Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kulttuuri
Kuukausi
Jussi Rasinkankaan sävellys selvitti tiensä finaaliin

Jussi Ra­sin­kan­kaan sä­vel­lys sel­vit­ti tiensä fi­naa­liin

22.03.2023 09:00
Tilaajille
Pyhännälle etsitään johtavaa kirjastonhoitajaa

Py­hän­näl­le et­si­tään joh­ta­vaa kir­jas­ton­hoi­ta­jaa

18.03.2023 12:00
Tilaajille
Nettikysely Ruukin kylästä – nyt kaikki saa sanua

Net­ti­ky­se­ly Ruukin kylästä – nyt kaikki saa sanua

17.03.2023 12:00
Tilaajille
Valtakunnallista Kirjaston päivää vietetään sunnuntaina – etkot jo tänään Pulkkilassa kirjastolla

Val­ta­kun­nal­lis­ta Kir­jas­ton päivää vie­te­tään sun­nun­tai­na – etkot jo tänään Pulk­ki­las­sa kir­jas­tol­la

17.03.2023 09:00
Tilaajille
Seurantalojen energia-avustukset haettavana – jaossa enintään 2,3 miljoonaa euroa

Seu­ran­ta­lo­jen ener­gia-avus­tuk­set haet­ta­va­na – jaossa enin­tään 2,3 mil­joo­naa euroa

08.03.2023 09:00
Tilaajille
Huoli painaa Kestilän museoyhdistystä - kuka jatkaisi arvokasta työtä?

Huoli painaa Kes­ti­län mu­seo­yh­dis­tys­tä - kuka jat­kai­si ar­vo­kas­ta työtä?

01.03.2023 12:00 1
Tilaajille
Retki kirjastoon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Retki kir­jas­toon

01.03.2023 04:00
Tilaajille
Yksityisen sotamuseon tulevaisuus avoimena - mihin sijoitetaan Seppo Karppisen mittava kokoelma?

Yk­si­tyi­sen so­ta­mu­seon tu­le­vai­suus avoi­me­na - mihin si­joi­te­taan Seppo Karp­pi­sen mittava ko­koel­ma?

28.02.2023 18:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Uudet keinot käyttöön historian esille saamiseksi

Uudet keinot käyt­töön his­to­rian esille saa­mi­sek­si

25.02.2023 12:00
Tilaajille
Kirsi Träskelin toteuttama video ja kuvia Pulkkilan laskiaistapahtumasta.
Lukijalta

Kirsi Träs­ke­lin to­teut­ta­ma video ja kuvia Pulk­ki­lan las­kiais­ta­pah­tu­mas­ta.

19.02.2023 19:50
Siikalatvan Wanhat pyörähtelivät parketilla

Sii­ka­lat­van Wanhat pyö­räh­te­li­vät par­ke­til­la

17.02.2023 18:55
Tilaajille
Mistä löytyy maakunnan paras kylä? Nyt voi antaa ehdotuksia kyläkilpailuun, Esa Aunola julkaisi hakuohjeet

Mistä löytyy maa­kun­nan paras kylä? Nyt voi antaa eh­do­tuk­sia ky­lä­kil­pai­luun, Esa Aunola jul­kai­si ha­ku­oh­jeet

17.02.2023 15:00 2
Tilaajille
Tärkeintä on kohdata – Kaikki kotona -hankkeessa on etsitty maahanmuuttajille uusia tapoja kohdata toisiaan ja suomalaisia

Tär­kein­tä on kohdata – Kaikki kotona -hank­kees­sa on etsitty maa­han­muut­ta­jil­le uusia tapoja kohdata toi­siaan ja suo­ma­lai­sia

16.02.2023 18:00
Tilaajille
Torttu vaihtuu toiseen liian pian
Kolumni

Torttu vaihtuu toiseen liian pian

15.02.2023 06:00
Tilaajille
Vintageaarre vei sydämen

Vin­ta­geaar­re vei sydämen

13.02.2023 18:00
Tilaajille
Hurvatonta huumoria vaikka syövästä ja vanhasta äidistä

Hur­va­ton­ta huu­mo­ria vaikka syö­väs­tä ja van­has­ta äidistä

12.02.2023 18:00
Tilaajille
Naapurin isännät kuvasi lyhyt elokuvan, jonka tekoon myös suuri joukko avustajia pääsi mukaan.

Naa­pu­rin isännät kuvasi lyhyt elo­ku­van, jonka tekoon myös suuri joukko avus­ta­jia pääsi mukaan.

07.02.2023 17:55
Tilaajille
Näppärissä käsissä pahvilaatikoista syntyi robotteja – lähde tutustumaan robotteihin video ja kuvat katsoen

Näp­pä­ris­sä käsissä pah­vi­laa­ti­kois­ta syntyi ro­bot­te­ja – lähde tu­tus­tu­maan ro­bot­tei­hin video ja kuvat katsoen

05.02.2023 18:00
Tilaajille
Eloa ja iloa taiteesta - Pohjois-Pohjanmaalta kaivataan pilottitoteuttajia

Eloa ja iloa tai­tees­ta - Poh­jois-Poh­jan­maal­ta kai­va­taan pi­lot­ti­to­teut­ta­jia

02.02.2023 09:00
Tilaajille