Teknologia
Jännitepiikistä laajat vahingot Pyhännällä ja Siikalatvalla

Jän­ni­te­pii­kis­tä laajat va­hin­got Py­hän­näl­lä ja Sii­ka­lat­val­la

13.01.2022 15:24
Tilaajille
Kajaven suurjänniteverkkoon tulleen vian vaikutukset ulottuvat Pyhännän lisäksi Kestilän alueelle – laitevaurioista pyydetään ilmoittamaan sähköisesti asiakaspalvelun ruuhkautumisen vuoksi

Kajaven suur­jän­ni­te­verk­koon tulleen vian vai­ku­tuk­set ulot­tu­vat Py­hän­nän lisäksi Kes­ti­län alueel­le – lai­te­vau­riois­ta pyy­de­tään il­moit­ta­maan säh­köi­ses­ti asia­kas­pal­ve­lun ruuh­kau­tu­mi­sen vuoksi

13.01.2022 05:32
Tilaajille
Taas tulee valtuutetuille uutta vastuuta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Taas tulee val­tuu­te­tuil­le uutta vas­tuu­ta

23.12.2021 05:00
Tilaajille
Siikaverkon Pyhännän laajennuksen ensimmäiset kuituyhteydet otettu käyttöön – maanrakennustyöt jatkuvat keväällä

Sii­ka­ver­kon Py­hän­nän laa­jen­nuk­sen en­sim­mäi­set kui­tu­yh­tey­det otettu käyt­töön – maan­ra­ken­nus­työt jat­ku­vat ke­vääl­lä

18.12.2021 09:00
Tilaajille
Sari Mannermaalta Pyhännän kunnasta eilen aamupäivällä tullut viesti sisältää haittaohjelman – toimi jutussa olevien ohjeiden mukaan

Sari Man­ner­maal­ta Py­hän­nän kun­nas­ta eilen aa­mu­päi­väl­lä tullut viesti si­säl­tää hait­ta­oh­jel­man – toimi jutussa olevien oh­jei­den mukaan

01.12.2021 15:06
Tilaajille
Digilaastarista on kehittymässä väsymätön elintoimintojen seuraaja

Di­gi­laas­ta­ris­ta on ke­hit­ty­mäs­sä vä­sy­mä­tön elin­toi­min­to­jen seu­raa­ja

18.11.2021 09:00
Tilaajille
Huijausviestejä liikkeellä nyt myös Suomi.fi-viestien nimissä – älä klikkaa viestissä olevaa linkkiä

Hui­jaus­vies­te­jä liik­keel­lä nyt myös Suo­mi.fi-vies­tien nimissä – älä klikkaa vies­tis­sä olevaa linkkiä

27.10.2021 17:10
Kela varoittaa: Rikolliset urkkivat pankkitunnuksia Omakannan nimissä lähetetyillä sähköposteilla – älä klikkaa viestissä olevaa linkkiä

Kela va­roit­taa: Ri­kol­li­set urk­ki­vat pank­ki­tun­nuk­sia Oma­kan­nan nimissä lä­he­te­tyil­lä säh­kö­pos­teil­la – älä klikkaa vies­tis­sä olevaa linkkiä

26.10.2021 16:53
Elisan 5G-verkko laajenee Pohjois-Pohjanmaalla  – Siikajoella ja Siikalatvalla palvelu toimii tässä vaiheessa keskustojen alueella

Elisan 5G-verk­ko laa­je­nee Poh­jois-Poh­jan­maal­la  – Sii­ka­joel­la ja Sii­ka­lat­val­la palvelu toimii tässä vai­hees­sa kes­kus­to­jen alueel­la

18.10.2021 09:00
Tilaajille
Kunnolliset ajovalot parantavat liikenneturvallisuutta – pimeys on syytä huomioida myös ajonopeudessa

Kun­nol­li­set ajo­va­lot pa­ran­ta­vat lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta – pimeys on syytä huo­mioi­da myös ajo­no­peu­des­sa

