Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Siikajoen kunta
Viimeisin 12 tuntia
Siikajoki teki bänät – kunta irtaantuu Raahen purjelaivasäätiön toiminnasta

Sii­ka­jo­ki teki bänät – kunta ir­taan­tuu Raahen pur­je­lai­va­sää­tiön toi­min­nas­ta

12:00
Tilaajille
Kuukausi
Purkukoneet tulevat Paavolaan – vanha koulu purettava 1.12. mennessä

Pur­ku­ko­neet tulevat Paa­vo­laan – vanha koulu pu­ret­ta­va 1.12. men­nes­sä

13.09.2023 15:00
Tilaajille
Paavolan monitoimitalo on valmis – koulutyö alkaa uusissa tiloissa viikolla 38

Paa­vo­lan mo­ni­toi­mi­ta­lo on valmis – kou­lu­työ alkaa uusissa ti­lois­sa vii­kol­la 38

05.09.2023 12:16 1
Tilaajille
Siikajoen kunta jatkaa tonttialea – Tauvossa uusi satsi tontteja myyntiin tonnilla

Sii­ka­joen kunta jatkaa tont­ti­alea – Tau­vos­sa uusi satsi tont­te­ja myyn­tiin ton­nil­la

31.08.2023 17:00
Tilaajille
Siikajoki lähdössä ensi vuoteen alijäämällä –  talousarvion raami näyttää noin 1,7 miljoonan euron miinusta

Sii­ka­jo­ki läh­dös­sä ensi vuoteen ali­jää­mäl­lä – ta­lous­ar­vion raami näyttää noin 1,7 mil­joo­nan euron mii­nus­ta

31.08.2023 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Ruukin Yrityspuistolle uusia teollisuustontteja – asemakaavan muutos on varautumista tulevaisuuteen

Ruukin Yri­tys­puis­tol­le uusia teol­li­suus­tont­te­ja – ase­ma­kaa­van muutos on va­rau­tu­mis­ta tu­le­vai­suu­teen

29.08.2023 12:00
Tilaajille
Stand up -koomikko antoi Raahen seurakunnalle tunnustusta ennakkoluulottomuudesta

Stand up -koo­mik­ko antoi Raahen seu­ra­kun­nal­le tun­nus­tus­ta en­nak­ko­luu­lot­to­muu­des­ta

27.08.2023 09:00
Tilaajille
Siikajoen Tauvon tontit ovat menneet kuumille kiville – kampanjahintaan tarjotuista tonteista enää yksi vapaana

Sii­ka­joen Tauvon tontit ovat menneet kuu­mil­le kiville – kam­pan­ja­hin­taan tar­jo­tuis­ta ton­teis­ta enää yksi vapaana

21.08.2023 09:00
Tilaajille
Siikajoki hyväksyi työllisyysalueen aiesopimuksen – nyt valmistellaan työvoimapalveluiden siirtymistä TE-toimistoilta kunnille

Sii­ka­jo­ki hy­väk­syi työl­li­syys­alueen aie­so­pi­muk­sen – nyt val­mis­tel­laan työ­voi­ma­pal­ve­lui­den siir­ty­mis­tä TE-toi­mis­toil­ta kun­nil­le

16.08.2023 14:39
Tilaajille
Paavolan koulun muuttopäivä tulossa – vastaanottotarkastus on 31. elokuuta

Paa­vo­lan koulun muut­to­päi­vä tulossa – vas­taan­ot­to­tar­kas­tus on 31. elo­kuu­ta

15.08.2023 15:47
Tilaajille
Vapaa-ajan asukkaat haluavat vaikuttaa mökkikunnassaan – peukutusta sai moni muun muassa mattolaituri

Va­paa-ajan asuk­kaat ha­lua­vat vai­kut­taa mök­ki­kun­nas­saan – peu­ku­tus­ta sai moni muun muassa mat­to­lai­tu­ri

11.07.2023 06:00
Tilaajille
Ruukin Mäkelänrinteellä vietettiin harjannostajaisia – "Kyllä tänne kelpaa tulla", kiitteli tuleva asukas

Ruukin Mä­ke­län­rin­teel­lä vie­tet­tiin har­jan­nos­ta­jai­sia – "Kyllä tänne kelpaa tulla", kiit­te­li tuleva asukas

22.06.2023 11:11
Tilaajille
Siikajoen osallistuvan budjetoinnin satoa: Varessäikkään keinu ja musiikkitapahtuma, Tönkyräkankaan radalle purua

Sii­ka­joen osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin satoa: Va­res­säik­kään keinu ja mu­siik­ki­ta­pah­tu­ma, Tön­ky­rä­kan­kaan radalle purua

22.06.2023 09:00
Tilaajille
Meijerisaareen aiempaa isompia tontteja

Mei­je­ri­saa­reen aiempaa isompia tont­te­ja

13.06.2023 08:33
Tilaajille
Lihas auttaa pysymään pystyssä – Kunnon mummola herätteli Ruukissa hoitamaan lihaskuntoa

Lihas auttaa py­sy­mään pys­tys­sä – Kunnon mummola he­rät­te­li Ruu­kis­sa hoi­ta­maan li­has­kun­toa

11.06.2023 09:00
Tilaajille
Siikajoen vasemmistoryhmä esittää kuntaan turvallisemman tilan periaatteita ja häirintäyhdyshenkilöä

Sii­ka­joen va­sem­mis­to­ryh­mä esittää kuntaan tur­val­li­sem­man tilan pe­ri­aat­tei­ta ja häi­rin­tä­yh­dys­hen­ki­löä

01.06.2023 18:00
Tilaajille
Siikajoella tutut kasvot jatkavat toimielimissä –  puheenjohtajisto säilyi myös samana

Sii­ka­joel­la tutut kasvot jat­ka­vat toi­mi­eli­mis­sä – pu­heen­joh­ta­jis­to säilyi myös samana

31.05.2023 12:00
Tilaajille
Siikajoki — juuri Sinua varten!
Lukijalta Kolumni

Sii­ka­jo­ki — juuri Sinua varten!

31.05.2023 06:00
Tilaajille
Kreivinsaaren talkoot aina kotiolot voittaa – aluksi juodaan nisukahvit ja lopuksi grillataan makkaraa

Krei­vin­saa­ren talkoot aina ko­ti­olot voittaa – aluksi juodaan ni­su­kah­vit ja lopuksi gril­la­taan mak­ka­raa

30.05.2023 18:00
Tilaajille
Siikajoen sisäinen tarkastus kertoo: päätöksenteko konservatiivista ja luottamushenkilöt puuttuvat viranhaltijoitten työhön

Sii­ka­joen si­säi­nen tar­kas­tus kertoo: pää­tök­sen­te­ko kon­ser­va­tii­vis­ta ja luot­ta­mus­hen­ki­löt puut­tu­vat vi­ran­hal­ti­joit­ten työhön

20.05.2023 12:00 3
Tilaajille