Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

NÄKÖISLEHTI: Lue tästä tuhti KesäSiika maksutta

MAINOS: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Siikajoen kunta
Viimeisin 12 tuntia
Kreivinsaaren talkoot aina kotiolot voittaa – aluksi juodaan nisukahvit ja lopuksi grillataan makkaraa

Krei­vin­saa­ren talkoot aina ko­ti­olot voittaa – aluksi juodaan ni­su­kah­vit ja lopuksi gril­la­taan mak­ka­raa

18:00
Tilaajille
Kuukausi
Siikajoen sisäinen tarkastus kertoo: päätöksenteko konservatiivista ja luottamushenkilöt puuttuvat viranhaltijoitten työhön

Sii­ka­joen si­säi­nen tar­kas­tus kertoo: pää­tök­sen­te­ko kon­ser­va­tii­vis­ta ja luot­ta­mus­hen­ki­löt puut­tu­vat vi­ran­hal­ti­joit­ten työhön

20.05.2023 12:00 3
Tilaajille
Siikajoen kunnan valtuustoryhmien lausunto sotekeskusten tarpeellisuudesta sekä määrästä Siikajoen kunnassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sii­ka­joen kunnan val­tuus­to­ryh­mien lau­sun­to so­te­kes­kus­ten tar­peel­li­suu­des­ta sekä mää­räs­tä Sii­ka­joen kun­nas­sa

19.05.2023 13:23
Siikajoki muistuttaa lausunnossaan Pohteelle: Siikajoenkylän terveysasema säilytettävä

Sii­ka­jo­ki muis­tut­taa lau­sun­nos­saan Poh­teel­le: Sii­ka­joen­ky­län ter­veys­ase­ma säi­ly­tet­tä­vä

18.05.2023 12:00
Tilaajille
Siikajoen uusi kuntastrategia on tehty työkaluksi – suunnitelmallisuudella tarkoitus edetä kohti hyvää kuntaa

Sii­ka­joen uusi kun­ta­stra­te­gia on tehty työ­ka­luk­si – suun­ni­tel­mal­li­suu­del­la tar­koi­tus edetä kohti hyvää kuntaa

18.05.2023 06:00
Tilaajille
Siikajoen tilinpäätös reilusti plussalla – ylijäämää 1,6 miljoonaa euroa

Sii­ka­joen ti­lin­pää­tös rei­lus­ti plus­sal­la – yli­jää­mää 1,6 mil­joo­naa euroa

17.05.2023 12:00 1
Tilaajille
Siikajoki ei lähde mukaan ampumaurheilukeskusta ylläpitävään Ruutikuntiin

Sii­ka­jo­ki ei lähde mukaan am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kus­ta yl­lä­pi­tä­vään Ruu­ti­kun­tiin

12.05.2023 18:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Monta lankaa sivistysjohtajan käsissä – Siikajoki sentään tuttu kunta Juha Isomaalle

Monta lankaa si­vis­tys­joh­ta­jan käsissä – Sii­ka­jo­ki sentään tuttu kunta Juha Iso­maal­le

25.04.2023 18:00
Tilaajille
Siikalatva kävi kylässä Siikajoella – naapurukset tuumivat yhteistyötä

Sii­ka­lat­va kävi kylässä Sii­ka­joel­la – naa­pu­ruk­set tuu­mi­vat yh­teis­työ­tä

21.04.2023 12:00 1
Tilaajille
Siikajoki hyväksyi merituulivoimapuistojen kaavoitusaloitteet – Metsähallituksen omistamat alueet Seljänsuunmatalalla

Sii­ka­jo­ki hy­väk­syi me­ri­tuu­li­voi­ma­puis­to­jen kaa­voi­tus­aloit­teet – Met­sä­hal­li­tuk­sen omis­ta­mat alueet Sel­jän­suun­ma­ta­lal­la

14.04.2023 06:00
Tilaajille
Viransijaisuus muuttui vakinaiseksi – Isomaasta Siikajoen sivistysjohtaja

Vi­ran­si­jai­suus muuttui va­ki­nai­sek­si – Iso­maas­ta Sii­ka­joen si­vis­tys­joh­ta­ja

07.04.2023 06:00 2
Tilaajille
Siikajoen kaukolämpö eri hintaista eri puolilla kuntaa – hintojen yhdenmukaistaminen ei ole suunnitteilla

Sii­ka­joen kau­ko­läm­pö eri hin­tais­ta eri puo­lil­la kuntaa – hin­to­jen yh­den­mu­kais­ta­mi­nen ei ole suun­nit­teil­la

31.03.2023 12:00
Tilaajille
Määräaikaisille opettajille kunnon pesti Siikajoella – syksystä alkaen palkataan koko lukuvuodeksi

Mää­rä­ai­kai­sil­le opet­ta­jil­le kunnon pesti Sii­ka­joel­la – syk­sys­tä alkaen pal­ka­taan koko lu­ku­vuo­dek­si

30.03.2023 06:00 2
Tilaajille
Kahdeksan hakee sivistysjohtajaksi Siikajoelle – kunnanhallitus valitsee haastateltavat 13.3.

Kah­dek­san hakee si­vis­tys­joh­ta­jak­si Sii­ka­joel­le – kun­nan­hal­li­tus va­lit­see haas­ta­tel­ta­vat 13.3.

09.03.2023 09:16
Tilaajille
Siikajoki lunastaa Arvon osuudet hyvinvointikuntayhtymältä

Sii­ka­jo­ki lu­nas­taa Arvon osuudet hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mäl­tä

27.02.2023 09:00
Tilaajille
Siikajoen kunnan tuore hallintojohtaja Tiina Hovi: "Siikajoella on kaikki avaimet onneen"

Sii­ka­joen kunnan tuore hal­lin­to­joh­ta­ja Tiina Hovi: "Sii­ka­joel­la on kaikki avaimet onneen"

01.02.2023 18:00
Tilaajille
Valtuusto palautti Siikajoen kuntastrategian työryhmälle

Val­tuus­to pa­laut­ti Sii­ka­joen kun­ta­stra­te­gian työ­ryh­mäl­le

30.01.2023 15:00
Tilaajille
Luohuan kaukalolla koettiin haasteottelun huuma – katso kuvia ja video kylätapahtumasta

Luohuan kau­ka­lol­la koet­tiin haas­te­ot­te­lun huuma – katso kuvia ja video ky­lä­ta­pah­tu­mas­ta

29.01.2023 18:00
Tilaajille
Tiina Hovi aloittaa maanantaina työt Siikajoen kunnassa – Keijo Mustonen palasi varsinaiseksi valtuutetuksi

Tiina Hovi aloit­taa maa­nan­tai­na työt Sii­ka­joen kun­nas­sa – Keijo Mus­to­nen palasi var­si­nai­sek­si val­tuu­te­tuk­si

28.01.2023 12:00
Tilaajille
Siikajokikin sai tehtyä lomakkeen kompostoijille –  kompoistoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle

Sii­ka­jo­ki­kin sai tehtyä lo­mak­keen kom­pos­toi­jil­le – kom­pois­toin­nis­ta on tehtävä il­moi­tus jä­te­huol­to­vi­ran­omai­sel­le

20.01.2023 12:00
Tilaajille