Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Teknologia
Kuukausi
Vain viidesosa Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimaeuroista jää alueelle – Konsultti kertoo, miten miljoonat saataisiin kotiutettua

Vain vii­des­osa Poh­jois-Poh­jan­maan tuu­li­voi­ma­eu­rois­ta jää alueel­le – Kon­sult­ti kertoo, miten mil­joo­nat saa­tai­siin ko­tiu­tet­tua

30.09.2023 06:00 1
Tilaajille
OP:n palveluissa käyttökatkoja viikonlopun aikana

OP:n pal­ve­luis­sa käyt­tö­kat­ko­ja vii­kon­lo­pun aikana

22.09.2023 09:00
"On mahdollista, että Hanhikiven ydinvoima-alueelle etsitään lähivuosina vaihtoehtoista toimittajaa"

"On mah­dol­lis­ta, että Han­hi­ki­ven ydin­voi­ma-alueel­le et­si­tään lä­hi­vuo­si­na vaih­to­eh­tois­ta toi­mit­ta­jaa"

21.09.2023 12:00
Satoja kotihoidon käyntejä tehdään päivittäin etäyhteyden avulla  – hoitaja kysyy Sirkan kuulumiset etäyhteydellä aamuin ja illoin

Satoja ko­ti­hoi­don käyn­te­jä tehdään päi­vit­täin etä­yh­tey­den avulla – hoitaja kysyy Sirkan kuu­lu­mi­set etä­yh­tey­del­lä aamuin ja illoin

11.09.2023 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Siikajoen valokuitua operoi nyt Valoo – muutos on tapahtunut heinäkuun lopussa

Sii­ka­joen va­lo­kui­tua operoi nyt Valoo – muutos on ta­pah­tu­nut hei­nä­kuun lopussa

29.08.2023 09:00
Tilaajille
Siikajokilaakson taitto robottiaikaan
Pääkirjoitus

Sii­ka­jo­ki­laak­son taitto ro­bot­ti­ai­kaan

22.08.2023 23:00
Tilaajille
Painetun lehden valmistaminen tehostuu – keskiviikkona ilmestyy ensimmäinen robotin taittama Siikajokilaakso

Pai­ne­tun lehden val­mis­ta­mi­nen te­hos­tuu – kes­ki­viik­ko­na il­mes­tyy en­sim­mäi­nen robotin tait­ta­ma Sii­ka­jo­ki­laak­so

22.08.2023 06:00
Kohti monipuolisempaa osaamista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kohti mo­ni­puo­li­sem­paa osaa­mis­ta

09.08.2023 05:00
Tilaajille
Tietojen kalastelu yleistyy ja voi kohdistua keneen tahansa

Tie­to­jen ka­las­te­lu yleis­tyy ja voi koh­dis­tua keneen tahansa

28.07.2023 06:00
Tilaajille
GTK luotaa merenpohjaa merituulivoimalahankkeita varten – Osa sijaitsee Pyhäjoen edustalla

GTK luotaa me­ren­poh­jaa me­ri­tuu­li­voi­ma­la­hank­kei­ta varten – Osa si­jait­see Py­hä­joen edus­tal­la

28.06.2023 12:00
Tilaajille
Uuden aurinko- ja tuulivoimaennustepalvelun avulla voi ennakoida sähkönkäyttöä

Uuden au­rin­ko- ja tuu­li­voi­ma­en­nus­te­pal­ve­lun avulla voi en­na­koi­da säh­kön­käyt­töä

16.06.2023 15:00
Nuorimmat tietoverkkorikosten tekijät ovat alakouluikäisiä – Milloin vanhempien herätyskellojen tulisi soida?

Nuo­rim­mat tie­to­verk­ko­ri­kos­ten tekijät ovat ala­kou­lu­ikäi­siä – Milloin van­hem­pien he­rä­tys­kel­lo­jen tulisi soida?

09.06.2023 09:00
Tilaajille
Kun päivä pitenee, sähkölasku lyhenee – Severinkankaan syksyllä asennetut aurinkopaneelit sytkyttävät sähköä myyntiin

Kun päivä pi­te­nee, säh­kö­las­ku lyhenee – Se­ve­rin­kan­kaan syk­syl­lä asen­ne­tut au­rin­ko­pa­nee­lit syt­kyt­tä­vät sähköä myyn­tiin

30.05.2023 09:00
Tilaajille
SSAB:n Raahen tehtaalla vietettiin harjannostajaisia

SSAB:n Raahen teh­taal­la vie­tet­tiin har­jan­nos­ta­jai­sia

20.05.2023 09:00
Tilaajille
Tuulivoiman maisemavaikutukset esille Pohjois-Pohjanmaalla – vaikutuksia voidaan lieventää vaikkapa matalammilla voimaloilla

Tuu­li­voi­man mai­se­ma­vai­ku­tuk­set esille Poh­jois-Poh­jan­maal­la – vai­ku­tuk­sia voidaan lie­ven­tää vaik­ka­pa ma­ta­lam­mil­la voi­ma­loil­la

12.05.2023 06:00 1
Tilaajille
Siikaverkko laajenee Haapavedelle – rakennustyöt aloitetaan kevään aikana

Sii­ka­verk­ko laa­je­nee Haa­pa­ve­del­le – ­ra­ken­nus­työt aloi­te­taan kevään aikana

10.05.2023 12:00
Tilaajille
Merituuli voisi tuoda miljardien verohyödyt: "Kaikkein korkeimpaan potentiaaliin pääseminen vaatii sitä, että panostetaan merituulivoiman arvoketjuihin Suomessa.

Me­ri­tuu­li voisi tuoda mil­jar­dien ve­ro­hyö­dyt: "Kaik­kein kor­keim­paan po­ten­tiaa­liin pää­se­mi­nen vaatii sitä, että pa­nos­te­taan me­ri­tuu­li­voi­man ar­vo­ket­jui­hin Suo­mes­sa.

08.05.2023 18:00 1
Tilaajille
Onko sinulla kyberhygienia kohdallaan? Sana voi olla outo, mutta sen alle sisältyy monta asiaa, joiden pitäisi olla jokaisella kunnossa

Onko sinulla ky­ber­hy­gie­nia koh­dal­laan? Sana voi olla outo, mutta sen alle si­säl­tyy monta asiaa, joiden pitäisi olla jo­kai­sel­la kun­nos­sa

08.05.2023 09:00
Tilaajille
Fodelia-konsernilla hyvä alkuvuosi – kehitys on ollut vahvaa erityisesti Feelialla

Fo­de­lia-kon­ser­nil­la hyvä al­ku­vuo­si – kehitys on ollut vahvaa eri­tyi­ses­ti Fee­lial­la

30.04.2023 12:00
Tilaajille
Some-säännöt unohtuivat
Pääkirjoitus

So­me-sään­nöt unoh­tui­vat

25.04.2023 23:00
Tilaajille