Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ensihoito
Apuun ohjataan lähin ambulanssi vaikka valtatieltä
Pääkirjoitus

Apuun oh­ja­taan lähin am­bu­lans­si vaikka val­ta­tiel­tä

09.01.2024 23:00
Tilaajille
Ambulanssilla ei yöpäivystystä Ruukissa – ensivasteen varustelua parannettu koko Pohteen alueella

Am­bu­lans­sil­la ei yö­päi­vys­tys­tä Ruu­kis­sa – en­si­vas­teen va­rus­te­lua pa­ran­net­tu koko Pohteen alueel­la

09.01.2024 06:00
Tilaajille
Niukemmat resurssit jaossa
Pääkirjoitus

Niu­kem­mat re­surs­sit jaossa

12.07.2022 23:00
Tilaajille
Alueen ensihoitovalmiutta ylläpidetään kokonaisuutena – Pulkkilan perustason ambulanssi mukana kokeilussa

Alueen en­si­hoi­to­val­miut­ta yl­lä­pi­de­tään ko­ko­nai­suu­te­na – Pulk­ki­lan pe­rus­ta­son am­bu­lans­si mukana ko­kei­lus­sa

12.07.2022 06:00
Tilaajille
Ensihoidon järjestämisestä vastaa nyt sairaanhoitopiiri: Asukkaille muutos ei juurikaan näy

En­si­hoi­don jär­jes­tä­mi­ses­tä vastaa nyt sai­raan­hoi­to­pii­ri: Asuk­kail­le muutos ei juu­ri­kaan näy

07.01.2022 06:00
Tilaajille
PPSHP:n hallitus hyväksyi ensihoidon liikkeenluovutuksen sairaanhoitopiirille – ensihoito siirtyy pelastuslaitoksilta sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi

PPSHP:n hal­li­tus hy­väk­syi en­si­hoi­don liik­keen­luo­vu­tuk­sen sai­raan­hoi­to­pii­ril­le – en­si­hoi­to siirtyy pe­las­tus­lai­tok­sil­ta sai­raan­hoi­to­pii­rin omaksi tuo­tan­nok­si

02.10.2021 18:00
Tilaajille
Ensihoito pelastuslaitoksilta sairaanhoitopiirille tammikuusta 2022 alkaen – Pulkkilan uuden ensihoitotilan rakentaminen alkamassa

En­si­hoi­to pe­las­tus­lai­tok­sil­ta sai­raan­hoi­to­pii­ril­le tam­mi­kuus­ta 2022 alkaen – Pulk­ki­lan uuden en­si­hoi­to­ti­lan ra­ken­ta­mi­nen al­ka­mas­sa

12.10.2020 10:59
Tilaajille