Kulttuuri
Viimeisin 12 tuntia
Uljua-näytelmä saa ensi-iltansa heinäkuussa  – seuraava paikallisnäytelmä jo suunnitteilla

Ul­jua-näy­tel­mä saa en­si-il­tan­sa hei­nä­kuus­sa  – seu­raa­va pai­kal­lis­näy­tel­mä jo suun­nit­teil­la

09:00
Tilaajille
Viikko
Totuuksien julkituojan muisto ei himmene

To­tuuk­sien jul­ki­tuo­jan muisto ei himmene

18.10.2021 18:09
Tilaajille
Napero-Finlandiasta kunniaa Pyhännän nuorelle lahjakkuudelle

Na­pe­ro-Fin­lan­dias­ta kunniaa Py­hän­nän nuo­rel­le lah­jak­kuu­del­le

19.10.2021 12:23
Tilaajille
Tunnelmia Pentti Haanpää juhlasta Piippolasta.

Tun­nel­mia Pentti Haanpää juh­las­ta Piip­po­las­ta.

18.10.2021 10:00
Tilaajille
Tutkimus: Ympäristövastuullisuus ohjaa pohjoissuomalaisten ostopäätöksiä, lähitulevaisuudelta janotaan elämyksiä – "Matkailuun, kulttuuriin, tapahtumiin ja ravintoloihin tullaan panostamaan"

Tut­ki­mus: Ym­pä­ris­tö­vas­tuul­li­suus ohjaa poh­jois­suo­ma­lais­ten os­to­pää­tök­siä, lä­hi­tu­le­vai­suu­del­ta ja­no­taan elä­myk­siä – "Mat­kai­luun, kult­tuu­riin, ta­pah­tu­miin ja ra­vin­to­loi­hin tullaan pa­nos­ta­maan"

14.10.2021 19:00
Tilaajille
Rasinkankaan sävellys kuullaan Syksyn sävelen finaalissa

Ra­sin­kan­kaan sä­vel­lys kuul­laan Syksyn sävelen fi­naa­lis­sa

13.10.2021 14:00
Tilaajille
Kuukausi
Kakkukahvit, juhlaohjelma ja tuttavien seura saivat viihtymään – kunnanjohtajan syntymäpäivät järjestettiin talkoohengessä

Kak­ku­kah­vit, juh­la­oh­jel­ma ja tut­ta­vien seura saivat viih­ty­mään – kun­nan­joh­ta­jan syn­ty­mä­päi­vät jär­jes­tet­tiin tal­koo­hen­ges­sä

12.10.2021 15:00
Tilaajille
Pirre Seppäsen synttärikahvit

Pirre Sep­pä­sen synt­tä­ri­kah­vit

12.10.2021 14:36
Tilaajille
Pieni pala herkullista Afrikkaa

Pieni pala her­kul­lis­ta Af­rik­kaa

10.10.2021 10:00
Tilaajille
Jussi Rasinkankaan kappale Syksyn sävelen finaaliehdokkaana

Jussi Ra­sin­kan­kaan kappale Syksyn sävelen fi­naa­li­eh­dok­kaa­na

08.10.2021 13:35
Tilaajille
Kunnanjohtajan syntymäpäivävastaanotto aloittaa uuden perinteen – jatkossa kuntalaiset kutsutaan kerran vuodessa kakkukahveille

Kun­nan­joh­ta­jan syn­ty­mä­päi­vä­vas­taan­ot­to aloit­taa uuden pe­rin­teen – jat­kos­sa kun­ta­lai­set kut­su­taan kerran vuo­des­sa kak­ku­kah­veil­le

03.10.2021 15:00
Tilaajille
Tragikoominen näytelmä miehen elämästä – Ruukin Näyttämöllä tehtiin elämänmakuinen näytelmä improvisointiharjoituksilla

Tra­gi­koo­mi­nen näy­tel­mä miehen elä­mäs­tä – Ruukin Näyt­tä­möl­lä tehtiin elä­män­ma­kui­nen näy­tel­mä imp­ro­vi­soin­ti­har­joi­tuk­sil­la

29.09.2021 09:00
Tilaajille
Revonlahden kirkon urkujen käyttöönottomessu

Re­von­lah­den kirkon urkujen käyt­töön­ot­to­mes­su

28.09.2021 13:20
Tilaajille
Nuorisoseuran talotyömaa kurkottaa harjakaisia kohti – Tuomiojalla silti tarvitaan talkookestävyyttä

Nuo­ri­so­seuran ta­lo­työ­maa kur­kot­taa har­ja­kai­sia kohti – Tuo­mi­ojal­la silti tar­vi­taan tal­koo­kes­tä­vyyt­tä

27.09.2021 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Omatoimisuudella lisää kirjastoaikaa

Oma­toi­mi­suu­del­la lisää kir­jas­to­ai­kaa

20.09.2021 12:00
Tilaajille
Luohuantie halutaan kuntoon – kyläläiset järjestivät Paikan päälle -tempauksen

Luo­huan­tie ha­lu­taan kuntoon – ky­lä­läi­set jär­jes­ti­vät Paikan päälle -tem­pauk­sen

15.09.2021 15:01
Tilaajille
Siikalatva sai perinnöksi rahaa – kunta tekee summalla monenlaista hyvää

Sii­ka­lat­va sai pe­rin­nök­si rahaa – kunta tekee sum­mal­la mo­nen­lais­ta hyvää

09.09.2021 17:51
Tilaajille
Kirkkoherra Heikki Karppisen tulojuhla

Kirk­ko­her­ra Heikki Karp­pi­sen tu­lo­juh­la

08.09.2021 12:48
Tilaajille
Hyisen hurmion sankari joutui Perttuleilla kiitospyörteiden keskelle

Hyisen hurmion sankari joutui Pert­tu­leil­la kii­tos­pyör­tei­den kes­kel­le

31.08.2021 10:00
Tilaajille