Tuomiojan Nuorisoseura
Nuorisoseuran talotyömaa kurkottaa harjakaisia kohti – Tuomiojalla silti tarvitaan talkookestävyyttä

Nuo­ri­so­seuran ta­lo­työ­maa kur­kot­taa har­ja­kai­sia kohti – Tuo­mi­ojal­la silti tar­vi­taan tal­koo­kes­tä­vyyt­tä

27.09.2021 06:00
Tilaajille
Pienellä kylällä alkoi seurantalon rakentaminen – hanke kenties Suomen ainoa laatuaan

Pie­nel­lä kylällä alkoi seu­ran­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen – hanke kenties Suomen ainoa laa­tuaan

01.08.2021 07:00
Tilaajille
Tuomiojalle tehdään talo moneen tarpeeseen –  tarjotaan koko seutukunnan käyttöön

Tuo­mi­ojal­le tehdään talo moneen tar­pee­seen – tar­jo­taan koko seu­tu­kun­nan käyt­töön

18.03.2021 07:00
Tilaajille