Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Siikajoen vesistöalueen vesistökunnostusverkosto -hanke
Siikalatva mukana Siikajoen vesistöalueen vesistökoordinaattorin toimen rahoittamisessa – päätöksiä odotetaan vielä Pyhännältä, Siikajoelta ja Vaalasta

Sii­ka­lat­va mukana Sii­ka­joen ve­sis­tö­alueen ve­sis­tö­koor­di­naat­to­rin toimen ra­hoit­ta­mi­ses­sa – pää­tök­siä odo­te­taan vielä Py­hän­näl­tä, Sii­ka­joel­ta ja Vaa­las­ta

13.11.2022 12:00
Tilaajille
Siikajoen vesistöalueen vesistökoordinaattorin toimen perustamisesta esitys – Siikajoen kunta kaipaa lisätietoja

Sii­ka­joen ve­sis­tö­alueen ve­sis­tö­koor­di­naat­to­rin toimen pe­rus­ta­mi­ses­ta esitys – Sii­ka­joen kunta kaipaa li­sä­tie­to­ja

28.09.2022 08:57 2
Tilaajille
Visio vapaana virtaavasta vaelluskalajoesta – kiinnostus on kova saada koko Siikajoen vesistöalue kuntoon

Visio vapaana vir­taa­vas­ta vael­lus­ka­la­joes­ta – kiin­nos­tus on kova saada koko Sii­ka­joen ve­sis­tö­alue kuntoon

05.04.2022 07:15
Tilaajille
Siikajoen tilanne huolettaa, ja isot nahkiaissaaliit ovat mennyttä aikaa – "Hyvä jos nykyisin yhden paistinkalan syksyllä saa"

Sii­ka­joen tilanne huo­let­taa, ja isot nah­kiais­saa­liit ovat men­nyt­tä aikaa – "Hyvä jos ny­kyi­sin yhden pais­tin­ka­lan syk­syl­lä saa"

01.08.2021 14:15
Tilaajille
Siikajoen vesistöalueen vesistökunnostusverkosto -hankkeen kuntalaiskyselyn raportin avoimessa kysymyksessä suosituin ehdotus oli Pöyryn padon purkaminen

Sii­ka­joen ve­sis­tö­alueen ve­sis­tö­kun­nos­tus­ver­kos­to -hank­keen kun­ta­lais­ky­se­lyn ra­por­tin avoi­mes­sa ky­sy­myk­ses­sä suo­si­tuin ehdotus oli Pöyryn padon pur­ka­mi­nen

12.06.2021 17:15
Tilaajille
Siikajoen vesistökunnostuksien keskustelutilaisuudessa esille nousivat etenkin ojitukset, virkistyskäyttö ja kalakanta – toiveet kiteytyvän veden laadun parantamiseen

Sii­ka­joen ve­sis­tö­kun­nos­tuk­sien kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa esille nou­si­vat etenkin oji­tuk­set, vir­kis­tys­käyt­tö ja ka­la­kan­ta – toiveet ki­tey­ty­vän veden laadun pa­ran­ta­mi­seen

13.05.2021 09:00
Tilaajille