Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Tilaajille

Kajaven suur­jän­ni­te­verk­koon tulleen vian vai­ku­tuk­set ulot­tu­vat Py­hän­nän lisäksi Kes­ti­län alueel­le – lai­te­vau­riois­ta pyy­de­tään il­moit­ta­maan säh­köi­ses­ti asia­kas­pal­ve­lun ruuh­kau­tu­mi­sen vuoksi

Pyhäntä ja Siikalatva

Siikajokilaakso uutisoi keskiviikkona Pyhännällä ilmi tulleesta suurjänniteverkon viasta. Vika-alue on ulottunut myös Siikalatvan puolelle Kestilään.

Kajaven suurjänniteverkossa ilmeni vika keskiviikkona noin kello 13. Vika kesti neljä minuuttia ja se on vaikuttanut Pyhännällä ja Kestilän alueella.