Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Arina
Lappu tuli Ruukin Salen postipalvelun asiakastiskille – Arina keskittyy ruuan myyntiin

Lappu tuli Ruukin Salen pos­ti­pal­ve­lun asia­kas­tis­kil­le – Arina kes­kit­tyy ruuan myyn­tiin

10.03.2023 18:00 2
Tilaajille
Posti lähtee Ruukin Salesta – uusi palvelupiste tulee Paavolan K-kyläkauppaan

Posti lähtee Ruukin Salesta – uusi pal­ve­lu­pis­te tulee Paa­vo­lan K-ky­lä­kaup­paan

02.03.2023 13:17
Tilaajille
Arina kasvatti myyntiään alkuvuoden aikana – työvoimapula vaivaa osuuskauppaa suuresta työntekijämäärästä huolimatta

Arina kas­vat­ti myyn­tiään al­ku­vuo­den aikana – työ­voi­ma­pu­la vaivaa osuus­kaup­paa suu­res­ta työn­te­ki­jä­mää­räs­tä huo­li­mat­ta

24.08.2022 12:00
Arinan perustelut eivät lämmittäneet Siikajoenkylällä – Kyläläiset eivät halua luopua kaupastaan

Arinan pe­rus­te­lut eivät läm­mit­tä­neet Sii­ka­joen­ky­läl­lä – Ky­lä­läi­set eivät halua luopua kau­pas­taan

15.04.2022 08:00 2
Tilaajille
Osuuskauppa Arina avaa uusia sähköautojen ABC-latausasemia eri puolille Pohjois-Suomea – uusia asemia muun muassa Pulkkilaan ja Pyhännälle

Osuus­kaup­pa Arina avaa uusia säh­kö­au­to­jen ABC-la­taus­ase­mia eri puo­lil­le Poh­jois-Suo­mea – uusia asemia muun muassa Pulk­ki­laan ja Py­hän­näl­le

14.04.2022 12:00
Tilaajille
Siikajoenkylän Salen lopettaminen kuumentaa tunteita – Arinan päätös herätti huolen myös Piippolassa

Sii­ka­joen­ky­län Salen lo­pet­ta­mi­nen kuu­men­taa tun­tei­ta – Arinan päätös herätti huolen myös Piip­po­las­sa

29.03.2022 14:30 2
Tilaajille
Arinan hallitus päätti: Sisäilmaongelmien vuoksi suljettua Temmeksen Salea ei remontoida, eikä uutta rakenneta

Arinan hal­li­tus päätti: Si­sä­il­ma­on­gel­mien vuoksi sul­jet­tua Tem­mek­sen Salea ei re­mon­toi­da, eikä uutta ra­ken­ne­ta

23.12.2021 09:00
Arinan edustajisto teki päätöksiä syyskokouksessaan – katso, ketkä nimettiin hallintoneuvostoon

Arinan edus­ta­jis­to teki pää­tök­siä syys­ko­kouk­ses­saan – katso, ketkä ni­met­tiin hal­lin­to­neu­vos­toon

10.12.2021 15:00
Tilaajille
Päivittäistavarakaupassa eletään sesongista sesonkiin, ja nyt vuorossa on vappu – kassahihnalle kasataan vappuna perinteisiä herkkuja

Päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pas­sa eletään se­son­gis­ta se­son­kiin, ja nyt vuo­ros­sa on vappu – kas­sa­hih­nal­le ka­sa­taan vappuna pe­rin­tei­siä herk­ku­ja

30.04.2021 06:00
Tilaajille
Pyhännän vanha Sale on pian kadonnut katukuvasta – tontille kaavaillaan uutta rakennusta

Py­hän­nän vanha Sale on pian ka­don­nut ka­tu­ku­vas­ta – ton­til­le kaa­vail­laan uutta ra­ken­nus­ta

21.04.2021 19:08
Tilaajille