Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Siikajoen kunta
Kuukausi
Siikajoen kunnan tuore hallintojohtaja Tiina Hovi: "Siikajoella on kaikki avaimet onneen"

Sii­ka­joen kunnan tuore hal­lin­to­joh­ta­ja Tiina Hovi: "Sii­ka­joel­la on kaikki avaimet onneen"

01.02.2023 18:00
Tilaajille
Valtuusto palautti Siikajoen kuntastrategian työryhmälle

Val­tuus­to pa­laut­ti Sii­ka­joen kun­ta­stra­te­gian työ­ryh­mäl­le

30.01.2023 15:00
Tilaajille
Luohuan kaukalolla koettiin haasteottelun huuma – katso kuvia ja video kylätapahtumasta

Luohuan kau­ka­lol­la koet­tiin haas­te­ot­te­lun huuma – katso kuvia ja video ky­lä­ta­pah­tu­mas­ta

29.01.2023 18:00
Tilaajille
Tiina Hovi aloittaa maanantaina työt Siikajoen kunnassa – Keijo Mustonen palasi varsinaiseksi valtuutetuksi

Tiina Hovi aloit­taa maa­nan­tai­na työt Sii­ka­joen kun­nas­sa – Keijo Mus­to­nen palasi var­si­nai­sek­si val­tuu­te­tuk­si

28.01.2023 12:00
Tilaajille
Siikajokikin sai tehtyä lomakkeen kompostoijille –  kompoistoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle

Sii­ka­jo­ki­kin sai tehtyä lo­mak­keen kom­pos­toi­jil­le – kom­pois­toin­nis­ta on tehtävä il­moi­tus jä­te­huol­to­vi­ran­omai­sel­le

20.01.2023 12:00
Tilaajille
Siikapirttiä koskevassa keskustelutilaisuudessa nousi esille myös mielenosoituksen mahdollisuus – "Kylän äänen pitää kuulua"

Sii­ka­pirt­tiä kos­ke­vas­sa kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa nousi esille myös mie­len­osoi­tuk­sen mah­dol­li­suus – "Kylän äänen pitää kuulua"

16.01.2023 18:00
Tilaajille
Kunnes Attendo meidät erottaa: Annelin pitäisi erota Einosta 68 aviovuoden jälkeen

Kunnes Attendo meidät erot­taa: Annelin pitäisi erota Einosta 68 avio­vuo­den jälkeen

13.01.2023 18:00 1
Tilaajille
Hoivakoti Mäkelänrinteen rakentamishanke etenee Ruukissa – kunnanhallitus hyväksyi kuntarahoituksen tarjouksen korkotukilainasta

Hoi­va­ko­ti Mä­ke­län­rin­teen ra­ken­ta­mis­han­ke etenee Ruu­kis­sa – ­kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi kun­ta­ra­hoi­tuk­sen tar­jouk­sen kor­ko­tu­ki­lai­nas­ta

12.01.2023 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Siikajoelle kotihoidon tuen kuntalisä – kuntalisää 100 euroa alle kolmivuotiasta kohden

Sii­ka­joel­le ko­ti­hoi­don tuen kun­ta­li­sä – kun­ta­li­sää 100 euroa alle kol­mi­vuo­tias­ta kohden

30.12.2022 12:00
Tilaajille
Kolme Siikajoen hallintojohtajakandidaattia arviointiin

Kolme Sii­ka­joen hal­lin­to­joh­ta­ja­kan­di­daat­tia ar­vioin­tiin

28.12.2022 08:55
Tilaajille
Uuden Mäkelänrinteen muoto alkaa hahmottua – rakennustyöt edistyvät aikataulun mukaisesti

Uuden Mä­ke­län­rin­teen muoto alkaa hah­mot­tua – ra­ken­nus­työt edis­ty­vät ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti

18.12.2022 12:00
Tilaajille
Siikajoen talousarvio säilyttävä mutta myös velkaannuttava – silti viivan alla on reilusti plussaa

Sii­ka­joen ta­lous­ar­vio säi­lyt­tä­vä mutta myös vel­kaan­nut­ta­va – silti viivan alla on rei­lus­ti plussaa

16.12.2022 15:00
Tilaajille
Tilipäätöksen ennuste näyttää plussaa Siikajoelle – ylijäämää näyttäisi tulevan 2,5 miljoonaa euroa

Ti­li­pää­tök­sen ennuste näyttää plussaa Sii­ka­joel­le – yli­jää­mää näyt­täi­si tulevan 2,5 mil­joo­naa euroa

15.12.2022 09:00
Tilaajille
Nyt kelpaa punttia nostella – Ruukin uusi kuntosali on enää käyttäjiä vaille

Nyt kelpaa punttia nos­tel­la – Ruukin uusi kun­to­sa­li on enää käyt­tä­jiä vaille

13.12.2022 06:00
Tilaajille
Siikajoen hallintojohtajan virkaan 10 hakemusta – joukossa tuttuja nimiä

Sii­ka­joen hal­lin­to­joh­ta­jan virkaan 10 ha­ke­mus­ta – jou­kos­sa tuttuja nimiä

08.12.2022 15:58
Tilaajille
Siikajoen henkilöstöpolitiikka saa huutia – huonot palkat, työtä liikaa, tieto ei kulje eikä yhteistyö toimi

Sii­ka­joen hen­ki­lös­tö­po­li­tiik­ka saa huutia – huonot palkat, työtä liikaa, tieto ei kulje eikä yh­teis­työ toimi

25.11.2022 17:00 3
Tilaajille
Siikajoen kunnanhallitus ottaa kantaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sii­ka­joen kun­nan­hal­li­tus ottaa kantaa

23.11.2022 15:54 3
Siikajoen sivistyslautakunnan johtoon Tapani Yrjänä – uudet jäsenet myös valittu

Sii­ka­joen si­vis­tys­lau­ta­kun­nan johtoon Tapani Yrjänä – uudet jäsenet myös valittu

17.11.2022 12:00
Tilaajille
Tauvo ja tekojäärata nostettiin mukaan Siikajoen investointeihin – esitykset tehtiin nyt, valtuusto päättää joulukuussa

Tauvo ja te­ko­jää­ra­ta nos­tet­tiin mukaan Sii­ka­joen in­ves­toin­tei­hin – esi­tyk­set tehtiin nyt, val­tuus­to päättää jou­lu­kuus­sa

16.11.2022 12:00
Tilaajille
Asuinrakennusten verotus kevenee Siikajoella – valtuusto päätti ruuvin löysäämisestä äänin 22–4

Asuin­ra­ken­nus­ten verotus kevenee Sii­ka­joel­la – val­tuus­to päätti ruuvin löy­sää­mi­ses­tä äänin 22–4

13.11.2022 09:00 1
Tilaajille