Pyhännällä juhlittiin: Py­hän­nän ikioma kiek­ko­hel­mi olisi suih­ku­läh­teen­sä an­sain­nut

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Tilaajille

Kir­jas­to­vir­ma-si­vus­to tois­tai­sek­si poissa käy­tös­tä tie­to­tur­va­syis­tä – alueen kir­jas­tot ovat ha­ke­neet han­ke­avus­tus­ta si­säl­tö­jen lä­pi­käy­mi­sek­si ja siir­tä­mi­sek­si uudelle alus­tal­le

Siikajokilaakso

Pohjoispohjalaista kulttuuria, paikallishistoriaa ja perinnetietoa sisältävä tietokanta Kirjastovirma.fi on toistaiseksi pois käytöstä. Sivustoa on käytetty paljon paikallisen kulttuuriperinteen tiedonlähteenä, mutta tietoturvasyistä se odottaa nyt tallennettuna siirtoa uudelle alustalle.

Sivusto ei enää täyttänyt nykyisiä saavutettavuusvaatimuksia. Ohjelmisto, jolla sivusto on tuotettu, on vanhentunut ja tietoturvan tuki on päättynyt. KirjastoVirman tiedotteessa kerrotaan, että sivuston ylläpito päättyi 30. marraskuuta.