Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Temmes
Temmesläinen Janne Honka ajaa rekkaa uutuusrealityssä – "Moni juo maitoa, mutta harva tietää, millainen on maidon tie ruokapöytään"

Tem­mes­läi­nen Janne Honka ajaa rekkaa uu­tuus­rea­li­tys­sä – "Moni juo maitoa, mutta harva tietää, mil­lai­nen on maidon tie ruo­ka­pöy­tään"

08.11.2023 18:00
Alangon Pasi osti Rantalakeuden jutun perusteella savustushakelaitteiston Hailuodosta – nyt rantsilalaislähtöinen yrittäjä jatkaa perinteistä tuotantoa Temmeksellä

Alangon Pasi osti Ran­ta­la­keu­den jutun pe­rus­teel­la sa­vus­tus­ha­ke­lait­teis­ton Hai­luo­dos­ta – ­nyt rant­si­la­lais­läh­töi­nen yrit­tä­jä jatkaa pe­rin­teis­tä tuo­tan­toa Tem­mek­sel­lä

05.08.2023 15:00
Tilaajille
Similän Annan ja Heikin jälkeläiset kokoontuvat Rantsilassa – sukututkimus innosti tapaamiseen

Similän Annan ja Heikin jäl­ke­läi­set ko­koon­tu­vat Rant­si­las­sa – su­ku­tut­ki­mus innosti ta­paa­mi­seen

25.07.2023 18:00
Tilaajille
Postinumeromuutos toi satasien lisälaskun

Pos­ti­nu­me­ro­muu­tos toi sa­ta­sien li­sä­las­kun

19.07.2023 06:00 1
Tilaajille
Temmeksellä ABC:n kylmäasemalla lappu luukulle – tankkauspiste ollut monelle ranttiselle lähin asema

Tem­mek­sel­lä ABC:n kyl­mä­ase­mal­la lappu luu­kul­le – ­tank­kaus­pis­te ollut monelle rant­ti­sel­le lähin asema

03.07.2023 11:09 4
Tilaajille
Kärsämänkyläläinen Johan Similä oli ritari ja marsalkan arkunkantaja

Kär­sä­män­ky­lä­läi­nen Johan Similä oli ritari ja mar­sal­kan ar­kun­kan­ta­ja

27.04.2023 18:00
Tilaajille
Tunteikas viimeinen työpäivä – “Kiitos ihanille asiakkaille, joita olen saanut Siikalatvalla hoitaa!”

Tun­tei­kas vii­mei­nen työ­päi­vä – “Kiitos iha­nil­le asiak­kail­le, joita olen saanut Sii­ka­lat­val­la hoi­taa!”

18.04.2023 18:00
Tilaajille
Kärsämänkylän seurantalolta ei tunnelma parane – pieni tanssilattia, hyvä musiikki ja maukkaat munkit keräävät vuosi toisensa jälkeen tanssijoita ympäri maakuntaa

Kär­sä­män­ky­län seu­ran­ta­lol­ta ei tun­nel­ma parane – pieni tans­si­lat­tia, hyvä mu­siik­ki ja mauk­kaat munkit ke­rää­vät vuosi toi­sen­sa jälkeen tans­si­joi­ta ympäri maa­kun­taa

05.08.2022 09:00
Tilaajille
Temmekseltä loppui kyläkauppa – Kyläläiset ovat selvitelleet mahdollisia toimijoita ja tonttikin olisi jo valmiina, kunhan kunta vain ostaisi ja kaavoittaisi sen

Tem­mek­sel­tä loppui ky­lä­kaup­pa – Ky­lä­läi­set ovat sel­vi­tel­leet mah­dol­li­sia toi­mi­joi­ta ja tont­ti­kin olisi jo val­mii­na, kunhan kunta vain ostaisi ja kaa­voit­tai­si sen

22.06.2022 18:00
Tilaajille
Lakeuden alueella oli ennen noin 300 tuulimyllyä, mutta jäljellä on enää 11 – Temmeksen ainoan tuulimyllyn varpaiden ja jalustan restaurointityö valmistuu tällä viikolla

La­keu­den alueel­la oli ennen noin 300 tuu­li­myl­lyä, mutta jäl­jel­lä on enää 11 – Tem­mek­sen ainoan tuu­li­myl­lyn var­pai­den ja ja­lus­tan res­tau­roin­ti­työ val­mis­tuu tällä vii­kol­la

27.12.2021 18:00
Tilaajille
Arinan hallitus päätti: Sisäilmaongelmien vuoksi suljettua Temmeksen Salea ei remontoida, eikä uutta rakenneta

Arinan hal­li­tus päätti: Si­sä­il­ma­on­gel­mien vuoksi sul­jet­tua Tem­mek­sen Salea ei re­mon­toi­da, eikä uutta ra­ken­ne­ta

23.12.2021 09:00
Kohtalot mietinnässä Sale-myymälöiden osalta – Piippolassa ja Siikajoenkylällä odotellaan edelleen päätöksiä

Koh­ta­lot mie­tin­näs­sä Sa­le-myy­mä­löi­den osalta – Piip­po­las­sa ja Sii­ka­joen­ky­läl­lä odo­tel­laan edel­leen pää­tök­siä

21.10.2021 15:02
Tilaajille
Temmeksen Sale suljetaan sisäilmaongelmien vuoksi  – päätöstä remontista tai uudisrakentamisesta ei ole tehty. Huonokuntoisten Sale-kauppojen jatkoa mietitään myös Piippolassa ja Siikajoenkylällä

Tem­mek­sen Sale sul­je­taan si­sä­il­ma­on­gel­mien vuoksi – pää­tös­tä re­mon­tis­ta tai uu­dis­ra­ken­ta­mi­ses­ta ei ole tehty. Huo­no­kun­tois­ten Sa­le-kaup­po­jen jatkoa mie­ti­tään myös Piip­po­las­sa ja Sii­ka­joen­ky­läl­lä

15.10.2021 14:12 4
Tilaajille
Kuolonkolari Temmeksen ja Rantsilan välillä – onnettomuus jonoutti Nelostien liikennettä muutaman tunnin

Kuo­lon­ko­la­ri Tem­mek­sen ja Rant­si­lan välillä – on­net­to­muus jo­nout­ti Ne­los­tien lii­ken­net­tä muu­ta­man tunnin

06.07.2021 04:50
Tilaajille
Nelostielle suunnitellaan isoja muutoksia Pulkkilan Rantsilan välille – kulku jokaiselle kiinteistölle turvataan

Ne­los­tiel­le suun­ni­tel­laan isoja muu­tok­sia Pulk­ki­lan Rant­si­lan välille – kulku jo­kai­sel­le kiin­teis­töl­le tur­va­taan

10.04.2021 12:05
Tilaajille