6. jou­lu­kuu­ta Sii­ka­jo­ki­laak­so il­mes­tyi nä­köis­leh­te­nä – linkki uu­sim­paan lehteen löytyy myös täältä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kiertotalous
Leskeläntien kiertotalouspuistosuunnitelma supistui

Les­ke­län­tien kier­to­ta­lous­puis­to­suun­ni­tel­ma su­pis­tui

07.08.2023 06:00
Tilaajille
Jäterallin halutaan loppuvan – yrityksillä on kiinnostus käyttää paikallisia palveluita. Kiertotalousasioissa painaa toimijan luotettavuus

Jä­te­ral­lin ha­lu­taan lop­pu­van – yri­tyk­sil­lä on kiin­nos­tus käyttää pai­kal­li­sia pal­ve­lui­ta. Kier­to­ta­lous­asiois­sa painaa toi­mi­jan luo­tet­ta­vuus

04.02.2023 06:00
Tilaajille
Lietteidenkäsittelyalueelle tulossa useita kevythalleja – tänä syksynä toimintansa aloittavalle laitokselle ajaa päivittäin kahdesta viiteen kuorma-autoa

Liet­tei­den­kä­sit­te­ly­alueel­le tulossa useita ke­vyt­hal­le­ja – tänä syksynä toi­min­tan­sa aloit­ta­val­le lai­tok­sel­le ajaa päi­vit­täin kah­des­ta viiteen kuor­ma-au­toa

17.08.2022 09:13
Tilaajille
Ympäristölupahakemus valmistelussa – kiertotalouspuiston ensimmäisen vaiheen rakentaminen voi alkaa jo talvella

Ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­mus val­mis­te­lus­sa – kier­to­ta­lous­puis­ton en­sim­mäi­sen vaiheen ra­ken­ta­mi­nen voi alkaa jo tal­vel­la

16.06.2022 06:00 1
Tilaajille
Pyhännälle tulee kiertotalouspuisto ja ehkä jatkossa muutakin kylkeen: "Omavaraisuuteen ja toimintavarmuuteen liittyvät hankkeet tulevat saamaan rahoitusta"

Py­hän­näl­le tulee kier­to­ta­lous­puis­to ja ehkä jat­kos­sa muu­ta­kin kyl­keen: "O­ma­va­rai­suu­teen ja toi­min­ta­var­muu­teen liit­ty­vät hank­keet tulevat saamaan ra­hoi­tus­ta"

26.04.2022 13:11 1
Tilaajille
Suomen Ekolannoite Oy suunnittelee jätevesilietteen käsittelylaitosta Pyhännälle – Pyhännän kunnanhallitus näyttää vihreää valoa hankkeelle

Suomen Eko­lan­noi­te Oy suun­nit­te­lee jä­te­ve­si­liet­teen kä­sit­te­ly­lai­tos­ta Py­hän­näl­le – Py­hän­nän kun­nan­hal­li­tus näyttää vihreää valoa hank­keel­le

25.03.2022 05:52
Tilaajille
Yritystoiminnassa syntyvistä jätteistä uusia yritysideoita – syynissä muun muassa maatalousmuovit

Yri­tys­toi­min­nas­sa syn­ty­vis­tä jät­teis­tä uusia yri­tys­ideoi­ta – syy­nis­sä muun muassa maa­ta­lous­muo­vit

21.01.2022 12:00
Tilaajille