Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kulttuuri
Kuukausi
Nyt alkaa joulun odotus – ensimmäistä adventtisunnuntaita vietetään tänään

Nyt alkaa joulun odotus – en­sim­mäis­tä ad­vent­ti­sun­nun­tai­ta vie­te­tään tänään

27.11.2022 13:00
Tilaajille
Sekamelskaa hautaustoimistossa – Karinkannan Nuorisoseuralla tarjoillaan farssia

Se­ka­mels­kaa hau­taus­toi­mis­tos­sa – Ka­rin­kan­nan Nuo­ri­so­seural­la tar­joil­laan farssia

18.11.2022 18:00
Tilaajille
Ihminen on aina ykkönen –Jokihelmen opisto säilyttää opetuksen sivukylillä ja lisää opettajien pedagogista osaamista

Ihminen on aina ykkönen –Jo­ki­hel­men opisto säi­lyt­tää ope­tuk­sen si­vu­ky­lil­lä ja lisää opet­ta­jien pe­da­go­gis­ta osaa­mis­ta

17.11.2022 18:00
Tilaajille
Paavolan nuorisoseuran hätähuuto – toiminta loppuu niin seuralla kuin Ruokolahdella ellei löydetä uutta puheenjohtajaa

Paa­vo­lan nuo­ri­so­seuran hä­tä­huu­to – toi­min­ta loppuu niin seu­ral­la kuin Ruo­ko­lah­del­la ellei löydetä uutta pu­heen­joh­ta­jaa

16.11.2022 15:44
Tilaajille
Kupit on kuin olisi joulumieli
Lukijalta Kolumni

Kupit on kuin olisi jou­lu­mie­li

16.11.2022 15:13
Tilaajille
Taivalkosken Päätalo-keskuksessa vietettiin 103-vuotispäivää – "Jotkut kiinnostuneet ovat perehtyneet asiaan uskomattoman tarkkaan"

Tai­val­kos­ken Pää­ta­lo-kes­kuk­ses­sa vie­tet­tiin 103-vuo­tis­päi­vää – "Jotkut kiin­nos­tu­neet ovat pe­reh­ty­neet asiaan us­ko­mat­to­man tark­kaan"

13.11.2022 18:00
Tilaajille
Valmisteilla kaivostoiminnan Rantsilassa käynnistämiseen liittyvä selvitys- ja tiedottamishanke

Val­mis­teil­la kai­vos­toi­min­nan Rant­si­las­sa käyn­nis­tä­mi­seen liit­ty­vä sel­vi­tys- ja tie­dot­ta­mis­han­ke

13.11.2022 15:00
Tilaajille
Valoa ja iloa!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valoa ja iloa!

09.11.2022 09:01
Tilaajille
Luohuan Maaseutuyhdistys ry sai vuoden järjestöteko -palkinnon – yhdistys osoittanut ainutlaatuisen laajaa osallisuutta, yhteistyötä ja talkoohenkeä

Luohuan Maa­seu­tu­yh­dis­tys ry sai vuoden jär­jes­tö­te­ko -pal­kin­non – yh­dis­tys osoit­ta­nut ai­nut­laa­tui­sen laajaa osal­li­suut­ta, yh­teis­työ­tä ja tal­koo­hen­keä

07.11.2022 14:30
Tilaajille
Neljän taiteilijaryhmän yhteisnäyttely – mielenmaisemaan yhdistettiin oma kuva

Neljän tai­tei­li­ja­ryh­män yh­teis­näyt­te­ly – mie­len­mai­se­maan yh­dis­tet­tiin oma kuva

06.11.2022 15:00
Tilaajille
Ruukissa koetaan koko perheelle sopiva taikashow

Ruu­kis­sa koetaan koko per­heel­le sopiva tai­ka­show

04.11.2022 14:00
Tilaajille
Vanhemmat
”Konna Pakki” ja poikansa Peter
Lukijalta Kolumni

”Konna Pakki” ja poi­kan­sa Peter

26.10.2022 10:00
Tilaajille
Iloinen alku syysloman vietolle – Rantsilaan kokoontui lapsiperheitä eri puolilta Siikalatvaa

Iloinen alku syys­lo­man vie­tol­le – Rant­si­laan ko­koon­tui lap­si­per­hei­tä eri puo­lil­ta Sii­ka­lat­vaa

23.10.2022 12:00
Tilaajille
MLL:n Rantsilan osasto järjesti lastentapahtuman Rantsilan liikuntahallilla syysloman alkajaisiksi. Vieraileva esiintyjäryhmä  toi lasten iloksi monenmoista virikettä.

MLL:n Rant­si­lan osasto jär­jes­ti las­ten­ta­pah­tu­man Rant­si­lan lii­kun­ta­hal­lil­la syys­lo­man al­ka­jai­sik­si. Vie­rai­le­va esiin­ty­jä­ryh­mä toi lasten iloksi mo­nen­mois­ta vi­ri­ket­tä.

23.10.2022 07:29
Tilaajille
Pyhännän kotiseutumuseon tuulimylly arvoiseensa kuntoon – restaurointityössä varataan aikaa myös kuivumiseen

Py­hän­nän ko­ti­seu­tu­mu­seon tuu­li­myl­ly ar­voi­seen­sa kuntoon – res­tau­roin­ti­työs­sä va­ra­taan aikaa myös kui­vu­mi­seen

22.10.2022 12:00
Tilaajille
Pelastajien riveihin kaivataan lisää väkeä –  “Varallaolon loputtua Kestilässä ei välttämättä ole ollut yhtään hälytykseen lähtijää hälytyksen tullen.”

Pe­las­ta­jien ri­vei­hin kai­va­taan lisää väkeä –  “Va­ral­lao­lon lo­put­tua Kes­ti­läs­sä ei vält­tä­mät­tä ole ollut yhtään hä­ly­tyk­seen läh­ti­jää hä­ly­tyk­sen tul­len.”

18.10.2022 06:00
Tilaajille
Pyhäntäläislähtöinen kuvataitelija Anja Nissinen: "Huomaan, että teoksissani pyrin aina siihen, että niistä löytyy jotain kaunista"

Py­hän­tä­läis­läh­töi­nen ku­va­tai­te­li­ja Anja Nis­si­nen: "Huo­maan, että teok­sis­sa­ni pyrin aina siihen, että niistä löytyy jotain kau­nis­ta"

17.10.2022 18:00
Näytelmää pukkaa ensi kesälle

Näy­tel­mää pukkaa ensi kesälle

15.10.2022 09:00
Tilaajille
Aino Liisa vietti syntymäpäivän iltaa valtuustossa, Risto juhli pyöreitä hirvimetsällä

Aino Liisa vietti syn­ty­mä­päi­vän iltaa val­tuus­tos­sa, Risto juhli pyö­rei­tä hir­vi­met­säl­lä

14.10.2022 12:00
Tilaajille
Mikko Niskasen lyhyt häävierailu
Lukijalta Kolumni

Mikko Nis­ka­sen lyhyt hää­vie­rai­lu

12.10.2022 06:00
Tilaajille