6. jou­lu­kuu­ta Sii­ka­jo­ki­laak­so il­mes­tyi nä­köis­leh­te­nä – linkki uu­sim­paan lehteen löytyy myös täältä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Susitilanne
Seppänen jätti susikannanoton maa- ja metsätalousministerille

Sep­pä­nen jätti su­si­kan­nan­oton maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ril­le

18.10.2023 09:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hirvijahti jäi paikoin vaisuksi, koska metsästäjät pelkäävät päästää koiransa suden suuhun – "Isäntä on vaihtunut metsässä"

Poh­jois-Poh­jan­maan hir­vi­jah­ti jäi paikoin vai­suk­si, koska met­säs­tä­jät pel­kää­vät päästää koi­ran­sa suden suuhun – "Isäntä on vaih­tu­nut met­säs­sä"

24.01.2023 15:00
Tilaajille
Leevi-kissa palasi kotiin – Eija Konola kirjoitti susien kotiportaille tulosta ja kissan puolesta kokemistaan kauhunhetkistä presidentille

Lee­vi-kis­sa palasi kotiin – Eija Konola kir­joit­ti susien ko­ti­por­tail­le tulosta ja kissan puo­les­ta ko­ke­mis­taan kau­hun­het­kis­tä pre­si­den­til­le

25.11.2021 17:34
Tilaajille
Susi juoksi Jylhänrannantiellä nuorukaisen vierestä – näköhavainto tehtiin myös Kokkosen hiehonavetan pihassa

Susi juoksi Jyl­hän­ran­nan­tiel­lä nuo­ru­kai­sen vie­res­tä – nä­kö­ha­vain­to tehtiin myös Kok­ko­sen hie­ho­na­ve­tan pihassa

25.11.2021 16:15
Tilaajille
Rantsilassa kävi kolme sutta pihassa – sudet kävivät omakotitalon portailla asti. Leevi-kissan toivotaan olevan vain susia paossa

Rant­si­las­sa kävi kolme sutta pihassa – sudet kävivät oma­ko­ti­ta­lon por­tail­la asti. Lee­vi-kis­san toi­vo­taan olevan vain susia paossa

24.11.2021 13:07
Tilaajille
Kokkosen tilalla kävi kansanedustajavieras – susiasiaan liittyy perustuslaillisia huomioita

Kok­ko­sen tilalla kävi kan­san­edus­ta­ja­vie­ras – su­si­asiaan liittyy pe­rus­tus­lail­li­sia huo­mioi­ta

16.11.2021 10:30
Tilaajille
Kansanedustaja piipahti Kokkosen tilalla

Kan­san­edus­ta­ja pii­pah­ti Kok­ko­sen tilalla

16.11.2021 10:24
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kuka korvaa su­si­las­kun?

04.11.2021 04:00
Tilaajille
Oikeuskanslerille lähti Siikalatvalta painavaa postia – susitilanteen helpottamiseen kaivataan pikaista apua

Oi­keus­kans­le­ril­le lähti Sii­ka­lat­val­ta pai­na­vaa postia – su­si­ti­lan­teen hel­pot­ta­mi­seen kai­va­taan pi­kais­ta apua

30.10.2021 14:00
Tilaajille
Saatesanoja oikeuskanslerille lähetetylle susikirjelmälle

Saa­te­sa­no­ja oi­keus­kans­le­ril­le lä­he­te­tyl­le su­si­kir­jel­mäl­le

30.10.2021 10:31
Tilaajille
Siikalatvan susifoorumissa yhteinen huoli vuosi vuodelta pahenevasta susitilanteesta – ministeriön tavoite on mahdollistaa kannanhoidollinen metsästys

Sii­ka­lat­van su­si­foo­ru­mis­sa yh­tei­nen huoli vuosi vuo­del­ta pa­he­ne­vas­ta su­si­ti­lan­tees­ta – mi­nis­te­riön tavoite on mah­dol­lis­taa kan­nan­hoi­dol­li­nen met­säs­tys

13.10.2021 09:59
Tilaajille
Susifoorumi maanantai-iltana Rantsilassa

Su­si­foo­ru­mi maa­nan­tai-il­ta­na Rant­si­las­sa

08.10.2021 15:00
Tilaajille
Susikellot koululaisten turvaksi – kyyti myös odottelee Jylhänrannantiellä ja Keräläntiellä

Su­si­kel­lot kou­lu­lais­ten tur­vak­si – kyyti myös odot­te­lee Jyl­hän­ran­nan­tiel­lä ja Ke­rä­län­tiel­lä

06.09.2021 16:16
Tilaajille
Siikalatvan kunta teki kannanoton susitilanteesta – tarve poikkeusluvan hakemiseen keskusteluillan aiheena

Sii­ka­lat­van kunta teki kan­nan­oton su­si­ti­lan­tees­ta – tarve poik­keus­lu­van ha­ke­mi­seen kes­kus­te­lu­il­lan aiheena

30.01.2021 08:42
Tilaajille