Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tuulivoiman rakentaminen
Laajamittainen tuulivoimarakentaminen vaatisi kokonaisvaltaista suunnittelua
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Laa­ja­mit­tai­nen tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­nen vaatisi ko­ko­nais­val­tais­ta suun­nit­te­lua

11.11.2021 05:00
Tilaajille
Siikalatvalla valmisteilla osayleiskaavavaiheessa kuudes tuulivoimapuistohanke – Taikkonevalle suunnitteilla 40–50 tuulivoimalaa

Sii­ka­lat­val­la val­mis­teil­la osa­yleis­kaa­va­vai­hees­sa kuudes tuu­li­voi­ma­puis­to­han­ke – Taik­ko­ne­val­le suun­nit­teil­la 40–50 tuu­li­voi­ma­laa

05.11.2021 06:12
Tilaajille
ABO Wind lopetti Pyhännän Teerimäen tuulivoimahankkeen esiselvitykset – tiistaina eri hanketoimijat esittelevät Pyhännän kunnanvaltuustolle suunnitelmiaan

ABO Wind lopetti Py­hän­nän Tee­ri­mäen tuu­li­voi­ma­hank­keen esi­sel­vi­tyk­set – tiis­tai­na eri han­ke­toi­mi­jat esit­te­le­vät Py­hän­nän kun­nan­val­tuus­tol­le suun­ni­tel­miaan

04.04.2021 05:21
Tilaajille
Tuulivoimakannoissa maanomistajien paino joko luontoarvoilla tai talousasioilla – neuvotellen parhaaseen lopputulokseen

Tuu­li­voi­ma­kan­nois­sa maan­omis­ta­jien paino joko luon­to­ar­voil­la tai ta­lous­asioil­la – neu­vo­tel­len par­haa­seen lop­pu­tu­lok­seen

15.01.2021 06:51
Tilaajille
Piiparinmäessä tipahti turbiinin siipi – Ilmatar on eristänyt muiden voimaloiden lähialueet

Pii­pa­rin­mäes­sä tipahti tur­bii­nin siipi – Ilmatar on eris­tä­nyt muiden voi­ma­loi­den lä­hi­alueet

10.01.2021 08:56
Tilaajille
Merkittävät tuulivoimahankkeet odottavat maakuntakaavan valmistumista – puistoille katsotaan soveltuvat alueet

Mer­kit­tä­vät tuu­li­voi­ma­hank­keet odot­ta­vat maa­kun­ta­kaa­van val­mis­tu­mis­ta – puis­toil­le kat­so­taan so­vel­tu­vat alueet

19.12.2020 08:55
Tilaajille