Siikajoen kunta
Nuorisotalo Ruorilla uusia kasvoja –  työ nuorten kanssa tärkeää ennaltaehkäisyä

Nuo­ri­so­ta­lo Ruo­ril­la uusia kasvoja – työ nuorten kanssa tärkeää en­nal­ta­eh­käi­syä

14.10.2021 16:00
Tilaajille
Mäkelänrinteen hankkeelle ARA:n avustusta – kunnanhallituksen puheenjohtaja ei muista yhtä suurta pottia Siikajoen aiemmin saaneen

Mä­ke­län­rin­teen hank­keel­le ARA:n avus­tus­ta – kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja ei muista yhtä suurta pottia Sii­ka­joen aiemmin saaneen

13.10.2021 12:00
Tilaajille
Siikajoen kunnanhallitus haluaa selvityksen – Matti Toppilan toiminta tonttikaupassa tutkitaan

Sii­ka­joen kun­nan­hal­li­tus haluaa sel­vi­tyk­sen – Matti Top­pi­lan toi­min­ta tont­ti­kau­pas­sa tut­ki­taan

26.09.2021 15:00
Tilaajille
Siikajoen sivistystoimenjohtaja Jonna Heikkilä tykkää lykkiä lylyä – kunnon talvi toi satakuntalaisen pohjoiseen

Sii­ka­joen si­vis­tys­toi­men­joh­ta­ja Jonna Heik­ki­lä tykkää lykkiä lylyä – kunnon talvi toi sa­ta­kun­ta­lai­sen poh­joi­seen

30.08.2021 10:38
Tilaajille
Siikajoen valtuusto järjestäytyi – uusi puheenjohtaja ennakoi isoja asioita olevan edessä

Sii­ka­joen val­tuus­to jär­jes­täy­tyi – uusi pu­heen­joh­ta­ja ennakoi isoja asioita olevan edessä

20.08.2021 14:36
Tilaajille
Siikajoella tonttikauppa piristynyt vuodessa – kunnassa mietitään uusia asumisen muotoja

Sii­ka­joel­la tont­ti­kaup­pa pi­ris­ty­nyt vuo­des­sa – kun­nas­sa mie­ti­tään uusia asu­mi­sen muotoja

19.08.2021 08:50
Tilaajille
Siikajoella keskusta jakoi nuijat ja paikat – Riitta-Liisa Salmenkangas ja Kauko Lehto johtopalleille

Sii­ka­joel­la kes­kus­ta jakoi nuijat ja paikat – Riit­ta-Lii­sa Sal­men­kan­gas ja Kauko Lehto joh­to­pal­leil­le

29.07.2021 08:35
Tilaajille
Nuijajako on kohta valmis Siikajoella –  ensi viikolla puolueilla päättävät kokoukset

Nui­ja­ja­ko on kohta valmis Sii­ka­joel­la – ensi vii­kol­la puo­lueil­la päät­tä­vät ko­kouk­set

22.07.2021 06:00
Tilaajille
Ystävyys on aina runon arvoinen juttu – ystäväaiheisen runokilpailun voittajat Luohualta

Ys­tä­vyys on aina runon ar­voi­nen juttu – ys­tä­vä­ai­hei­sen ru­no­kil­pai­lun voit­ta­jat Luo­hual­ta

18.07.2021 06:00
Tilaajille
Uusi Patruuna on uuttera kulttuurityöläinen – työn sisältö auttoi jaksamaan kovassakin paineessa

Uusi Pat­ruu­na on uuttera kult­tuu­ri­työ­läi­nen – työn sisältö auttoi jak­sa­maan ko­vas­sa­kin pai­nees­sa

13.07.2021 06:00
Tilaajille
Siikajoen virastotalon satoja euroja maksaneet pöydät ja kaapit myytiin eurolla tai parilla

Sii­ka­joen vi­ras­to­ta­lon satoja euroja mak­sa­neet pöydät ja kaapit myytiin eurolla tai parilla

09.07.2021 18:00
Tilaajille
Somessa ja Ruukin K-marketissa voi sanoa kantansa Siikajoki-villasukista – voittajakolmikko palkitaan pitäjäpäivillä

Somessa ja Ruukin K-mar­ke­tis­sa voi sanoa kan­tan­sa Sii­ka­jo­ki-vil­la­su­kis­ta – voit­ta­ja­kol­mik­ko pal­ki­taan pi­tä­jä­päi­vil­lä

01.07.2021 18:01
Tilaajille
Siikajoen sivistystoimenjohtajan valinnasta tiukka äänestys – Jonna Heikkilä sai taakseen 14 valtuutettua, Juha Isomaa 12

Sii­ka­joen si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jan va­lin­nas­ta tiukka ää­nes­tys – Jonna Heik­ki­lä sai taak­seen 14 val­tuu­tet­tua, Juha Isomaa 12

23.06.2021 18:54
Tilaajille
Siikajoen Tauvon puutarhatontit nostettu framille – viljelybuumi halutaan hyödyntää tonttikaupassa

Sii­ka­joen Tauvon puu­tar­ha­ton­tit nos­tet­tu fra­mil­le – vil­je­ly­buu­mi ha­lu­taan hyö­dyn­tää tont­ti­kau­pas­sa

27.05.2021 15:00
Tilaajille
Siikajoella neuvoteltiin henkilöstölle huomattavasti suurempi koronakorvaus kuin Raahessa

Sii­ka­joel­la neu­vo­tel­tiin hen­ki­lös­töl­le huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­pi ko­ro­na­kor­vaus kuin Raa­hes­sa

07.05.2021 16:00
Tilaajille
Valtion tuella virkistystä siikajokisille – jokaisen kylän asukkaille tulossa jotain

Valtion tuella vir­kis­tys­tä sii­ka­jo­ki­sil­le – jo­kai­sen kylän asuk­kail­le tulossa jotain

28.04.2021 16:13
Tilaajille
Mäkelänrinteen hanke takaisin valmisteluun – lisäselvitystä tarvitaan miten iso uudisrakennus tehdään

Mä­ke­län­rin­teen hanke ta­kai­sin val­mis­te­luun – li­sä­sel­vi­tys­tä tar­vi­taan miten iso uu­dis­ra­ken­nus tehdään

14.04.2021 13:42
Tilaajille
Siikajoen ylijäämästä hupia kaikille – verkkotunnuksia jaetaan koronalohduksi

Sii­ka­joen yli­jää­mäs­tä hupia kai­kil­le – verk­ko­tun­nuk­sia jaetaan ko­ro­na­loh­duk­si

01.04.2021 06:00
Tilaajille
Siikajoen tilinpäätös pulskasti plussalla – ansio lankeaa valtion koronatuelle

Sii­ka­joen ti­lin­pää­tös puls­kas­ti plus­sal­la – ansio lankeaa valtion ko­ro­na­tuel­le

31.03.2021 14:49
Tilaajille
Paavola saa uuden koulun – valtuusto väänsi asiaa iltayöhön

Paavola saa uuden koulun – val­tuus­to väänsi asiaa il­ta­yö­hön

29.03.2021 13:26
Tilaajille