Mainos: Talvitarjouksena Siikajokilaakso Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Siikajoen kunta
Viimeisin 24 tuntia
Siikajoki hyväksyi merituulialueiden kaavoitussopimukset – Seljänsuunmatalan itäinen ja läntinen alue Metsähallituksen listalla

Sii­ka­jo­ki hy­väk­syi me­ri­tuu­li­aluei­den kaa­voi­tus­so­pi­muk­set – Sel­jän­suun­ma­ta­lan itäinen ja län­ti­nen alue Met­sä­hal­li­tuk­sen lis­tal­la

29.02.2024 14:54
Tilaajille
Kuukausi
Hyvän mielen työntekijä toimii nyt koko Siikajoen kunnan alueella – toiminnan jatko vuoden loppuun asti ei ole vielä täysin varmaa

Hyvän mielen työn­te­ki­jä toimii nyt koko Sii­ka­joen kunnan alueel­la – toi­min­nan jatko vuoden loppuun asti ei ole vielä täysin varmaa

13.02.2024 06:01 1
Tilaajille
Pop up -palvelupisteellä saa neuvoja kahvin kera – pisteellä etsitään keinoja työllistymiseen

Pop up -pal­ve­lu­pis­teel­lä saa neuvoja kahvin kera – pis­teel­lä et­si­tään keinoja työl­lis­ty­mi­seen

12.02.2024 15:00
Tilaajille
Siikajoella tehtävä vaikeita päätöksiä – talous saatava tasapainoon

Sii­ka­joel­la tehtävä vai­kei­ta pää­tök­siä – talous saatava ta­sa­pai­noon

09.02.2024 06:00 4
Tilaajille
Siikajoen kunta myy kiinteistöjä – kohteita Ruukissa kaksi ja Paavolassa yksi

Sii­ka­joen kunta myy kiin­teis­tö­jä – koh­tei­ta Ruu­kis­sa kaksi ja Paa­vo­las­sa yksi

07.02.2024 09:00
Tilaajille
Uusi Mäkelänrinne on valmistunut – asukkaat muuttavat vanhoista tiloista uusiin maaliskuussa

Uusi Mä­ke­län­rin­ne on val­mis­tu­nut – asuk­kaat muut­ta­vat van­hois­ta ti­lois­ta uusiin maa­lis­kuus­sa

05.02.2024 15:52
Tilaajille
Vanhemmat
Yhteistyön tulos valmis – Paavolassa vietettiin monitoimitalon vihkiäisiä

Yh­teis­työn tulos valmis – Paa­vo­las­sa vie­tet­tiin mo­ni­toi­mi­ta­lon vih­kiäi­siä

27.01.2024 13:45
Tilaajille
Pöyskön perhekuoro

Pöyskön per­he­kuo­ro

27.01.2024 13:39 1
Tilaajille
Paavolan monitoimitalon vihkiäiset

Paa­vo­lan mo­ni­toi­mi­ta­lon vih­kiäi­set

27.01.2024 13:21
Tilaajille
Ruukin kuntosalille uusia laitteita

Ruukin kun­to­sa­lil­le uusia lait­tei­ta

20.01.2024 12:00
Tilaajille
Siikajoella pidetään silmällä hyvinvointia – teemavuoden aikana herätellään huomaamaan myös oma vastuu

Sii­ka­joel­la pi­de­tään sil­mäl­lä hy­vin­voin­tia – tee­ma­vuo­den aikana he­rä­tel­lään huo­maa­maan myös oma vastuu

19.01.2024 12:00
Tilaajille
Kuntayhtymän purkamisesta Siikajoelle iso lasku

Kun­ta­yh­ty­män pur­ka­mi­ses­ta Sii­ka­joel­le iso lasku

16.01.2024 15:00
Tilaajille
Ruukkiin kunnanviraston tontille suunnitellaan kerrostaloa – hanke aloitettu kiinnostuksen kartoituksella

Ruuk­kiin kun­nan­vi­ras­ton ton­til­le suun­ni­tel­laan ker­ros­ta­loa – hanke aloi­tet­tu kiin­nos­tuk­sen kar­toi­tuk­sel­la

16.01.2024 11:19
Tilaajille
Siikajoen kunta haluaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä

Sii­ka­joen kunta haluaa va­lit­taa hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­ses­tä

09.01.2024 08:15
Tilaajille
Siikajoen hyllyttämän lehtorin valitus läpi hallinto-oikeudessa – virasta pidättäminen ja virkasuhteen purkaminen kumottu

Sii­ka­joen hyl­lyt­tä­män leh­to­rin valitus läpi hal­lin­to-oi­keu­des­sa – virasta pi­dät­tä­mi­nen ja vir­ka­suh­teen pur­ka­mi­nen kumottu

03.01.2024 08:40
Tilaajille
Siikajoki esittää selvitystä tutkimusnavetan modernisoinnista – lihanautatutkimus tärkeää suurelle lihantuottajakunnalle

Sii­ka­jo­ki esittää sel­vi­tys­tä tut­ki­mus­na­ve­tan mo­der­ni­soin­nis­ta – li­ha­nau­ta­tut­ki­mus tärkeää suu­rel­le li­han­tuot­ta­ja­kun­nal­le

24.12.2023 15:00
Tilaajille
Mäkelänrinteen valmistuminen siirtyy tammikuulle

Mä­ke­län­rin­teen val­mis­tu­mi­nen siirtyy tam­mi­kuul­le

19.12.2023 10:22 2
Tilaajille
Eero Laesterältä suorat sanat Siikajoen valtuustolle: " Haihattelu siitä, että palvelut tuovat lisää asukkaita, kannattaa unohtaa"

Eero Laes­te­räl­tä suorat sanat Sii­ka­joen val­tuus­tol­le: " ­Hai­hat­te­lu siitä, että pal­ve­lut tuovat lisää asuk­kai­ta, kan­nat­taa unoh­taa"

16.12.2023 09:00 4
Tilaajille
Alijäämää kaksi miljoonaa Siikajoella – ensi vuonna tulee leikkuulaudalle tarvetta

Ali­jää­mää kaksi mil­joo­naa Sii­ka­joel­la – ensi vuonna tulee leik­kuu­lau­dal­le tar­vet­ta

15.12.2023 14:00 2
Tilaajille
Tällaista on olla viraston suosituin kaveri – rapsutuksia ja kivoja sanoja saa joka huoneesta

Täl­lais­ta on olla vi­ras­ton suo­si­tuin kaveri – rap­su­tuk­sia ja kivoja sanoja saa joka huo­nees­ta

08.12.2023 18:00
Tilaajille