Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Laa­ja­mit­tai­nen tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­nen vaatisi ko­ko­nais­val­tais­ta suun­nit­te­lua

Energiamurroksen myötä tapahtuva siirtyminen laajoja maa-alueita vaativaan tuulivoimaan aiheuttaa myös laajalle leviäviä ympäristövaikutuksia. Tuulivoimaloita on tällä hetkellä 70 kunnassa, ja niitä suunnitellaan 70 kuntaan. Koko maassa on suunnitteilla 260 tuulivoimahanketta.

Tuulivoimahankkeet sijoitetaan mielellään kuntien reunoille kauas keskuksista, jolloin hankkeen vaikutukset leviävät myös naapurikuntien puolelle. Kuntarajat ylittävää suunnittelua ei juurikaan ole ja maakuntakaavoissakin huomioidaan vain suurimmat hankkeet. Tuulivoimahankkeiden ripottelu eri puolille johtaa hankkeiden lisääntyessä hallitsemattomaan tilanteeseen ja lähellä toisiaan sijaitsevien hankkeiden ennakoimattomiin yhteisvaikutuksiin.