Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Siikajoen kunnanvaltuusto
Siikajoen vasemmistoryhmä esittää kuntaan turvallisemman tilan periaatteita ja häirintäyhdyshenkilöä

Sii­ka­joen va­sem­mis­to­ryh­mä esittää kuntaan tur­val­li­sem­man tilan pe­ri­aat­tei­ta ja häi­rin­tä­yh­dys­hen­ki­löä

01.06.2023 18:00
Tilaajille
Valtuusto palautti Siikajoen kuntastrategian työryhmälle

Val­tuus­to pa­laut­ti Sii­ka­joen kun­ta­stra­te­gian työ­ryh­mäl­le

30.01.2023 15:00
Tilaajille
Luohuan kaukalolla koettiin haasteottelun huuma – katso kuvia ja video kylätapahtumasta

Luohuan kau­ka­lol­la koet­tiin haas­te­ot­te­lun huuma – katso kuvia ja video ky­lä­ta­pah­tu­mas­ta

29.01.2023 18:00
Tilaajille
Siikajoen hallintojohtajatentissä istui vain Tiina Hovi  – valtuusto teki yksimielisen valinnan myös varahenkilöstä

Sii­ka­joen hal­lin­to­joh­ta­ja­ten­tis­sä istui vain Tiina Hovi  – ­val­tuus­to teki yk­si­mie­li­sen va­lin­nan myös va­ra­hen­ki­lös­tä

26.01.2023 18:52
Tilaajille
Siikajoen kunnan valtuustoryhmien kannanotto Siikapirtin hoivapalveluiden lakkauttamisesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sii­ka­joen kunnan val­tuus­to­ryh­mien kan­nan­ot­to Sii­ka­pir­tin hoi­va­pal­ve­lui­den lak­kaut­ta­mi­ses­ta

17.01.2023 12:48
Tilaajille
Aino Liisa vietti syntymäpäivän iltaa valtuustossa, Risto juhli pyöreitä hirvimetsällä

Aino Liisa vietti syn­ty­mä­päi­vän iltaa val­tuus­tos­sa, Risto juhli pyö­rei­tä hir­vi­met­säl­lä

14.10.2022 12:00
Tilaajille
Siikajoen demarivaltuutettu Lepistö siirtyi keskustaan – alkuperäisessä SDP:n ryhmässä enää yksi valtuutettu

Sii­ka­joen de­ma­ri­val­tuu­tet­tu Lepistö siirtyi kes­kus­taan – al­ku­pe­räi­ses­sä SDP:n ryh­mäs­sä enää yksi val­tuu­tet­tu

23.09.2022 14:14
Tilaajille
Aila Mäkisalo perusti Siikajoelle uuden valtuustoryhmän: "Kolmen vuoden jälkeen näkee, onko tämä hyvä vai huono asia"

Aila Mä­ki­sa­lo perusti Sii­ka­joel­le uuden val­tuus­to­ryh­män: "Kolmen vuoden jälkeen näkee, onko tämä hyvä vai huono asia"

03.05.2022 12:00
Tilaajille
Siikajoen valtuusto järjestäytyi – uusi puheenjohtaja ennakoi isoja asioita olevan edessä

Sii­ka­joen val­tuus­to jär­jes­täy­tyi – uusi pu­heen­joh­ta­ja ennakoi isoja asioita olevan edessä

20.08.2021 14:36
Tilaajille
Sanna kaipaa luovaa ajattelua valtuustoon – epäkohtia saa tuoda esille, sillä kehitys loppuu tyytyväisyyteen

Sanna kaipaa luovaa ajat­te­lua val­tuus­toon – epä­koh­tia saa tuoda esille, sillä kehitys loppuu tyy­ty­väi­syy­teen

18.08.2021 16:13
Tilaajille
Siikajoella keskusta jakoi nuijat ja paikat – Riitta-Liisa Salmenkangas ja Kauko Lehto johtopalleille

Sii­ka­joel­la kes­kus­ta jakoi nuijat ja paikat – Riit­ta-Lii­sa Sal­men­kan­gas ja Kauko Lehto joh­to­pal­leil­le

29.07.2021 08:35
Tilaajille
Siikajoen kunnanvaltuusto sai työnsä päätteeksi koosteen itsearvioinnistaan – asioiden valmisteluun kaivataan lisää etukäteiskeskustelua

Sii­ka­joen kun­nan­val­tuus­to sai työnsä päät­teek­si koos­teen it­se­ar­vioin­nis­taan – asioi­den val­mis­te­luun kai­va­taan lisää etu­kä­teis­kes­kus­te­lua

01.07.2021 06:39
Tilaajille
Siikajoen sivistystoimenjohtajan valinnasta tiukka äänestys – Jonna Heikkilä sai taakseen 14 valtuutettua, Juha Isomaa 12

Sii­ka­joen si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jan va­lin­nas­ta tiukka ää­nes­tys – Jonna Heik­ki­lä sai taak­seen 14 val­tuu­tet­tua, Juha Isomaa 12

23.06.2021 18:54
Tilaajille
Siikajoella avautuu uusi vaikutuskanava – näkökantojaan esille tuodessaan siikajokinen myös sitoutuu tavoitteeseen pääsemiseen

Sii­ka­joel­la avautuu uusi vai­ku­tus­ka­na­va – nä­kö­kan­to­jaan esille tuo­des­saan sii­ka­jo­ki­nen myös si­tou­tuu ta­voit­tee­seen pää­se­mi­seen

23.06.2021 18:01
Tilaajille
Konkareita varalle, uusia tilalle – Siikajoella vaalivoiton vei jälleen keskusta, ja kunnan nuorimmasta ehdokkaasta tuli ääniharava

Kon­ka­rei­ta va­ral­le, uusia tilalle – Sii­ka­joel­la vaa­li­voi­ton vei jälleen kes­kus­ta, ja kunnan nuo­rim­mas­ta eh­dok­kaas­ta tuli ää­ni­ha­ra­va

15.06.2021 09:08
Tilaajille
Siikajoella kaksi sataprosenttista valtuutettua – yleensä kokouksiin on tultu, jos ei ole pää kainalossa

Sii­ka­joel­la kaksi sa­ta­pro­sent­tis­ta val­tuu­tet­tua – yleensä ko­kouk­siin on tultu, jos ei ole pää kai­na­los­sa

20.05.2021 12:00
Tilaajille
Siikajoen etävaltuusto hyväksyi budjetin – Mäkelänrinteestä ja Paavolan monitoimitalosta päätetään ensi vuonna

Sii­ka­joen etä­val­tuus­to hy­väk­syi bud­je­tin – Mä­ke­län­rin­tees­tä ja Paa­vo­lan mo­ni­toi­mi­ta­los­ta pää­te­tään ensi vuonna

11.12.2020 13:43
Tilaajille
Vaalikuume ei vielä vaivaa – puolueet ovat aloittamassa ehdokashankintaa

Vaa­li­kuu­me ei vielä vaivaa – puo­lueet ovat aloit­ta­mas­sa eh­do­kas­han­kin­taa

29.09.2020 08:00
Tilaajille