 49 eh­do­kas­ta

05.10.2022 14:36
Tilaajille