17.10.2021 06:00
Tilaajille
Siikaverkko rakentaa valokuituverkkoa Pyhännällä ja Kajaanissa sekä valmistelee uusia hankealueita – Pyhännällä kytketään ensimmäisiä asiakkaita verkkoon vuoden vaihteessa

Sii­ka­verk­ko ra­ken­taa va­lo­kui­tu­verk­koa Py­hän­näl­lä ja Ka­jaa­nis­sa sekä val­mis­te­lee uusia han­ke­aluei­ta – Py­hän­näl­lä kyt­ke­tään en­sim­mäi­siä asiak­kai­ta verk­koon vuoden vaih­tees­sa

08.10.2021 09:00
Tilaajille
Ruukin asemarakennus puretaan.

Ruukin ase­ma­ra­ken­nus pu­re­taan.

04.10.2021 16:27
Tilaajille
Seututoimijat ovat Siikalatvan kehittämiskeskuksen sykkivä sydän

Seu­tu­toi­mi­jat ovat Sii­ka­lat­van ke­hit­tä­mis­kes­kuk­sen sykkivä sydän

28.09.2021 16:00
Tilaajille
Parinkymmenen tuulivoimalan rakentamiseksi vireille kaavoitus Pyhännällä

Pa­rin­kym­me­nen tuu­li­voi­ma­lan ra­ken­ta­mi­sek­si vi­reil­le kaa­voi­tus Py­hän­näl­lä

25.09.2021 16:04
Tilaajille
Isot voimat irti tuulesta – Tämä on tietona tulevasta Leuvannevan tuulivoimapuistosta Rantsilassa

Isot voimat irti tuu­les­ta – Tämä on tietona tu­le­vas­ta Leu­van­ne­van tuu­li­voi­ma­puis­tos­ta Rant­si­las­sa

22.09.2021 18:36
Tilaajille
Suomessa sähköverkoissa valmistaudutaan lisääntyvään tuulivoimaan ja mahdollisiin ylituotantotilanteisiin

Suo­mes­sa säh­kö­ver­kois­sa val­mis­tau­du­taan li­sään­ty­vään tuu­li­voi­maan ja mah­dol­li­siin yli­tuo­tan­to­ti­lan­tei­siin

13.09.2021 07:06
Tilaajille
Iina Kaikkoselle SM-kultaa heti ensimmäisenä kisakesänä Tractor Pullingissa –  “Koneissa viehättää niiden viritystaso ja kohtuullinen vapaus koneiden rakenteluun”

Iina Kaik­ko­sel­le SM-kul­taa heti en­sim­mäi­se­nä ki­sa­ke­sä­nä Tractor Pul­lin­gis­sa –  “Ko­neis­sa vie­hät­tää niiden vi­ri­tys­ta­so ja koh­tuul­li­nen vapaus ko­nei­den ra­ken­te­luun”

09.09.2021 12:22
Tilaajille
Konepäivillä parannetaan maailmaa ja testataan uutta kalustoa – nykytraktori on oppivainen

Ko­ne­päi­vil­lä pa­ran­ne­taan maail­maa ja tes­ta­taan uutta ka­lus­toa – ny­ky­trak­to­ri on op­pi­vai­nen

08.09.2021 21:03
Tilaajille
Koeajolla konepäivillä

Koe­ajol­la ko­ne­päi­vil­lä

07.09.2021 09:07
Tilaajille
Piiparinmäellä tuulivoimapuiston rakennusurakassa ollaan loppusuoralla – suurin osa voimaloista tuottaa jo sähköä kuluttajille

Pii­pa­rin­mäel­lä tuu­li­voi­ma­puis­ton ra­ken­nus­ura­kas­sa ollaan lop­pu­suo­ral­la – suurin osa voi­ma­lois­ta tuottaa jo sähköä ku­lut­ta­jil­le

06.08.2021 06:15
Tilaajille