Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Tilaajille

Met­sä­ka­na­lin­tu­ja hyvin jo toista vuotta pe­räk­käin – Met­säs­tys­ajat mää­ri­te­tään lä­hi­ai­koi­na

Metsäkanalintujen metsästysajat hyvin todennäköisesti samat kuin viime vuonna.

Luonnonvarakeskuksesta kerrotaan metsäkanalintujen kantojen jo muutamien vuosien kasvun tai ennallaan säilymisen jatkuvan.

Teeri- ja metsokannat ovat jonkin verran pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolella, pyykanta lähellä keskiarvoaan ja riekkokanta hieman sen alapuolella.