Juuri nyt: Kes­ti­lä-päi­vien tun­nel­mia

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Tilaajille

Kolme työn­te­ki­jää teki Sii­ka­lat­van kunnan so­siaa­li­pal­ve­luis­ta epä­koh­ta­il­moi­tuk­sen – kunta antoi alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le sel­vi­tyk­sen ti­lan­tees­ta ja kor­jaus­toi­mis­ta

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Siikalatvan kunnalta lausuntoa joulukuun viimeisenä päivänä saamaansa sosiaalihuoltolain 49 pykälän mukaiseen epäkohtailmoitukseen.

Siikalatva
Siikalatvan kunta on haastavassa tilanteessa, kun sosiaalitoimessa avoinna olleita virkoja ei ole saatu täytetyksi.
Siikalatvan kunta on haastavassa tilanteessa, kun sosiaalitoimessa avoinna olleita virkoja ei ole saatu täytetyksi.
Kuva: Sari Kihnula/arkisto

Ilmoituksen tekivät kunnan palveluksessa ollut johtava sosiaalityöntekijä  ja kaksi sosiaaliohjaajaa. Ilmoituksessa tuotiin esille havaittuja epäkohtia Siikalatvan kunnan lakisääteisistä sosiaalihuollon työtehtävistä ja puutteellisista henkilöstöresursseista työnantajaorganisaatiossa. Epäkohtailmoituksen mukaan puutteellinen henkilöstöresurssi vakavasti vaarantaa Siikalatvan kunnassa toteutettavaa laadukasta ja asiakkaan tarpeisiin vastaavaa sosiaalihuoltoa. Viranhaltijat kokivat, että loppuvuodesta sosiaalihuollon viranhaltijat eivät pystyneet vastaamaan palvelusuunnitelmien ja asiakassuunnitelmien dokumentointivelvoitteeseen täysimääräisesti.

Aluehallintovirasto katsoi perustelluksi ottaa ilmoituksen valvonta-asiana selvitettäväksi ja pyysi Siikalatvan kuntaa antamaan lausunnon ja hankkimaan tarvittavat selvitykset sosiaalihuollon palvelujen järjestämisestä.