Mainos: Talvitarjouksena Siikajokilaakso Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Siikajoen Yrittäjät
Tullaan tutummiksi Siikajokilaakson yhteistyökumppaneiden kanssa – vielä ehtii ilmoittautua jokivarren yrittäjien kohtaamiseen

Tullaan tu­tum­mik­si Sii­ka­jo­ki­laak­son yh­teis­työ­kump­pa­nei­den kanssa – vielä ehtii il­moit­tau­tua jo­ki­var­ren yrit­tä­jien koh­taa­mi­seen

05.10.2023 08:22
Tunnustusta yrittäjäristien muodossa

Tun­nus­tus­ta yrit­tä­jä­ris­tien muo­dos­sa

22.11.2022 09:00
Tilaajille
Katso video ja kuvagalleria: Juhlapuheissa korostui perheen ja työntekijöiden merkitys – Kirsi Kiviojan mukaan Siikajoen vuoden yrittäjänä palkittuun yritykseen jonotetaan töihin

Katso video ja ku­va­gal­le­ria: Juh­la­pu­heis­sa ko­ros­tui perheen ja työn­te­ki­jöi­den mer­ki­tys – Kirsi Ki­vi­ojan mukaan Sii­ka­joen vuoden yrit­tä­jä­nä pal­kit­tuun yri­tyk­seen jo­no­te­taan töihin

20.11.2022 14:00
Tilaajille
Raahen seutukunnan yrittäjäjuhlan juhlapuheessa ajatuksia yrittäjyydestä valotti yli 30 vuotta yrittäjänä toiminut Naturcomin Timo Mäkinen

Raahen seu­tu­kun­nan yrit­tä­jä­juh­lan juh­la­pu­hees­sa aja­tuk­sia yrit­tä­jyy­des­tä valotti yli 30 vuotta yrit­tä­jä­nä toi­mi­nut Na­tur­co­min Timo Mäkinen

20.11.2022 11:59
Tilaajille
Siikajoen vuoden yrittäjiä 2022 ovat Parttimaan veljekset – Arttim Oy on kasvanut yhden miehen yrityksestä suureksi työllistäjäksi

Sii­ka­joen vuoden yrit­tä­jiä 2022 ovat Part­ti­maan vel­jek­set – Arttim Oy on kas­va­nut yhden miehen yri­tyk­ses­tä suu­rek­si työl­lis­tä­jäk­si

19.11.2022 22:00
Tilaajille
Yrittäjien äänitorvi toiminut 40 vuotta – Siikajoen Yrittäjät juhlii komeasti

Yrit­tä­jien ää­ni­tor­vi toi­mi­nut 40 vuotta – Sii­ka­joen Yrit­tä­jät juhlii ko­meas­ti

18.11.2022 13:16
Tilaajille
Raahen seutukunnan yrittäjillä koronatauon jälkeen isot juhlat – vielä ehtii ilmoittautua

Raahen seu­tu­kun­nan yrit­tä­jil­lä ko­ro­na­tauon jälkeen isot juhlat – vielä ehtii il­moit­tau­tua

02.11.2022 09:00
Tilaajille
Aamuporinoilla suunniteltiin vapaamuotoisesti yhteistyötä – yrittäjyyskasvatus osaksi Siikajoen koulujen opetussuunnitelmaa

Aa­mu­po­ri­noil­la suun­ni­tel­tiin va­paa­muo­toi­ses­ti yh­teis­työ­tä – yrit­tä­jyys­kas­va­tus osaksi Sii­ka­joen kou­lu­jen ope­tus­suun­ni­tel­maa

13.06.2022 17:00
Tilaajille
Siikajoella ei ole asennevammaa – tulee vain sylkäistä kouraan ja ruveta töihin

Sii­ka­joel­la ei ole asen­ne­vam­maa – tulee vain syl­käis­tä kouraan ja ruveta töihin

03.05.2022 15:00
Tilaajille
Siikajoella sovittiin ensimmäiset askeleet yritysten ja koulujen yhteistyön tiivistämisestä – monia yrityksiä vaivaa työvoimapula

Sii­ka­joel­la so­vit­tiin en­sim­mäi­set as­ke­leet yri­tys­ten ja kou­lu­jen yh­teis­työn tii­vis­tä­mi­ses­tä – monia yri­tyk­siä vaivaa työ­voi­ma­pu­la

26.04.2022 09:00
Tilaajille
Kurkkaus yrittäjien arkeen kannattaa – Siikajoelta löytyy vaikka minkä alan osaajaa

Kurk­kaus yrit­tä­jien arkeen kan­nat­taa – Sii­ka­joel­ta löytyy vaikka minkä alan osaajaa

09.09.2021 06:00
Tilaajille
Siikajoki-villasukat, Ruukin patruuna ja pitäjäpäivien historiaa

Sii­ka­jo­ki-vil­la­su­kat, Ruukin pat­ruu­na ja pi­tä­jä­päi­vien his­to­riaa

10.07.2021 16:23
Tilaajille
Siikajoen Yrittäjät on Suomen paras – ahkera viestintä nosti sarjan ykköseksi

Sii­ka­joen Yrit­tä­jät on Suomen paras – ahkera vies­tin­tä nosti sarjan yk­kö­sek­si

29.01.2021 17:02
Tilaajille
Siikajoen Yrittäjät valtakunnallisessa finaalissa – vuoden paikallisyhdistykset julkistetaan ensi viikolla

Sii­ka­joen Yrit­tä­jät val­ta­kun­nal­li­ses­sa fi­naa­lis­sa – vuoden pai­kal­lis­yh­dis­tyk­set jul­kis­te­taan ensi vii­kol­la

18.01.2021 14:36
Tilaajille
Korvasten tarttuvaa työstä tykkäystä – yrittäminen on pariskunnalle sopiva elämäntapa

Kor­vas­ten tart­tu­vaa työstä tyk­käys­tä – yrit­tä­mi­nen on pa­ris­kun­nal­le sopiva elä­män­ta­pa

04.11.2020 15:02
Tilaajille
Raahen seutukunnan yrittäjiä palkitaan pienessä juhlassa – korona siirtää siikajokisten järjestämisvuoron ensi vuoteen

Raahen seu­tu­kun­nan yrit­tä­jiä pal­ki­taan pie­nes­sä juh­las­sa – korona siirtää sii­ka­jo­kis­ten jär­jes­tä­mis­vuo­ron ensi vuoteen

22.10.2020 09:45