Siikalatvan yrittäjäyhdistys
Rita koki kehittäjäpersoonansa kuihtuvan kokoon – perusti koulutus- ja hyvinvointipalveluita metsässä ja metsästä tuottavan yrityksen

Rita koki ke­hit­tä­jä­per­soo­nan­sa kuih­tu­van kokoon – perusti kou­lu­tus- ja hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­ta met­säs­sä ja met­säs­tä tuot­ta­van yri­tyk­sen

19.01.2021 13:41
Tilaajille
Pieni virus sotki ensimmäisen puheenjohtajavuoden suunnitelmat – Siikalatvan yrittäjien hallitukseen uutena  jäsenenä Rita Porkka

Pieni virus sotki en­sim­mäi­sen pu­heen­joh­ta­ja­vuo­den suun­ni­tel­mat – Sii­ka­lat­van yrit­tä­jien hal­li­tuk­seen uutena jä­se­ne­nä Rita Porkka

15.01.2021 06:32
Tilaajille
Siikalatvan vuoden yrittäjän palveluille on kysyntää ympäri maailman – Janin puoleen käännytään tekniikkapulmatilanteissa, joissa kukaan muu ei ole osannut auttaa

Sii­ka­lat­van vuoden yrit­tä­jän pal­ve­luil­le on ky­syn­tää ympäri maail­man – Janin puoleen kään­ny­tään tek­niik­ka­pul­ma­ti­lan­teis­sa, joissa kukaan muu ei ole osannut auttaa

02.12.2020 19:00
Tilaajille
Siikalatvan Yrittäjäyhdistys palkkasi työntekijän

Sii­ka­lat­van Yrit­tä­jä­yh­dis­tys palk­ka­si työn­te­ki­jän

19.10.2017 07:00