Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

suomen ekolannoite oy
Lietteidenkäsittelyalueelle tulossa useita kevythalleja – tänä syksynä toimintansa aloittavalle laitokselle ajaa päivittäin kahdesta viiteen kuorma-autoa

Liet­tei­den­kä­sit­te­ly­alueel­le tulossa useita ke­vyt­hal­le­ja – tänä syksynä toi­min­tan­sa aloit­ta­val­le lai­tok­sel­le ajaa päi­vit­täin kah­des­ta viiteen kuor­ma-au­toa

17.08.2022 09:13
Tilaajille
Pyhännälle haetaan ympäristölupaa lietepohjaisen biomateriaalin vastaanotto-, käsittely-, jakelu- ja varastointipisteelle – lausuntoja voi antaa 26. elokuuta saakka

Py­hän­näl­le haetaan ym­pä­ris­tö­lu­paa lie­te­poh­jai­sen bio­ma­te­riaa­lin vas­taa­not­to-, kä­sit­te­ly-, jakelu- ja va­ras­toin­ti­pis­teel­le – lau­sun­to­ja voi antaa 26. elo­kuu­ta saakka

09.07.2022 06:00
Tilaajille
Ympäristölupahakemus valmistelussa – kiertotalouspuiston ensimmäisen vaiheen rakentaminen voi alkaa jo talvella

Ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­mus val­mis­te­lus­sa – kier­to­ta­lous­puis­ton en­sim­mäi­sen vaiheen ra­ken­ta­mi­nen voi alkaa jo tal­vel­la

16.06.2022 06:00 1
Tilaajille
Suomen Ekolannoite Oy suunnittelee jätevesilietteen käsittelylaitosta Pyhännälle – Pyhännän kunnanhallitus näyttää vihreää valoa hankkeelle

Suomen Eko­lan­noi­te Oy suun­nit­te­lee jä­te­ve­si­liet­teen kä­sit­te­ly­lai­tos­ta Py­hän­näl­le – Py­hän­nän kun­nan­hal­li­tus näyttää vihreää valoa hank­keel­le

25.03.2022 05:52
Tilaajille
Kompostointialue puhutti Siikajoen kunnanhallituksessa – lisäselvityksiä vaaditaan

Kom­pos­toin­ti­alue puhutti Sii­ka­joen kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa – li­sä­sel­vi­tyk­siä vaa­di­taan

27.06.2021 18:27
Tilaajille
Revonlahdelle suunnitteilla lietteiden ja biomateriaalien käsittelyalue – ympäristölupahakemus jätetty

Re­von­lah­del­le suun­nit­teil­la liet­tei­den ja bio­ma­te­riaa­lien kä­sit­te­ly­alue – ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­mus jätetty

03.06.2021 16:45
Tilaajille