Siikajoen kunta
Kuukausi
Rakastetuille kesävieraille uusia asuntoja – Siikajoella koti 250 kevätmuuttajalle

Ra­kas­te­tuil­le ke­sä­vie­rail­le uusia asun­to­ja – Sii­ka­joel­la koti 250 ke­vät­muut­ta­jal­le

19.05.2022 16:00
Tilaajille
Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja va­lit­ta­neen al­ku­ke­säs­tä – Siikajoen Lampi eteni so­vel­tu­vuus­tes­tei­hin

Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja va­lit­ta­neen al­ku­ke­säs­tä – Sii­ka­joen Lampi eteni so­vel­tu­vuus­tes­tei­hin

19.05.2022 10:45
Tilaajille
Paavolan ja Ruukin rakennusurakoiden paperit allekirjoitettu – työmailla kuokka maahan alkusyksystä

Paa­vo­lan ja Ruukin ra­ken­nus­ura­koi­den paperit al­le­kir­joi­tet­tu – työ­mail­la kuokka maahan al­ku­syk­sys­tä

10.05.2022 18:00
Tilaajille
Siikajoella ei ole asennevammaa – tulee vain sylkäistä kouraan ja ruveta töihin

Sii­ka­joel­la ei ole asen­ne­vam­maa – tulee vain syl­käis­tä kouraan ja ruveta töihin

03.05.2022 15:00
Tilaajille
Kotihoidon tuen kuntalisä Siikajoelle ensi vuonna – lisä 100 euroa kuukaudessa alle kolmivuotiasta kohden

Ko­ti­hoi­don tuen kun­ta­li­sä Sii­ka­joel­le ensi vuonna – lisä 100 euroa kuu­kau­des­sa alle kol­mi­vuo­tias­ta kohden

03.05.2022 10:21
Tilaajille
Ruukin kunnanviraston tontille toiveissa uudisrakennus – "Sehän on kunnan paras ja keskeisin paikka"

Ruukin kun­nan­vi­ras­ton ton­til­le toi­veis­sa uu­dis­ra­ken­nus – "Sehän on kunnan paras ja kes­kei­sin paikka"

29.04.2022 15:59
Tilaajille
Vanhemmat
Siikajoki valitsi useita opettajia virkoihin

Sii­ka­jo­ki valitsi useita opet­ta­jia vir­koi­hin

18.04.2022 15:00
Tilaajille
Siikajoen kunnan henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät viime vuonna

Sii­ka­joen kunnan hen­ki­lös­tön sai­raus­pois­sa­olot vä­he­ni­vät viime vuonna

01.04.2022 15:00
Tilaajille
Siikajoen kuntalaisareenalla jo 925 käyntiä – vastausaika päättyy torstaina puoliltaöin

Sii­ka­joen kun­ta­lais­aree­nal­la jo 925 käyntiä – vas­taus­ai­ka päättyy tors­tai­na puo­lil­ta­öin

28.03.2022 11:54
Tilaajille
Nyt kysytään kuntalaisilta

Nyt ky­sy­tään kun­ta­lai­sil­ta

02.03.2022 07:51
Tilaajille
Manninen ja Lampi jatkoon Iin kunnanjohtajakisassa

Man­ni­nen ja Lampi jatkoon Iin kun­nan­joh­ta­ja­ki­sas­sa

01.02.2022 13:53
Tilaajille
Siikajoen talousarvio ui pää pinnalla – ylijäämää viivan alla 49 000 euroa

Sii­ka­joen ta­lous­ar­vio ui pää pin­nal­la – yli­jää­mää viivan alla 49 000 euroa

17.12.2021 14:00
Tilaajille
Kirsi Kiviojasta Siikajoen kehityspäällikkö – kahden vuoden osa-aikapesti alkaa tammikuussa

Kirsi Ki­vi­ojas­ta Sii­ka­joen ke­hi­tys­pääl­lik­kö – kahden vuoden osa-ai­ka­pes­ti alkaa tam­mi­kuus­sa

04.12.2021 08:00
Tilaajille
Siikajoen budjetin ylijäämä vielä arvoitus – Ruukin koulukeskuksen puolivalmiiden tilojen rakentamisen siirto kevensi investointilistaa hieman

Sii­ka­joen bud­je­tin yli­jää­mä vielä ar­voi­tus – ­Ruu­kin kou­lu­kes­kuk­sen puo­li­val­mii­den tilojen ra­ken­ta­mi­sen siirto kevensi in­ves­toin­ti­lis­taa hieman

03.12.2021 16:00
Tilaajille
Ruukin liikenneympyrä pohjoismaista aatelia – ympyrän istutuksia ihaillaan Norjassa asti

Ruukin lii­ken­ne­ym­py­rä poh­jois­mais­ta aatelia – ympyrän is­tu­tuk­sia ihail­laan Nor­jas­sa asti

03.12.2021 12:00 1
Tilaajille
Ruukin Villa muuttaa kiinteistöjä maalämmölle – yhtiö on myös saneerannut asuntoja miljoonalla eurolla

Ruukin Villa muuttaa kiin­teis­tö­jä maa­läm­möl­le – yhtiö on myös sa­nee­ran­nut asun­to­ja mil­joo­nal­la eurolla

03.12.2021 06:00
Tilaajille
Mertapuisto on paikka joen äärellä – lopultakin siikajoenkyläläiset saivat tulistelupaikan keskelle kylää

Mer­ta­puis­to on paikka joen äärellä – lo­pul­ta­kin sii­ka­joen­ky­lä­läi­set saivat tu­lis­te­lu­pai­kan kes­kel­le kylää

29.11.2021 12:00
Tilaajille
Siikajoen valtuusto kevensi yleistä kiinteistöveroa – tuloveron höllennys ei pärjännyt äänestyksessä

Sii­ka­joen val­tuus­to kevensi yleistä kiin­teis­tö­ve­roa – tu­lo­ve­ron höl­len­nys ei pär­jän­nyt ää­nes­tyk­ses­sä

12.11.2021 11:31
Tilaajille
Siikajoki miettii tekojäärataa – tulossa on koirapuisto ja uusi punttisali

Sii­ka­jo­ki miettii te­ko­jää­ra­taa – tulossa on koi­ra­puis­to ja uusi punt­ti­sa­li

08.11.2021 13:23
Tilaajille
Siikajoki ei palkkaa lisäkäsiä hallintoon – ensi vuoden investointilistakin keveni

Sii­ka­jo­ki ei palkkaa li­sä­kä­siä hal­lin­toon – ensi vuoden in­ves­toin­ti­lis­ta­kin keveni

08.11.2021 16:07
Tilaajille