Juuri nyt: Kes­ti­lä-päi­vien tun­nel­mia

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Tilaajille

Huoli Sii­ka­lat­van kunnan hen­ki­lös­tön jak­sa­mi­ses­ta

Siikalatvan kunnan henkilöstökertomuksesta nousivat esiin muun muassa korkea sairauslomaprosentti ja pitkien sairauslomien osuus.

Siikalatva

Siikalatvan kunnanvaltuustolle vuoden 2021 henkilöstökertomusta esitellessään hallintojohtaja Jouni Tiirola totesi, ettei viime vuoden lukuja voidaan suoraan verrata edelliseen kertomukseen, koska edellinen kertomus on vuodelta 2019. Vuoden 2020 lukuja oli käytössä vain osittain, joten kertomus oli tehty soveltuvin osin lukuja vertaillen.

– Yhden tärkeän huomion teen kertomuksesta. Toivon tarkastuslautakunta jatkossa huomioi toiminnassaan kunnan tärkeimmän voimavaran eli henkilöstön jaksamisen. Siikalatvan kunnan sairauspoissaoloprosentti oli viime vuonna 22,8, joka on korkea.