Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Kulttuuri
Viikko
Onnittelut aktiivisille kylätoimijoille!
Pääkirjoitus

On­nit­te­lut ak­tii­vi­sil­le ky­lä­toi­mi­joil­le!

26.09.2023 23:00
Tilaajille
Arja juhlii sunnuntaina musiikkijuhlamessun yhteydessä – eläköityminen ei kuulu haaveisiin, vaan kansallispuvun tekeminen

Arja juhlii sun­nun­tai­na mu­siik­ki­juh­la­mes­sun yh­tey­des­sä – elä­köi­ty­mi­nen ei kuulu haa­vei­siin, vaan kan­sal­lis­pu­vun te­ke­mi­nen

26.09.2023 18:00
Tilaajille
Yhteisöllisen taideteoksen tekoon Pyhännällä – valmistamiseen voi osallistua kaikki haluamallaan panoksella

Yh­tei­söl­li­sen tai­de­teok­sen tekoon Py­hän­näl­lä – ­val­mis­ta­mi­seen voi osal­lis­tua kaikki ha­lua­mal­laan pa­nok­sel­la

24.09.2023 12:00
Tilaajille
Ruukin toritapahtumasta vähitellen perinne – sade säikäytti, mutta ei pilannut koko päivää

Ruukin to­ri­ta­pah­tu­mas­ta vä­hi­tel­len perinne – sade säi­käyt­ti, mutta ei pi­lan­nut koko päivää

24.09.2023 10:26
Tilaajille
Katso videolta, millaisia ajatuksia Revonlahden vuoden kyläksi valintakriteerien kuuleminen herätti Risto Törmäsen, Seija Knuutilan, Inkeri Kukkosen, Kaarina Pietilän ja Risto Pietilän mielissä.

Katso vi­deol­ta, mil­lai­sia aja­tuk­sia Re­von­lah­den vuoden kyläksi va­lin­ta­kri­tee­rien kuu­le­mi­nen herätti Risto Tör­mä­sen, Seija Knuu­ti­lan, Inkeri Kuk­ko­sen, Kaarina Pie­ti­län ja Risto Pie­ti­län mie­lis­sä.

24.09.2023 14:00
Tilaajille
Kuukausi
Lasten- ja nuorten kuorojen suurkonsertti Lumijoella

Lasten- ja nuorten kuo­ro­jen suur­kon­sert­ti Lu­mi­joel­la

14.09.2023 09:00
Tilaajille
Mukava yhteinen pyöräretki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mukava yh­tei­nen pyö­rä­ret­ki

13.09.2023 07:00
Tilaajille
Noroikka konsertoi lauantaina Tavastkengällä

No­roik­ka kon­ser­toi lauan­tai­na Ta­vast­ken­gäl­lä

12.09.2023 15:00
Tilaajille
Ei menny niinku Strömsössä
Kolumni

Ei menny niinku Ström­sös­sä

06.09.2023 05:00
Tilaajille
Eero Karvosen muistolle
Lukijalta

Eero Kar­vo­sen muis­tol­le

05.09.2023 18:01
Tilaajille
Lauantaina järjestettiin Piippolassa ensimmäiset Seotsialaiset. Tapahtuma oli menestys. Videolla tunnelmia päivätapahtumasta ja muun muassa otteita Lapsi ja lelukoira -näyttelystä.

Lauan­tai­na jär­jes­tet­tiin Piip­po­las­sa en­sim­mäi­set Seot­sia­lai­set. Ta­pah­tu­ma oli me­nes­tys. Vi­deol­la tun­nel­mia päi­vä­ta­pah­tu­mas­ta ja muun muassa otteita Lapsi ja le­lu­koi­ra -näyt­te­lys­tä.

03.09.2023 17:51
Tilaajille
Pitäisikö kattoa korjata? Ikkunat uusia? Seurantalojen korjausavustuksia voi taas hakea

Pi­täi­si­kö kattoa kor­ja­ta? Ikkunat uusia? Seu­ran­ta­lo­jen kor­jaus­avus­tuk­sia voi taas hakea

03.09.2023 15:00
Tilaajille
Videolla näytteilleasettajien ja talkoolaisten tunnelmia Paavolan syysmarkkinoilta

Vi­deol­la näyt­teil­le­aset­ta­jien ja tal­koo­lais­ten tun­nel­mia Paa­vo­lan syys­mark­ki­noil­ta

02.09.2023 11:47
Tilaajille
Tänään on Paavolan markkinat. Tunnelmia tapahtuma-aamusta ennen markkinoiden alkua kello 8.15 maissa.

Tänään on Paa­vo­lan mark­ki­nat. Tun­nel­mia ta­pah­tu­ma-aa­mus­ta ennen mark­ki­noi­den alkua kello 8.15 maissa.

02.09.2023 10:56
Tilaajille
Minun Pyhäntä -valokuvakilpailun voittajat julkistettiin torilla – Venlalla kuvassa painottui luonto ja perhe

Minun Pyhäntä -va­lo­ku­va­kil­pai­lun voit­ta­jat jul­kis­tet­tiin to­ril­la – ­Ven­lal­la kuvassa pai­not­tui luonto ja perhe

01.09.2023 18:00
Tilaajille
Rantsilan seurakuntatalolla kuullaan oululaislähtöisen pianistin versio Goldberg-muunnelmista.

Rant­si­lan seu­ra­kun­ta­ta­lol­la kuul­laan ou­lu­lais­läh­töi­sen pia­nis­tin versio Gold­berg-muun­nel­mis­ta.

31.08.2023 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Ylämäkelän remontti alkaa Pulkkilassa – kirjasto ja liikuntasali suljettu ainakin kolmen kuukauden ajan

Ylä­mä­ke­län re­mont­ti alkaa Pulk­ki­las­sa – ­kir­jas­to ja lii­kun­ta­sa­li sul­jet­tu ainakin kolmen kuu­kau­den ajan

29.08.2023 15:00
Tilaajille
Kivaa Tavastkengän kylätalolla – nukketeatteriesitys ja lauluilta

Kivaa Ta­vast­ken­gän ky­lä­ta­lol­la – ­nuk­ke­teat­te­rie­si­tys ja lau­luil­ta

28.08.2023 18:00
Tilaajille