Siikajoen kunta
Oppivelvollisille on Siikajoella rahat varattuna – lukioon hakevien määrää vaikea arvioida

Op­pi­vel­vol­li­sil­le on Sii­ka­joel­la rahat va­rat­tu­na – lukioon ha­ke­vien määrää vaikea ar­vioi­da

12.01.2021 13:46
Tilaajille

Oi­kai­su: Luohuan ja Re­von­lah­den kou­lu­jen ha­ke­toi­mit­ta­jien nimet olivat väärin

11.01.2021 13:24
Sikalan laajennusta vastustetaan adressilla Revonlahdella – vaaditaan uutta käsittelyä ja YVA:a

Sikalan laa­jen­nus­ta vas­tus­te­taan ad­res­sil­la Re­von­lah­del­la – vaa­di­taan uutta kä­sit­te­lyä ja YVA:a

15.12.2020 15:45 2
Tilaajille
Siikajoen etävaltuusto hyväksyi budjetin – Mäkelänrinteestä ja Paavolan monitoimitalosta päätetään ensi vuonna

Sii­ka­joen etä­val­tuus­to hy­väk­syi bud­je­tin – Mä­ke­län­rin­tees­tä ja Paa­vo­lan mo­ni­toi­mi­ta­los­ta pää­te­tään ensi vuonna

11.12.2020 13:43
Tilaajille
Maskilla pistetään stoppia koronalle – jospa tammikuussa on parempi tilanne

Mas­kil­la pis­te­tään stoppia ko­ro­nal­le – jospa tam­mi­kuus­sa on parempi tilanne

08.12.2020 08:00
Tilaajille
Kokeilu tuo TE-palveluja takaisin kuntaan – Siikajoki mukana työllisyyden kuntakokeilussa

Kokeilu tuo TE-pal­ve­lu­ja ta­kai­sin kuntaan – Sii­ka­jo­ki mukana työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lus­sa

03.12.2020 07:00

Sii­ka­joen Na­vet­ta­kan­kaal­le 230-met­ri­siä voi­ma­loi­ta – teho kasvaa, määrä vähenee

02.12.2020 15:49
Tilaajille

Sii­ka­joel­la paksu lompsa – yli­jää­mää näyt­tä­vät sekä bud­jet­ti että ti­lin­pää­tös

02.12.2020 15:28
Tilaajille
Koronaa hillitään Siikajoella suosituksilla – lähiopetus kouluissa jatkuu

Koronaa hil­li­tään Sii­ka­joel­la suo­si­tuk­sil­la – lä­hi­ope­tus kou­luis­sa jatkuu

26.11.2020 14:22
Tilaajille
Lahjapuuta rakennetaan jälleen Siikajoella – avun tarve on kunnassa suuri

Lah­ja­puu­ta ra­ken­ne­taan jälleen Sii­ka­joel­la – avun tarve on kun­nas­sa suuri

26.11.2020 08:00
Siikajokisille tulossa liikuntalahjoja – muun muassa Pöyrylle tulistelupaikka

Sii­ka­jo­ki­sil­le tulossa lii­kun­ta­lah­jo­ja – muun muassa Pöy­ryl­le tu­lis­te­lu­paik­ka

26.11.2020 08:00
Tilaajille
Luonnon valloittajia laitetaan kuriin – hanke kutsuu kaikkia siikajokisia mukaan

Luonnon val­loit­ta­jia lai­te­taan kuriin – hanke kutsuu kaikkia sii­ka­jo­ki­sia mukaan

26.11.2020 07:00
Tilaajille
Luohuan Hukanpalolle tulossa tuulivoimaloita – voimalan teho jopa 10 megawattia

Luohuan Hu­kan­pa­lol­le tulossa tuu­li­voi­ma­loi­ta – voi­ma­lan teho jopa 10 me­ga­wat­tia

19.11.2020 10:00
Tilaajille

Ve­rot­ta­jan arvio kei­kaut­ti Sii­ka­joen bud­je­tin plus­sal­le – kunta lähtee ensi vuoteen puls­kal­la pus­sil­la

04.11.2020 15:06
Tilaajille
Siikajoen hallintojohtaja Juha Lampi tietää talouden tahdin – askelia otetaan järkevästi ja tarkasti tuumien

Sii­ka­joen hal­lin­to­joh­ta­ja Juha Lampi tietää ta­lou­den tahdin – askelia otetaan jär­ke­väs­ti ja tar­kas­ti tuumien

29.10.2020 08:00
Tilaajille
Bocciassa pallo lentää ja jännitys tiivistyy – eläkeläisten suosima peli sopii myös nuorille

Boc­cias­sa pallo lentää ja jän­ni­tys tii­vis­tyy – elä­ke­läis­ten suosima peli sopii myös nuo­ril­le

28.10.2020 15:05
Tilaajille

Sii­ka­joen Kes­ki­ky­län uusi ase­ma­kaa­va val­tuus­toon

28.10.2020 14:59
Tilaajille

Sii­ka­joen kul­je­tus­asiat Gu­me­ruk­sen reh­to­rin har­teil­le

28.10.2020 14:58
Tilaajille

Sii­ka­joel­la edel­leen 27-päi­nen val­tuus­to, päätti val­tuus­to

28.10.2020 14:56
Tilaajille

Kiin­teis­tö­ve­roon esi­te­tään alen­nus­ta Sii­ka­joel­la – tu­lo­ve­ro­tus pysynee en­nal­laan

28.10.2020 14:55
Tilaajille