Juuri nyt: Kes­ti­lä-päi­vien tun­nel­mia

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Arinan hal­li­tus päätti: Si­sä­il­ma­on­gel­mien vuoksi sul­jet­tua Tem­mek­sen Salea ei re­mon­toi­da, eikä uutta ra­ken­ne­ta

Arinan mukaan kunnan ostovoima ei mahdollista toistaiseksi kannattavaa investointia.

Temmeksen Sale suljettiin nopealla aikataululla lokakuussa sisäilmaongelmien vuoksi.
Temmeksen Sale suljettiin nopealla aikataululla lokakuussa sisäilmaongelmien vuoksi.
Kuva: Arkisto

Arinan hallitus on päättänyt, ettei se toistaiseksi rakenna Temmekselle uutta liiketilaa eikä remontoi sisäilmaongelmien vuoksi suljettua vanhaa tilaa.

Temmeksen Sale suljettiin nopealla aikataululla tämän vuoden lokakuussa sillä kiinteistö oli huonokuntoinen ja sitä vaivasi sisäilmaongelmat.

Lue lisää: Tem­mek­sen Sale sul­je­taan si­sä­il­ma­on­gel­mien vuoksi – pää­tös­tä re­mon­tis­ta tai uu­dis­ra­ken­nuk­ses­ta ei ole tehty: "Jos emme saa kaup­paa, se on kylän kuo­le­ma"

Esteenä ovat Arinan mukaan ennusteet, joiden mukaan asukasmäärän ja ostovoiman kehitys eivät mahdollista kannattavaa investointia.

Osuuskauppa Arina ei vastuullisuuden ja tasapuolisuuden näkökulmista voi lähtökohtaisesti investoida mihinkään kuntaan tai sen osaan ilman edellytyksiä kannattavuudelle, Arinan tiedotteessa kerrotaan.

– Arina toimii valtakunnallisilla vähittäiskaupan ketjukonsepteilla, joista pieninkään eli Sale ei laskelmien mukaan mahdollista Temmeksellä yksittäisenä investointina kannattavuutta koko elinaikanaan, kommentoi Arinan toimialajohtaja Mikko Polso.

Polso kertoo, että mikäli kunta päätyy toteuttamaan innovatiivisen ja vetovoimaisen palvelukokonaisuuden Temmekselle, se voi olla valmis tutkimaan, voisiko päivittäistavakaupan palvelut sijoittaa osaksi sitä. Asiasta käytiin Arinan mukaan avointa keskustelua kyläläisten kanssa syksyllä.

Lue lisää: Uusi kauppa Tem­mek­sel­le osana mo­ni­toi­mi­han­ket­ta? Ky­lä­il­las­sa nousi ajatus kunnan ke­hi­tys­yh­tiön roo­lis­ta ti­la­ko­ko­nai­suu­den to­teut­ta­ja­na – "Voi­sim­me tehdä no­peas­ti tar­jouk­sen vuok­ras­ta", totesi Arinan tuleva toi­mi­tus­joh­ta­ja