Pyhännällä juhlittiin: Py­hän­nän ikioma kiek­ko­hel­mi olisi suih­ku­läh­teen­sä an­sain­nut

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­li­suu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Tilaajille

Asia­kir­jo­jen jul­ki­suut­ta kä­si­tel­tiin Sii­ka­lat­van kun­nas­sa – kai­kil­la on oikeus saada tietoa kunnan jul­ki­sis­ta asia­kir­jois­ta

Siikalatva

Siikalatvan kunnanhallitus on käsitellyt kunnan asiakirjojen julkisuutta. Jokaisella on oikeus saada tieto kunnan julkisista asiakirjatiedoista. Pyytäjän ei tarvitse perustella pyyntöään eikä selvittää henkilöllisyyttään, mutta pyynnön kohteena olevan asiakirjatiedon sisältö on yksilöitävä riittävästi. Yleensä tieto annetaan asiakkaan pyytämällä tavalla.

Kopioista peritään kunnanhallituksen päätöksen mukainen maksu. Sähköisesti luovutetusta tiedosta ei peritä maksua.