Siikajokilaakson nro 1: Sii­ka­jo­ki­laak­soa jul­kais­tu 55 vuotta – ver­kos­sa luet­ta­vis­sa en­sim­mäi­nen Sii­ka­jo­ki­laak­so

Siikajoen vesistöalueen vesistökunnostusverkosto -hanke
Siikajoen tilanne huolettaa, ja isot nahkiaissaaliit ovat mennyttä aikaa – "Hyvä jos nykyisin yhden paistinkalan syksyllä saa"

Sii­ka­joen tilanne huo­let­taa, ja isot nah­kiais­saa­liit ovat men­nyt­tä aikaa – "Hyvä jos ny­kyi­sin yhden pais­tin­ka­lan syk­syl­lä saa"

01.08.2021 14:15
Tilaajille
Siikajoen vesistöalueen vesistökunnostusverkosto -hankkeen kuntalaiskyselyn raportin avoimessa kysymyksessä suosituin ehdotus oli Pöyryn padon purkaminen

Sii­ka­joen ve­sis­tö­alueen ve­sis­tö­kun­nos­tus­ver­kos­to -hank­keen kun­ta­lais­ky­se­lyn ra­por­tin avoi­mes­sa ky­sy­myk­ses­sä suo­si­tuin ehdotus oli Pöyryn padon pur­ka­mi­nen

12.06.2021 17:15
Tilaajille
Siikajoen vesistökunnostuksien keskustelutilaisuudessa esille nousivat etenkin ojitukset, virkistyskäyttö ja kalakanta – toiveet kiteytyvän veden laadun parantamiseen

Sii­ka­joen ve­sis­tö­kun­nos­tuk­sien kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa esille nou­si­vat etenkin oji­tuk­set, vir­kis­tys­käyt­tö ja ka­la­kan­ta – toiveet ki­tey­ty­vän veden laadun pa­ran­ta­mi­seen

13.05.2021 09:00
Tilaajille