Juuri nyt: Kes­ti­lä-päi­vien tun­nel­mia

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

suomen ekolannoite oy
Ympäristölupahakemus valmistelussa – kiertotalouspuiston ensimmäisen vaiheen rakentaminen voi alkaa jo talvella

Ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­mus val­mis­te­lus­sa – kier­to­ta­lous­puis­ton en­sim­mäi­sen vaiheen ra­ken­ta­mi­nen voi alkaa jo tal­vel­la

16.06.2022 06:00 1
Tilaajille
Suomen Ekolannoite Oy suunnittelee jätevesilietteen käsittelylaitosta Pyhännälle – Pyhännän kunnanhallitus näyttää vihreää valoa hankkeelle

Suomen Eko­lan­noi­te Oy suun­nit­te­lee jä­te­ve­si­liet­teen kä­sit­te­ly­lai­tos­ta Py­hän­näl­le – Py­hän­nän kun­nan­hal­li­tus näyttää vihreää valoa hank­keel­le

25.03.2022 05:52
Tilaajille
Kompostointialue puhutti Siikajoen kunnanhallituksessa – lisäselvityksiä vaaditaan

Kom­pos­toin­ti­alue puhutti Sii­ka­joen kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa – li­sä­sel­vi­tyk­siä vaa­di­taan

27.06.2021 18:27
Tilaajille
Revonlahdelle suunnitteilla lietteiden ja biomateriaalien käsittelyalue – ympäristölupahakemus jätetty

Re­von­lah­del­le suun­nit­teil­la liet­tei­den ja bio­ma­te­riaa­lien kä­sit­te­ly­alue – ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­mus jätetty

03.06.2021 16:45
Tilaajille