Tavastkenkä
Hirvipeijaisia ei vietetty, mutta lihaa myytiin perinteiseen tapaan – hirvenlihan makuun pääsystä jonotettiin

Hir­vi­pei­jai­sia ei vie­tet­ty, mutta lihaa myytiin pe­rin­tei­seen tapaan – hir­ven­li­han makuun pää­sys­tä jo­no­tet­tiin

05.11.2020 07:44 0
Tilaajille
Tavastkengällä myytiin hirvenlihaa

Ta­vast­ken­gäl­lä myytiin hir­ven­li­haa

05.11.2020 07:38 0
Tavastkengältä hiekkaa ja sepeliä jo 75:n tuulivoimalan perustuksiin – jokaisesta maa-aineskuutiosta kilahtaa kunnan kassaan 0,0026 senttiä valvontamaksua ja lisäksi verotuloja

Ta­vast­ken­gäl­tä hiekkaa ja sepeliä jo 75:n tuu­li­voi­ma­lan pe­rus­tuk­siin – jo­kai­ses­ta maa-ai­nes­kuu­tios­ta ki­lah­taa kunnan kassaan 0,0026 senttiä val­von­ta­mak­sua ja lisäksi ve­ro­tu­lo­ja

19.10.2020 07:08 0
Tilaajille
Tavastkengälle kolmas kyläkirja – ensimmäisestä kulunut vain viisi vuotta

Ta­vast­ken­gäl­le kolmas ky­lä­kir­ja – en­sim­mäi­ses­tä kulunut vain viisi vuotta

18.06.2017 13:00 0