Siikajoen kunta
Viimeisin 24 tuntia

Sii­ka­joel­la kes­kus­ta jakoi nuijat ja paikat – Riit­ta-Lii­sa Sal­men­kan­gas ja Kauko Lehto joh­to­pal­leil­le

08:35
Tilaajille
Kuukausi

Nui­ja­ja­ko on kohta valmis Sii­ka­joel­la – ensi vii­kol­la puo­lueil­la päät­tä­vät ko­kouk­set

22.07.2021 06:00
Tilaajille

Ys­tä­vyys on aina runon ar­voi­nen juttu – ys­tä­vä­ai­hei­sen ru­no­kil­pai­lun voit­ta­jat Luo­hual­ta

18.07.2021 06:00
Tilaajille

Uusi Pat­ruu­na on uuttera kult­tuu­ri­työ­läi­nen – työn sisältö auttoi jak­sa­maan ko­vas­sa­kin pai­nees­sa

13.07.2021 06:00
Tilaajille

Sii­ka­joen vi­ras­to­ta­lon satoja euroja mak­sa­neet pöydät ja kaapit myytiin eurolla tai parilla

09.07.2021 18:00
Tilaajille

Somessa ja Ruukin K-mar­ke­tis­sa voi sanoa kan­tan­sa Sii­ka­jo­ki-vil­la­su­kis­ta – voit­ta­ja­kol­mik­ko pal­ki­taan pi­tä­jä­päi­vil­lä

01.07.2021 18:01
Tilaajille
Vanhemmat

Sii­ka­joen si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jan va­lin­nas­ta tiukka ää­nes­tys – Jonna Heik­ki­lä sai taak­seen 14 val­tuu­tet­tua, Juha Isomaa 12

23.06.2021 18:54
Tilaajille

Sii­ka­joen Tauvon puu­tar­ha­ton­tit nos­tet­tu fra­mil­le – vil­je­ly­buu­mi ha­lu­taan hyö­dyn­tää tont­ti­kau­pas­sa

27.05.2021 15:00
Tilaajille

Sii­ka­joel­la neu­vo­tel­tiin hen­ki­lös­töl­le huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­pi ko­ro­na­kor­vaus kuin Raa­hes­sa

07.05.2021 16:00
Tilaajille

Valtion tuella vir­kis­tys­tä sii­ka­jo­ki­sil­le – jo­kai­sen kylän asuk­kail­le tulossa jotain

28.04.2021 16:13
Tilaajille

Mä­ke­län­rin­teen hanke ta­kai­sin val­mis­te­luun – li­sä­sel­vi­tys­tä tar­vi­taan miten iso uu­dis­ra­ken­nus tehdään

14.04.2021 13:42
Tilaajille

Sii­ka­joen yli­jää­mäs­tä hupia kai­kil­le – verk­ko­tun­nuk­sia jaetaan ko­ro­na­loh­duk­si

01.04.2021 06:00
Tilaajille

Sii­ka­joen ti­lin­pää­tös puls­kas­ti plus­sal­la – ansio lankeaa valtion ko­ro­na­tuel­le

31.03.2021 14:49
Tilaajille

Paavola saa uuden koulun – val­tuus­to väänsi asiaa il­ta­yö­hön

29.03.2021 13:26
Tilaajille

Sii­ka­joen si­vis­tys­toi­men­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui - kun­nan­joh­ta­ja haluaa aloit­taa rek­ry­toin­nin vä­lit­tö­mäs­ti

26.03.2021 08:29
Tilaajille

Sii­ka­joen kun­nan­hal­li­tus näytti Paa­vo­lan kou­lul­le vihreää valoa – val­tuus­to päättää asiasta 25. maa­lis­kuu­ta

17.03.2021 15:10
Tilaajille

Jo­ki­pe­las­tuk­sen uudet mallit eivät kelpaa kun­nil­le – uu­dis­tuk­sen pitää taata toi­min­ta­val­mius eivätkä kus­tan­nuk­set saa nousta

28.02.2021 07:00
Tilaajille

Paa­vo­las­sa syttyi kynt­ti­löi­tä koulun puo­les­ta – so­me-mie­le­no­soi­tus ta­voit­ti yli 8 000

26.02.2021 13:13
Tilaajille

Sii­ka­jo­ki ostaa so­te-kiin­teis­tö­jä – pal­ve­lut Sii­ka­joen­ky­läl­lä py­ri­tään var­mis­ta­maan

24.02.2021 15:19
Tilaajille

Val­tuus­ton jättävä Päivi Eskola luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä 24 vuotta – pe­ri­aat­tee­na olla aina kunnan pie­nim­pien ja van­him­pien puo­lel­la

24.02.2021 07:00
Tilaajille