Pyhännällä juhlittiin: Py­hän­nän ikioma kiek­ko­hel­mi olisi suih­ku­läh­teen­sä an­sain­nut

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Kulttuuri
Viikko
Kortteisen salaperäiset saaret seilaavat omien tuulien mukaan

Kort­tei­sen sa­la­pe­räi­set saaret sei­laa­vat omien tuulien mukaan

28.06.2022 15:00
Tilaajille
Tuomiojan Nuorisoseura

Tuo­mi­ojan Nuo­ri­so­seura

27.06.2022 12:18
Tilaajille
Tuomiojan Nuorisoseura

Tuo­mi­ojan Nuo­ri­so­seura

27.06.2022 12:18
Tilaajille
Talkoolaiset tervetulleita Pulkkilan leikkikenttätalkoisiin – juhannusaattona myyjäiset leikkikenttähankkeen hyväksi

Tal­koo­lai­set ter­ve­tul­lei­ta Pulk­ki­lan leik­ki­kent­tä­tal­koi­siin – ju­han­nus­aat­to­na myy­jäi­set leik­ki­kent­tä­hank­keen hyväksi

23.06.2022 12:00
Tilaajille
Kuukausi
Taimi Laitala täytti 85 vuotta tuoreena kotiseutuneuvoksena: kyläkirjojen tekijän mielestä optimismi pitää terveyttä yllä

Taimi Laitala täytti 85 vuotta tuo­ree­na ko­ti­seu­tu­neu­vok­se­na: ky­lä­kir­jo­jen tekijän mie­les­tä op­ti­mis­mi pitää ter­veyt­tä yllä

20.06.2022 18:00
Tilaajille
Paavolan Nuorisoseuralla vietettiin mukava sunnuntaipäivä Tenavien tempaus -tapahtuman toiminnallisilla puuhapisteillä.

Paa­vo­lan Nuo­ri­so­seural­la vie­tet­tiin mukava sun­nun­tai­päi­vä Te­na­vien tempaus -ta­pah­tu­man toi­min­nal­li­sil­la puu­ha­pis­teil­lä.

19.06.2022 18:52
Tilaajille
Juhlat olivat paikallaan
Pääkirjoitus

Juhlat olivat pai­kal­laan

14.06.2022 23:00
Tilaajille
Lomalukemista: Revonlahden kyläkirja uunista ulos

Lo­ma­lu­ke­mis­ta: Re­von­lah­den ky­lä­kir­ja uunista ulos

14.06.2022 18:00
Tilaajille
Paula Moilanen herättää kaarnan palaset henkiin maalaamalla – "Olen lapsesta asti löytänyt hahmoja joka paikasta"

Paula Moi­la­nen he­rät­tää kaarnan palaset henkiin maa­laa­mal­la – "Olen lap­ses­ta asti löy­tä­nyt hahmoja joka pai­kas­ta"

13.06.2022 18:00
Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri vietti Paavolassa 50-vuotisjuhlansa.

Elä­ke­lii­ton Poh­jois-Poh­jan­maan piiri vietti Paa­vo­las­sa 50-vuo­tis­juh­lan­sa.

13.06.2022 15:29
Tilaajille
Kyläkauppapäiväkutsuun tartuttiin – lapsiperheet sai liikkeelle poniajelu ja pelastuslaitoksen kalustoesittely

Ky­lä­kaup­pa­päi­vä­kut­suun tar­tut­tiin – lap­si­per­heet sai liik­keel­le po­ni­aje­lu ja pe­las­tus­lai­tok­sen ka­lus­to­esit­te­ly

12.06.2022 18:33
Tilaajille
Kesälehti kaikkien luettavissa – pääset lehteen kiinni linkin kautta

Ke­sä­leh­ti kaik­kien luet­ta­vis­sa – pääset lehteen kiinni linkin kautta

09.06.2022 14:06
Koulumiljöössä vapaamuotoista kohtaamista – kodin ja koulun ilta luo yhteisöllisyyttä

Kou­lu­mil­jöös­sä va­paa­muo­tois­ta koh­taa­mis­ta – kodin ja koulun ilta luo yh­tei­söl­li­syyt­tä

05.06.2022 18:00
Tilaajille
Lainaisinko kirjan vai läskipyörän? Otan molemmat

Lai­nai­sin­ko kirjan vai läs­ki­pyö­rän? Otan mo­lem­mat

02.06.2022 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Uljuaan hukutetut muistot apurahan arvoisia

Uljuaan hu­ku­te­tut muistot apu­ra­han ar­voi­sia

28.05.2022 06:00 2
Tilaajille
Jussi Rasinkangas sävelsi voittoisan laulun

Jussi Ra­sin­kan­gas sävelsi voit­toi­san laulun

26.05.2022 09:00
Tilaajille
Vuoden kuvaaja -palkinto pulkkilalaisen emännän työpäivästä kertovalle kuvasarjalle

Vuoden kuvaaja -pal­kin­to pulk­ki­la­lai­sen emännän työ­päi­väs­tä ker­to­val­le ku­va­sar­jal­le

21.05.2022 15:00
Tilaajille
Kulttuurin kotipesä kuntalaisten käyttöön

Kult­tuu­rin ko­ti­pe­sä kun­ta­lais­ten käyt­töön

16.05.2022 06:00
Tilaajille
Filippiiniläistä kulttuuria kaikilla aisteilla

Fi­lip­pii­ni­läis­tä kult­tuu­ria kai­kil­la ais­teil­la

12.05.2022 12:00
Tilaajille
Niklas Klaavo ravistelee taidemusiikkia – nuori revonlahtelaispianisti soittaa debyyttikeikkansa Paavolan kirkossa perjantaina

Niklas Klaavo ra­vis­te­lee tai­de­mu­siik­kia – nuori re­von­lah­te­lais­pia­nis­ti soittaa de­byyt­ti­keik­kan­sa Paa­vo­lan kir­kos­sa per­jan­tai­na

12.05.2022 06:00
Tilaajille